6 maanden geleden

Fitnessprofessional sluit je aan bij de Nationale Preventie Beweging

John van Heel
Directeur
6 maanden geleden
Gratis bewustwordingspakket voor professionals!

8 tot 9 op de 10 van onze kinderen zullen, als ze onze leeftijd hebben, overgewicht of obesitas hebben, met alle gevolgen van dien. De afgelopen generaties hebben gewoonweg niet geleerd gezond te leven en daar is de opgroeiende jeugd mede de dupe van. Dit tij is te keren door bij de jeugd te beginnen het hun nu wel te leren, we zijn dus bezig met de ontwikkeling van een leefstijl leerprogramma voor lagere scholen. Verder hebben professionals de structurele contacten met volwassenen, daarvoor hebben we het bewustwordingspakket ontwikkeld, ter ondersteuning van het toepassen van bewegen als medicijn in de praktijk. 

Gezond leven inzichten wetenschappelijk gevalideerd
De doelstelling van de Nationale Preventie beweging is primair bewustwording van de essentiële en wetenschappelijk gevalideerde inzichten op gebied van preventie, te weten; bewegen, voeding en mentale fitheid (het drieluik van de GLI). Dat doen we niet allemaal in een keer, maar gefaseerd. Focus 1 is de 7 essentiële inzichten van Bewegen als medicijn. Later concentreren we ons op ‘voeding als medicijn’ en ‘je brein als medicijn’. In het preventie manifest is helder omschreven wat de visie van de preventie beweging is.

Professional aan zet
Allereerst richten we ons op professionals. Binnen de sport, maar ook binnen de zorg, welzijn, bedrijven en onderwijs. De professional moet het thema preventie wel gemakkelijk toe kunnen passen, daarom hebben we hiervoor een bewustwordings toolbox ingericht en is het boek geschreven: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? De Bewegen als medicijn toolbox staat voor de professional gratis ter beschikking in de Leefstijlclub toolbox. Ook zijn daar toepassingshandleidingen te vinden. Deze toolbox biedt naast de bewustwordingsmaterialen ook inspiratiematerialen, social media prints en praktische tools om het thema Bewegen als medicijn gemakkelijk met leden, patiënten, studenten of cliënten toe te kunnen passen.

Wat kan jij extra doen als professional?
Natuurlijk kan jij ook nog meer doen dan het gratis bewustwordingspakket gebruiken, je kan, als je binnen een team werkt, het pakket aanbieden aan je team en dat toepassen in jullie praktijk. Je zou bijvoorbeeld, een beweeganalyse bij elke patiënt of client toe kunnen passen of op jullie social media regelmatig prints plaatsen die zorgen voor bewustwording op het vlak van bewegen als medicijn.

Doelstelling is in ieder geval een preventie beweging op gang te brengen en de essentiële inzichten onder de aandacht te brengen. Bewustwording staat op nummer 1, als we het niet weten, kunnen we ook niet de gezonde keuzes maken.

Samen brengen we deze preventie beweging op gang, met partners en professionals.

Wil je je (gratis) inschrijven als professional? Ga naar www.hoedoejedat.nu
 
Leefstijl als medicijnNationale Preventie Beweging
Gerelateerde artikelen
Auteur

John van Heel

Bedrijf

EFAA

Laatste artikelen van dit bedrijf