Welke invloed hebben wij eigenlijk?

Verschenen in Bodylife nummer 4 2017

Meer dan 100.000 mensen starten elke maand met fitness en bijna een zelfde aantal stopt er ook weer mee elke maand. Deze mensen vinden blijkbaar niet in fitness wat ze zoeken, of ligt het probleem veel dieper? Wat zijn de invloeden die mensen ertoe leiden hun lidmaatschap weer op te zeggen? Belangrijker nog, wat doen wij eraan om mensen te helpen naar structureel blijven sporten, een leven lang, om daar ook een leven lang de vruchten van te plukken? "De meeste mensen worden het liefst dermate entertaint, dat de tijd omvliegt en dat ze nog niet in de gaten hebben dat het uur voorbij is."

Drijfveer

Wat is de aanleiding van het initiatief om aan te melden bij een sportclub? Als we die primaire aanleiding en drijfveer kunnen achterhalen bij de nieuwe deelnemer, dan heeft de nieuwe deelnemer in ieder geval al het gevoel gehoord te worden. Vaak sport de intake en doelen analyse al bij 'afvallen', 'fitter worden' of 'spiertraining'. Men wil echter altijd ergens voor afvallen of men heeft ergens last van waardoor men op een bepaald moment besluit om aan de fitheid te gaan werken. Bij de één is het, steeds lastiger de schoenen kunnen strikken en bij de ander, altijd bekaf boven aan de trap staan. Die primaire drijfveer van het initiatief, achterhalen we door door-te-vragen en geïnteresseerd te blijven luisteren. Nu is een intake/sales gesprek wel vaak gericht op informatie verstrekken, maar we komen veel meer te weten als we doorvragen en meer luisteren.

Toptraining

De training moet natuurlijk een heerlijke beleving zijn. De meeste mensen worden het liefst dermate entertaint, dat de tijd omvliegt en dat ze nog niet in de gaten hebben dat het uur voorbij is. De grootste groep uitvallers zijn de mensen die zelfstandig trainen en (bijna) geen contact hebben met instructeurs of trainers. De mensen die een toptraining hebben gehad, willen dat gevoel weer opzoeken en delen dat enthousiasme vaak met anderen. De instructeur en trainer dus als entertrainer, cruciaal voor optimaal leden behoud.

Terug naar de couch potato routine

Dan biedt je een optimale intake en toptraining en dan nog haakt men na vier maanden af. Veranderen van gedragspatronen blijkt een enorme uitdaging. Als je jaren na het avondeten 'bekaf' op de bank bent geploft, dan is dat gedrag dermate ingetraind, dat het een automatisme is geworden. Ons cognitieve brein bedenkt dan wel dat we iets willen bereiken, ons emotionele brein steekt er te vaak een stokje voor. De twee breinen functioneren relatief onafhankelijk van elkaar, hoewel het cognitieve brein, onze neocortex, wel de verhalen bedenkt die nodig zijn om te verantwoorden dat we toch niet zijn geweest sporten "ik heb ook de hele dag hard gewerkt". Zo kunnen het emotionele brein en het cognitieve brein met elkaar concurreren. Het cognitieve brein zegt "Ik ga sporten na het eten want ik wil afvallen". Het emotionele brein houdt van routine en zal er alles op inzetten om door te duwen dat we toch echt op die bank thuis horen na het eten (cognitieve desonantie). Zo kan dat emotionele brein ons telkens weer terug blijven duwen naar die couch potato routine. Eenmaal daaraan overgegeven voordat het nieuwe gedrag verankerd is, trainen we als het ware de kracht van het emotionele brein om ons terug te werpen, vaak is een keer missen het begin van definitief stoppen.

Routine inslijten

Zoals elk gedrag aangeleerd en geconditioneerd is, zo zal elke nieuwe sporter het nieuwe sportgedrag in moeten slijten. Naast de invloed van het emotionele brein is er dan ook nog de leefomgeving die positief of negatief kan stimuleren. Er is dus wel wat voor nodig om het nieuwe gedrag te conditioneren. De betrokkenheid en deelname aan activiteiten in de eerste drie maanden zijn dan ook van doorslaggevend belang. Kunnen we nieuwe leden de eerste drie tot vier maanden ertoe zetten om twee à drie keer per week de club te bezoeken, dan is de kans groot dat we een lange termijn lid te pakken hebben.

Van fitness naar gedragsbegeleider

Wellicht is een volgende boeiende stap voor trainers om kennis op te doen over gedragsverandering en begeleiding hiervan. Als we meer kennis hebben van de belemmeringen die onze klanten ervaren en hoe we kunnen ondersteunen om die belemmeringen af te zwakken of zelf om te turnen naar bekrachtigende, dan geeft dat een extra dimensie aan onze begeleiding. De trainer is er met name op gericht veilig en effectief te laten trainen, de gedragsbegeleider helpt mensen om een nieuwe, gezonde leefstijl en gedrag te verankeren tot het een routine is. Een ondersteuning dus, naar onder andere duurzaam blijven sporten.

 

John van Heel - EFAA
j.vanheel@efaa.nl I 06 - 5362 3485

 

Edities