Inspiratie voor een teamsessie

Verschenen in Bodylife nummer 1 2018

Gaan de vergaderingen altijd over wie de batterijen vergeet op te ruimen? Werk je in de fitness, achter de bar of zit je in het managementteam en zijn ook daar de teamsessies een aaneenschakeling van facilitaire zaken die niet op orde zijn? Doe het vanaf vandaag anders en zorg dat de vergaderingen gestructureerd verlopen en écht iets bijdragen aan (persoonlijke) groei, succes en klanttevredenheid. Gebruik deze actielijst en ervaar het verschil!

Opening: de persoon

Het duurt vaak te lang om iedereen te vragen hoe het gaat, zeker bij een grote groep. Toch is het heel belangrijk om te weten wat er speelt in de les, tijdens een training, achter de bar en zelfs in je collega's privéleven. Dit werkt: iedereen 'pitcht' zijn verhaal in drie minuten aan de hand van de volgende stellingen:

 • Mijn werk vind ik (nog steeds) leuk omdat?
 • Ik ben heel tevreden over?
 • Ik vind dat dit beter kan?
 • Hiermee ga ik aan de slag om dat te bereiken?
 • Mijn persoonlijke doel is?

Opening: het bedrijf

Medewerkers die zich bevlogen voelen zijn erg betrokken bij het bedrijf; ze voelen zich autonoom en ondernemend om de zaak tot een succes te maken. Bevlogenheid wordt gevoed door medewerkers te betrekken achter de schermen. Deel cijfers, wat gaat goed en wat niet en wees authentiek! Bespreek als manager de volgende acties:

 • Wat is de huidige stand van zaken; aantal betalende én sportende leden? Wat is het verschil ten opzichte van een maand geleden?
 • Hoeveel mensen hebben zich de afgelopen maand in- en uitgeschreven?
 • Wat is het doel/target?
 • Wat zijn de groepslesaantallen? Welke lessen lopen goed en welke minder?
 • Wat vind jij als manager goed gaan en wat kan beter? Tip: wees ook persoonlijk en eerlijk naar jezelf!
 • Wat gaat er de komende maanden veranderen? (Is er besloten door management?)

Teambuilding

Het is nu tijd om feedback te geven en samen na te denken over bovenstaande vragen. De manager notuleert (op een flipover) en stelt de volgende vragen:

 • Welke concrete acties voor de komende maand bepalen we samen om het ledenaantal te vergroten?
 • Wat gaan we de komende maand doen om te voorkomen dat mensen zich uitschrijven?
 • Kunnen we definiëren (en meten!) waarom lessen goed lopen en waarom niet? Hoe gaan we de lessen die minder goed lopen onder de aandacht brengen?
 • Als we bij de volgende meeting op 'dd/mm/jaar' weer bij elkaar zijn, wat hopen we dan bereikt te hebben?
 • Bij ziekte, problemen of bij persoonlijke ontwikkeling: wie kan helpen, tijdelijk bijspringen of een collega ondersteunen?

Succesfactoren

Dit is een standaard vragenlijst die je bij elke vergadering kunt gebruiken. Om ook daadwerkelijk groei en betrokkenheid te realiseren, zijn de volgende succesfactoren van belang:

 • Na afloop van een meeting heb je sowieso antwoord op deze vragen: "Wat kan ik zelf doen om succesvol te zijn" en "Wat kan ik als ondernemer/manager doen om hierin te faciliteren".
 • Denk niet direct in geld, maar in aandacht voor de klant en het verreiken van je eigen kennis van training, les ? en leidinggeven (kwaliteit en service).
 • Doe wat met de uitkomsten. 'Nee' is ook een antwoord.
 • Verbind: help elkaar!
 • Meet! Zijn de aantallen gegroeid? Hoe weten we dat? Maar nog belangrijker; welke actie/persoon/apparaat/training heeft hiervoor gezorgd? Chapeau!
 • Beloon en vier succes: als we de volgende keer bij elkaar zitten en het is gelukt dan?

De laatste vijf minuten kun je nog even aandacht besteden aan 'wat verder ter tafel komt' afgekort als 'w.v.t.t.k.' en aan de eerder genoemde batterijen. Laat je weten hoe het is gegaan?

Heb je vragen? Stuur een email naar: marije@fitternederland.nl.

 

Edities