Los angeles by Guy van der Reijden

business I Wat kunnen we leren van…

I body LIFE 3I2010

“FitnessFirst wil zich meer gaan richten op grootstedelijke gebieden om daar de clubs verder te laten groeien”, legt Haakma uit. “Als het concept een succes is, overweegt Van der Valk meerdere filialen te openen. Vught wordt een soort pilot. Er zijn namelijk meerdere locaties geschikt om dit concept te kopiëren.”

Sportschool om de hoek

Haakma heeft veel vertrouwen in de locatie aan de Bosschweg waar veel mensen in de buurt wonen, genoeg ruimte is en gratis parkeerplaatsen zijn. Voor hem betekent Fit Inn een nieuwe uitdaging na zijn periode bij FitnessFirst en de HDD Group, die hij mede heeft opgericht.

“Begin 2008 ben ik vertrokken bij FitnessFirst en heb ik in dat jaar consultancy werk verricht en voor de rest heb ik het rustig aangedaan. Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan. In 2009 heb ik een low budget club in Noord-Spanje geopend en een aantal low budget clubs in België opgezet, die ik weer heb doorverkocht. Eind vorig jaar werd ik gevraagd door Van der Valk om Fit Inn Vught te gaan leiden. Begin dit jaar zijn we geopend. In eerste instantie hebben er geen rigoureuze veranderingen plaatsgevonden. Alles blijft zoals het was. Ook het all inclusive-concept is behouden. Alleen de prijzen zijn naar beneden gegaan. Een abonnement dat toen 50 euro kost, is nu 35 euro. Voor nieuwe klanten is het ongeveer dertig procent goedkoper.” De bestaande klanten hebben we geïnformeerd over deze overname. Zij hebben een brief gekregen met een aanbieding die volgens Haakma nog beter is. De 40 personeelsleden, waarvan het merendeel parttime werkt, is overgegaan naar Fit Inn Vught. Haakma: “Dit moet juist meer een ‘sportschool om de hoek’ worden. “Je merkt dat de grotere concerns in de kleinere gemeenten de grip aan het verliezen zijn. De afgelopen jaren is er bij sportscholen veel bezuinigd op begeleiding op de vloer. Daarvoor moesten speciale personal trainers worden ingehuurd. Die ontwikkeling draaien wij terug. De personal trainers blijven, maar de begeleiding op de vloer komt terug.”

Begeleiding

Begeleiding vindt Haakma een essentieel onderdeel van fitness. “Helaas blijkt uit de praktijk dat de begeleiding vaak tekort schiet. In het kader van retentie is begeleiding een belangrijk punt. Er zijn een heleboel factoren die retentie kunnen beïnvloeden. Een cruciaal punt blijft aandacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leden de aandacht krijgen die ze nodig hebben?

Bij Fit Inn bieden we twee begeleidingsmogelijkheden: personal training of begeleiding door onze fitnessinstructeurs. Uiteraard proberen wij onze leden te stimuleren om personal training te nemen, waarbij je 1-op-1 begeleiding krijgt.” Haakma gelooft in het principe van personal training. Een training die zijn waarde duidelijk heeft bewezen. “Hier in Vught neemt ongeveer 10% van de leden een personal training.” Volgens Haakma wordt een personal trainer teveel gezien als iemand die je alleen op de fitnessvloer begeleidt. “Het is eerder een lifestyle coach die je helpt om gezonder en energieker te worden. Overigens krijgt iedereen die hier lid wordt een uitgebreid intake gesprek en worden ze de eerste 6 weken een aantal keren persoonlijk begeleid. Na die 6 weken kunnen ze kiezen voor een personal trainer of begeleid worden door onze fitnessinstructeurs op de vloer. Om de leden te motiveren in alle facetten, is het gehele personeel - of ze nu schoonmaker zijn, receptiewerk doen of in de crèche werken - betrokken.” Op deze manier krijgen de leden belangstelling en aandacht van alle medewerkers en niet alleen van onze instructeurs. Iedereen krijgt ook een basisopleiding op het gebied van fitness.” Haakma is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een stimulerende en prettige fitnessomgeving.

Salesteam bewijst

zijn waarde

Dat het concept van Fit Inn Vught aanslaat, blijkt uit de groei van het aantal nieuwe leden. Haakma: “Toen we begin dit jaar startten, hadden we er in no-time 250 nieuwe leden bij. Daarnaast hebben we de bestaande leden overgenomen en zitten nu op zo’n 1600 leden. In de beginperiode hebben we nauwelijks reclame gemaakt. We hebben alleen een aantal acties gehouden onder de bestaande leden, die door namen door te geven van vrienden en bekenden extra korting op hun inschrijfgeld/abonnement konden genereren. Verder is het salesteam bezig met het telefonisch benaderen van de oud-leden van de club wat positieve resultaten oplevert.” In veel clubs wordt de sales gedaan door receptiemedewerkers en/of instructeurs. “Toch heb je mensen nodig die weten wat verkopen is en ook de skills ervoor hebben”, stelt Haakma. “Met alle respect voor de instructeurs denk ik dat dit niet degenen zijn die nieuwe leden moeten binnenhalen. Uiteraard wel behouden. Wel betekent een sales-team extra personele kosten. Aan de andere kant hoeven we daardoor minder aan marketing te doen. Verder liften we mee op de reclame die de aanwezigheid van Van de Valk voor dit centrum maakt. Hotelgasten kunnen een voucher kopen bij de receptie voor 1 dag. Daarnaast wil Van der Valk arrangementen gaan aanbieden met fitness, wellness en beauty.”

Service

Een ander punt waarvan Haakma vindt dat dit vaak ontbreekt in fitnessclubs, is de service. “Zeker als je voor een abonnement meer dan 40 euro per maand kwijt bent. Alle zaken die kenmerkend zijn voor FitnessFirst zoals gratis koffie, thee, frisdrank en DVD uitleen, hebben we gehandhaafd. Daarnaast hebben we de fitnessbegeleiding op de vloer geïntensiveerd. Desondanks hebben we de tarieven juist verlaagd om een grotere doelgroep te bereiken. Nu betalen ze tussen de 30 en 40 euro. Dit lijkt duur, maar als je kijkt naar een budget club die 17 euro vraagt en waarbij je voor alle extra’s zoals douchen, drankjes enz. moet bijbetalen, dan vindt Haakma de prijzen meevallen. “Service is en blijft een belangrijk issue. Helaas constateert hij dat service vanwege de kosten te gemakkelijk wordt geschrapt door de directie. “Men realiseert zich te weinig welke impact dit heeft op de club”, aldus Haakma

Koppeling met

wellness en beauty

Naast Fit Inn opent binnenkort Alizonne een nieuwe vestiging in de villa, die gelegen is achter Hotel Vught en vroeger het oud hoofdkantoor was van FitnessFirst. Allizonne biedt onder meer afslanken, contourverbetering, huidverjonging en rimpelbehandeling met de modernste technieken. Behandelingen die niet alleen gericht zijn op uiterlijke schoonheid, maar waarin het gezondheidsaspect een belangrijke rol speelt. Haakma: “In het kader van preventieve geneeskunde biedt Alizonne effectieve behandelplannen voor gewichtscorrectie, suikerziekte, hoge bloeddruk, darmproblematiek, overmatige transpiratie en huidaandoeningen. Met Allizonne gaan we ook samenwerken. Zo kunnen straks gasten van Hotel Vught arrangementen boeken met fitness en beauty. Verder liggen er ideeën om mensen die willen afvallen te laten behandelen door Alizonne, waarbij ze gebruik kunnen maken van de apparatuur van Fit Inn Vught.” Haakma ziet veel in deze samenwerking. “Hiermee kun je je ook onderscheiden in de markt.” Juist stand-alone fitnesscentra dienen volgens hem samenwerking met andere partijen aan te grijpen om te kunnen overleven in de snel veranderende fitnessmarkt.

Segmenteren

“Overleven in de fitnessbranche is een kwestie van een goed concept neerzetten”, stelt Haakma. “Dat kan een all-inclusive club zijn, maar ook een low budget of gespecialiseerde club met bijvoorbeeld alleen indoorcycling of Zumba.” Haakma denkt wel dat er behoefte is aan gesegmenteerde clubs in de markt. “Er zitten wel bepaalde risico’s aan omdat deze clubs vaak gerund worden door één iemand of een erg klein team. Bij uitval door ziekte, heb je een probleem. Bij grotere clubs kun je dit opvangen. Daarnaast zie je in de markt ook steeds meer fysiotherapiepraktijken die fitness aanbieden. Voor revalidatie of kort durende programma’s is dit een prima aanvulling, maar wat betreft sfeer is het vaak onaantrekkelijk.” Toch meent Haakma dat er voor de fitnessbranche nog voldoende uitdaging ligt. “We dienen wel te waken voor overcapaciteit.” Zelf zou Haakma vandaag de dag geen all-inclusive club meer durven neer te zetten. Wel overnemen. Je ziet momenteel clubs failliet gaan die niet meer geïnvesteerd hebben. Punt daarbij is dat de banken niet meer happig zijn om de investeringen te financieren. Kansen liggen er zeker nog in het low budget segment, maar dat hangt sterk af van de locatie en concurrentie. Dat wordt nog wel eens verkeerd ingeschat. Je moet minstens 1500/1600 leden hebben om break-even te draaien. Vaak moet er in het begin geld bij. Verkijk je er dus niet op”, waarschuwt Haakma.

Sterrensysteem

Tenslotte pleit Haakma voor een sterren kwalificatiesysteem in de fitnessbranche: van heel basic 1 ster tot zeer luxe centra met 5 sterren. De vraag is alleen wie dat moet classificeren? Haakma denkt dat dit een taak is voor een onafhankelijke brancheorganisatie of een organisatie zoals ANWB. “De consument heeft vaak geen idee van de verschillen tussen centra en kwalificeren te vaak op prijs. Voor alle 5 categorieën dienen er dan minimumnormen (de basisnormen) te gelden waaraan elk fitnesscentrum in de betreffende categorie moet voldoen. De minimumnormen worden zwaarder naarmate het om een hogere sterrencategorie gaat. Fitnesscentra uit de categorieën 2 tot en met 5 sterren dienen bijvoorbeeld niet alleen aan de basisnormen van de betreffende categorie te voldoen, maar tevens een oplopend aantal punten te halen door het voldoen aan een aantal (vrijwillige) aanvullende normen. Hiermee worden de individuele extra kwaliteiten (voorzieningen, faciliteiten en services) van het centrum beloond.” Een dergelijk kwalificatiesysteem schept volgens Haakma veel duidelijkheid voor de consument. Er kan op deze manier gemakkelijker een keuze gemaakt worden gerelateerd aan zijn budget en/of sportbehoefte. Een systeem dat er wat hem betreft, snel dient te komen. Daar is de hele fitnessbranche uiteindelijk mee gebaat”, merkt Haakma tot slot op.

Loet van Bergen

business I opleiding

Nederland overspoeld met buitenlandse fitnessopleidingen en PT-concepten.

De Nederlandse fitnessbranche staat in Europa bekend als een professionele, invloedrijke branche met één van de grootste deelnamecijfers. Ook op het gebied van training en opleiding staat Nederland hoog aangeschreven. Dit komt mede doordat in Nederland het reguliere sportonderwijs (CIOS, ROC, ALO) ruim is vertegenwoordigd en onder auspiciën valt van het ministerie van Onderwijs (OC&W). Daarnaast worden de opleidingen professioneel aangevuld met branche-erkende particuliere Fit!vak opleidingen die onder het ministerie van VWS vallen.

De consument en fitnessprofessional ziet door de bomen het bos niet meer

Zoals andere branches krijgt ook de fitnessbranche te maken met invloeden uit andere Europese landen. De grenzen zijn nu eenmaal open. Ook op het gebied van opleidingen komt dit veel voor. Vooral fitnessopleidingen en opleidingen tot personal trainer, zoals NASM en ACE doen de laatste tijd hun intrede. Er is echter veel onduidelijkheid over de erkenningen en verschillen tussen de Nederlandse en de buitenlandse opleidingen.

Het Nederlandse opleidingssysteem

Het sportonderwijs valt, zoals hierboven omschreven, onder het ministerie van OC&W en het ministerie van VWS. Opleidingen die aan de eisen voldoen worden dan ook wel Rijkserkend genoemd. Bij het reguliere onderwijs vallen de opleidingen nog steeds onder OC&W. De particuliere praktijkopleidingen vallen ook nog onder VWS, alleen valt de organisatie hiervan sinds 2009 onder de verantwoordelijkheid van brancheorganisatie Fit!vak. Zij doen dit wel onder auspiciën van VWS. Het ministerie benadrukt dat de brancheorganisaties sportopleidingen moeten erkennen en waarderen. De brancheorganisatie heeft tenslotte de meeste branchekennis. Zo valt voetbal onder de KNVB, tennis onder de KNLTB en fitness onder Fit!vak. Het opleidingssysteem van Fit!vak wordt gecontroleerd door Calibris (voorheen OVDB) in opdracht van VWS. Om dus in het bezit te komen van een branche- en/of Rijkserkend diploma moet dit een CIOS, ROC, ALO of Fit!vak diploma zijn. Alle andere opleidingen worden dus niet erkend binnen dit opleidingssysteem. Buitenlandse opleidingen worden niet beoordeeld en vallen dus ook buiten de erkenningen.

Erkenning door werkgever

In Nederland heb je veel verschillende soorten sportopleidingen die niet onder de bovenstaande erkenning vallen. De meeste opleidingen bieden daarom een eigen diploma aan bij de afsluiting van de opleiding. Als de opleider bekend is bij een werkgever, kan men soms zonder erkenning toch aan het werk. Simpelweg omdat het beroep van fitnesstrainer, groepslesdocent of zelfs personal trainer niet beschermd is. Feitelijk kan iemand zelfs zonder diploma aan het werk. Hierdoor is, ondanks het aanwezige opleidingssysteem, veel wildgroei ontstaan binnen de opleidingen. De klant van de sportschool stelt geen vragen over diploma’s. Niet omdat men dat niet belangrijk vindt, maar omdat men er eigenlijk van uit gaat dat trainers over de juiste diploma’s beschikken. Mede hierdoor hoeven werkgevers tot nu toe niet heel kritisch te zijn. Daar zal echter spoedig verandering in komen.

Fitness op recept

Al jarenlang praten zorgverzekeraars over het preventieve belang van een gezonde leefstijl. Het is dan ook haast onbegrijpelijk dat de fitnessbranche en de zorgverzekeraars nog altijd geen structureel samenwerkingsverband hebben opgesteld. Over het algemeen komt het op dit moment niet veel verder dan een paar procent korting op een sportabonnement. Het bewegen daadwerkelijk vergoeden is niet haalbaar, omdat zorgverzekeraars kwaliteitsborging eisen. Hierbij komt dus de kwaliteit van de begeleider om de hoek kijken. En juist deze borging wordt gevonden in de diplomering, waarover op dit moment nog geen duidelijkheid is. Andere beroepen worden wel vergoed, zoals fysiotherapeuten en tandartsen. Dit zijn beschermde beroepen waarbij de specialist als zodanig staat geregistreerd. Maar ook onbeschermde beroepen, zoals gewichtsconsulenten, worden inmiddels ook vergoed, omdat zij zich hebben verenigd onder hun beroepsvereniging BGN. Je kunt jezelf gewichtsconsulent noemen, maar wil je je bij de beroepsvereniging aansluiten, dan dien je de juiste diploma’s hebben (alleen dan wordt je consult vergoed). Personal trainers hebben dit voorbeeld al gevolgd door zich te verenigen in beroepsvereniging ClubPT. Zij werken samen met de BGN om de zorgverzekeraars ervan te overtuigen om de leefstijladviezen van de PT-er te laten vergoeden door de zorgverzekeraar. Ook de fitnessbranche gaat dit voorbeeld nu volgen. Fit!vak is al langere tijd bezig met het opzetten van een register voor erkende groepslesdocenten, fitnesstrainers, personal trainers en fitnessspecialisten. Doel hiervan is duidelijkheid geven in erkende diploma’s en daarmee kwaliteitsborging. Uiteindelijk zal dit leiden tot vergoedingen door zorgverzekeraars. Het streven is om het register deze zomer te lanceren en vanaf 2011 ‘fitness op recept’ te kunnen gaan aanbieden.

Voorbereiding door opleiders

Opleiders in de fitnessbranche bereiden zich voor op deze nieuwe ontwikkelingen. Opleidingen worden nog beter afgestemd op de eisen die de overheid, Fit!vak, werkgevers, klanten, maar dus ook de zorgverzekeraars stellen. Fit!vak is hierin de spin in het web met haar nieuwe register. Alleen trainers die in dit register komen, zullen van deze nieuwe ontwikkelingen profijt hebben. Trainers met de juiste diploma’s die zijn opgenomen in het register, zullen onmisbaar worden voor fitnesscentra. Aangezien bijna de helft van de trainers in Nederland over niet-erkende of zelfs geen diploma’s beschikken is er nog veel werk aan de winkel. Fitnesscentra zullen in de toekomst mogelijk alleen nog maar met geregistreerd personeel willen werken, omdat zij anders veel omzet mis zullen lopen. Zeker als naast de zorgverzekeraar ook de klant gaat vragen of het personeel erkend geregistreerd is. Bij Opleidingen 2000 geven wij al vele jaren Rijkserkende opleidingen. Vaak liepen wij klanten mis die kozen voor goedkopere, kortere of schriftelijke opleidingen. Toch geloven wij dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is en zijn wij blij dat alle cursisten die wij de afgelopen jaren hebben opgeleid, naadloos aansluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen en rechtstreeks in het register kunnen. Voor ons een absolute waardering van ons werk als opleidingsspecialist.

Verkorte bijscholingen

als oplossing

Speciaal voor mensen die nog geen erkend diploma hebben, maar wel werkzaam zijn als trainer en die nu snel klaar willen zijn voor het register, bieden wij nu verkorte opleidingen aan tot Fitnesstrainer of Groepslesdocent. Deze opleidingen worden, zoals altijd bij ons, afgesloten met een Fit!vak examen, zodat deze trainers alsnog voorbereid zijn op hun toekomstige functie als erkend trainer. Verder biedt Opleidingen 2000 aangepaste opleidingen aan tot Personal Trainer (Vitaal Coach) speciaal voor mensen met de juiste vooropleiding zoals in de fitness- of fysiobranche.

TIM SCHOORMANS,

is algemeen manager en docent van Opleidingen 2000.

body LIFE 3I2010 I

business I Advertorial

Mendel Witzenhausen en Ernst de Neef zijn geen onbekenden in de health&fitness branche. Ze lopen er al heel wat jaren in mee – niet langer in sales- en management functies, maar sinds twee jaar als consultant/trainer. Onder de naam Trimixx helpen zij ondernemers in deze bedrijfstak bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Want dat er hard gewerkt wordt in deze branche, weten de heren wel. Maar dat het vaak te weinig oplevert, ook.

“Wil je aan ledenbehoud werken? Zorg dan goed voor je personeel.”

Gezonde bedrijfsvoering

Hoe normaal het in andere bedrijfstakken ook is om een consultant in te schakelen om je organisatie en werkwijze eens tegen het licht te houden, de fitnessbranche loopt er maar langzaam warm voor. Ernst de Neef: “Consultancy is in deze branche nog geen gemeengoed. Men geeft liever veel geld uit aan een fitnessapparaat dan aan een consultant die ze oplossingen aandraagt voor een gezonde bedrijfsvoering.” Toch merkt Trimixx dat meer en meer ondernemers hun kennis en kunde op waarde weten te schatten. Onder hun klanten vind je niet alleen sportschoolhouders bij wie het water tot de lippen staat, maar ook sportscholen en organisaties die wel goed lopen, echter die het gevoel hebben dat ze stilstaan of nog lang niet alles eruit halen wat erin zit.

De health&fitnessbranche heeft zich de laatste tien, vijftien jaar enorm geprofessionaliseerd. Links en rechts schoten prachtige en goed geoutilleerde sportscholen de grond uit die ervoor zorgden dat nu 15% van de Nederlanders regelmatig aan fitness doet. “Tot een jaar of tien geleden was een mooie studio met de beste apparatuur voldoende om je te onderscheiden en leden te trekken,” stelt Mendel Witzenhausen. “Nu zijn er veel sportscholen waardoor de keuze groot is. Dat is goed voor de professionalisering, maar doordat er vooral een segmentatie op basis van prijs heeft plaatsgevonden, krijgen veel sportscholen het nu moeilijk.”

Aan de inzet van de ondernemers ligt het niet, vinden Witzenhausen en De Neef. “De fitnessbranche is een branche die van aanpakken weet. Het zijn mensen die keihard werken. Maar efficiënt en effectief is het niet. In veel clubs wordt er vooral reactief gewerkt – ze blussen de brandjes en lopen achter alle feiten aan. En dat is waar wij ze vanaf willen helpen. Wij trekken hen naar proactiviteit, wellicht zelfs naar creativiteit. Een prettigere manier van werken die niet alleen financieel meer oplevert, maar ook meer plezier in het werk biedt.” Voor een snelle salestraining of een paar ‘gouden tips’ hoef je niet bij Trimixx aan te kloppen. De Neef en Witzenhausen zijn niet van de trucjes en de oppervlakkige interventies. “Een eenmalige training helpt niet. Structureel veranderen heeft tijd nodig. Hoeveel tijd dat is, valt moeilijk vooraf te zeggen. Het is alsof je een steen in het water gooit. Er komt van alles in beweging, maar je weet niet precies wanneer de waterrimpels de kant raken.” De Neef: “Sommige veranderingen geven direct resultaat, andere kosten tijd. Soms is een effect zelfs pas zichtbaar als wij allang weg zijn.”

Maar resultaat komt er altijd. Witzenhausen: “We zijn erg resultaatgedreven en genieten van ons werk. We scoren graag en daar profiteren onze klanten van. Maar dan moeten ze wel echt de diepte in willen gaan.” De Neef vult aan: “Oppervlakkige interventie alleen op het niveau van kennis levert je echt te weinig op. Wij duiken echt in de organisatie, kijken daarbij naar het DNA van de gehele organisatie en optimaliseren dat.”

Het DNA van de organisatie, de diepte ingaan, interventies: wat houdt dat allemaal in? De Neef: “Het DNA van elke organisatie bestaat uit de bouwstenen Visie, Strategie, Structuur, Cultuur en Mensen. De ene bouwsteen kan niet zonder de andere. Je kunt nu eenmaal geen strategie bepalen als je niet weet waar je heen wil.”

Na het ontwikkelen van een heldere visie en het stellen van de (meetbare) doelen wordt er een strategie bepaald. De Neef: “Wij kiezen daarbij voor een holistische, organisatiebrede aanpak. Geen ad hoc-advertenties of ledenacties – alles moet goed doordacht op elkaar aansluiten, zowel de operationele strategie en de sales&marketing, als de strategie voor ledenbehoud.”

Dit interview is afgenomen door:

Eva Smit - Quibble

www.quibble.nl

Ledenbehoud: geen paniekacties

Witzenhausen: “Overal kun je talloze gouden tips vinden voor ledenbehoud, maar nooit vertellen ze je hoe je die tips kunt verankeren in je organisatie. Het zijn allemaal losse flodders, trucjes die amper of slechts tijdelijk werken. Wil je aan ledenbehoud werken? Zorg dan goed voor je personeel.” De Neef reciteert als voorbeeld een visie van hotelketen Marriott: “Look after your staff. Your staff looks after your customers. Your profit looks after itself.” Witzenhausen haakt er op in: “Juist de verandering op de werkvloer is het moeilijkst. Natuurlijk zijn visie en strategie erg belangrijk, maar zonder de juiste mensen om je heen, kom je er niet. Bij verandering hoort weerstand, dat is onvermijdelijk. Daarom besteden wij de meeste aandacht aan de mensen, hun competenties en hun talenten. Met teamtrainingen én met personal coaching.” De Neef: “Pas als er een organisatie staat die draait als een geoliede machine, met een toekomst en een doel voor ogen en medewerkers die fluitend naar hun werk gaan, hebben wij ons doel bereikt.”

Aan de slag met de

bouwstenen

Trimixx analyseert eerst alle bouwstenen van de organisatie. “We stellen alleen maar vragen, vragen en nog meer vragen. Welke koers wil je varen? Welke doelen wil je stellen? We interviewen de eigenaar en de medewerkers, doen mystery visits en alles wat verder nodig is om de organisatie en haar functioneren in kaart te brengen. Daaruit volgt een rapport van aanbeveling: daar wil je heen, dus dan zal er dat moeten gebeuren. Met dit plan kan de ondernemer aan de slag, al dan niet onder begeleiding van Trimixx.” Witzenhausen lacht: “De ondernemer moet écht zelf aan de slag. Dat is vaak eerst even schrikken, maar als ze eenmaal bezig zijn, vinden ze het geweldig. Ze zien nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen en krijgen er weer plezier in.”

marketing I Stelling

Teneinde de ontwikkelingen en sentimenten binnen de fitnessbranche te peilen, leggen we toonaangevende leveranciers en dienstverleners in de branche enkele prikkelende stellingen voor. De reactie plaatsen we hieronder.

Marketing uitbesteden of zelf regelen

Martijn van der Pijl van Greinwalder & Partner Marketing Services

Marketing uitbesteden? Jazeker!

Dat antwoord had u van ons wel verwacht. Greinwalder Marketing Services is sinds 12 jaar het grootste marketingbureau voor de fitnessbranche in Europa. Die positie hebben we verdiend omdat we een sterk groeiend aantal ondernemers hebben doen inzien dat je marketing niet zelf moet willen doen. En wel hierom:

De dagelijkse werkzaamheden slokken vaak veel tijd op en voor de allround fitnessondernemer is marketing meestal niet zijn specialiteit. Laat daarom de basis aan de experts over en concentreer u volledig op de uitvoering, daarmee behaalt u het beste resultaat. Groei kan in de fitnessbranche alleen ontstaan door nieuwe doelgroepen in contact te brengen met kwalitatieve, consument-gerichte fitnesscentra. En daar zit meer strategie achter dan een leuke flyer. Concepten als de internationale fitheidonderzoeken, het ‘Afslankduel’ en ‘Hoe fit is Nederland/België’ wijken af van de geijkte paden en zijn bewezen effectief. Marketing is een vak, en misschien wel het belangrijkste vak voor de fitnessbranche anno 2010. In goede marketing komt namelijk je onderscheidend vermogen tot uiting en de kans op leden- en omzetgroei. Het verschil tussen een goede en een matige campagne is al snel vele duizenden euro’s omzet. Als ieder nieuw lid telt, dan moet iedere campagne raak zijn. Daarbij is de ervaring van een marketingbureau doorgaans onmisbaar. Marketing doe je er niet even bij. Daarvoor is het te bepalend voor je bedrijfsresultaat. Laat het daarom aan de experts over zodat je profiteert van het collectief, creatief en effectief blijft, niet teveel betaalt en marketing meer is dan een leuke campagne, namelijk een doordacht strategisch plan gericht op succes.

Greinwalder & Partner Marketing Services

www.greinwalder.com

Lennaert Noordman van

NHN Support

NHN Support gaat uit van het eenvoudige principe: “Schoenmaker blijf bij je leest”. Ieder zijn vak en ieder zijn specialisme. Nog beter gezegd: doe waar je goed in bent. Een sportcentrum rendeert optimaal als alle energie en know-how op de volgende vier pijlers wordt ingezet:

• Instroom van nieuwe leden bevorderen

• Uitstroom van leden beperken

• Gemiddelde omzet per lid maximaliseren

• Kosten beheersen

Natuurlijk is marketing noodzakelijk om de instroom te bevorderen. Echter door marketing krijgt u niet automatisch nieuwe leden. Daarvoor moeten de door de marketing gegenereerde leads nog wel worden omgezet naar nieuwe leden. Dat salesproces is iets wat juist wel door de club zelf geregeld moet worden. Zorg dat u als sportcentrum de salesspecialisten in huis hebt. Zij zorgen ervoor dat u uitgegeven geld aan marketing dubbel en dwars waard is. Sterker nog, door goede salespersonen bespaart u op de marketingkosten. Hoe? Doordat een salespersoon zijn/haar eigen leads genereert en op die manier een “profit center” wordt voor uw organisatie. Juist in een verdringingsmarkt is de invloed van marketing beperkter en wordt de meerwaarde van een salesteam groter. NHN Support helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Kengy Roux van

Kengy’s Support

Als je twaalf jaar geleden een fitnessondernemer de vraag zou stellen: wat doet u aan marketing? Dan kreeg je waarschijnlijk in de meeste gevallen het antwoord: mond tot mond reclame en we plaatsen af een toe een advertentie. De klanten kwamen toch wel, want de ondernemer had weinig met concurrentie te maken.

Niet lang daarna kwamen de eerste fitnessketens en pakte het vaak anders uit. Een groot budget voor marketing, slimme marketingtechnieken en sales strategieën.

De stand-alone clubs moesten om geen klanten te verliezen ook anders gaan denken over marketing en sales. Vele ondernemers probeerden alles wat in hun mogelijkheid lag om dit te evenaren. Vaak zonder het gewenste resultaat.

Als ik op de dag van vandaag bij de fitnessondernemer een intakegesprek afneem komt vaak het volgende terug. Wat hebt u gedaan aan marketing? Advertenties geplaatst, flyers verspreid en een website online. Weet u dat u met goedkopere creatieve marketingmiddelen meer kan bereiken? Neen! Hoe moet ik dat doen? Welke marketingactiviteit gaat u over 2-3 maanden inzetten? Daarover heb ik nog niet over nagedacht. Dit komt wel een keer. Ad hoc werken levert vaak veel stress op en niet altijd het gewenste resultaat.

De fitnessondernemer kan niet in elke discipline alle expertise in huis hebben. Maak slim gebruik van een marketingbureau die u de tools geven om uiteindelijk na een intensieve begeleiding zelfstandig, creatief en strategisch een marketingbeleid uit te gaan zetten. Marketing in eerste instantie uitbesteden en later zelf regelen, is mijn visie.

Ernst de Neef van Trimixx

Marketing kan niet worden benaderd als een los onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Het is direct verbonden met de visie van een onderneming en de daaruit volgende strategie. Je dient dus eerst de visie en strategie te hebben bepaald, alvorens er wat valt te zeggen over de marketing. Veel clubs zien marketing als een noodzakelijk kwaad en schieten met (veel) hagel in de hoop iets te raken. Of je in dit geval zelf schiet, of iemand anders laat schieten maakt dan niets meer uit. In beide gevallen is de kans op succes klein. De meest succesvolle ondernemers weten waar ze goed in zijn, maar weten nog beter waar ze niet goed in zijn. Datgene waar ze expertise missen, laten ze door andere mensen verzorgen.

Het stappenplan voor het beantwoorden van de vraag op de stelling is dus eenvoudig:

Stap 1: Heb ik een heldere visie en strategie?

Ja? Ga door naar stap 2.

Nee? Zorg eerst dat er een heldere visie en strategie wordt ontwikkeld.

Stap 2: Heb ik genoeg kennis en kunde van marketing om deze door te vertalen naar marketing?

Ja? Je kunt met een gerust hart de marketing zelf ontwikkelen, implementeren en uitvoeren.

Nee? Ga naar stap 3.

Stap 3: Is er iemand in mijn organisatie met voldoende kennis en kunde van marketing om dit te regelen?

Ja? Laat deze persoon de marketing regelen?

Nee? Zorg dat je de marketing aan professionals uitbesteedt!

Veel plezier en succes met ondernemen!

Wouter Cornelissen van Hidden Profits

De gehele marketing zelf doen óf per definitie helemaal uitbesteden is uit! Marketing is een breed begrip. Een personal trainer zal een hele andere marketingstrategie moeten voeren dan een all-inclusive centrum met 7.000 leden. Maar dat de strategie afwijkt, betekent niet dat de keuze om wel of niet te kiezen voor marketingondersteuning anders is.

Marketing anno 2010

Er zijn veel ondernemers waar bijvoorbeeld de wervende campagnes prima resultaten opleveren, maar de omzet die vanuit de website wordt gegenereerd tegenvalt. Waarom dan alles zelf doen óf alles uitbesteden? Marketing anno 2010 is zelf doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, en uitbesteden waar je minder in bent!

Dé professional, persoonlijk!

Ieder zijn vak. De meest succesvolle personen blinken met name uit op één specifiek onderdeel. Dat kan zijn op het gebied van trainingsleer, ondernemen en dus ook op het gebied van marketing. Er is op alle gebieden heel veel kennis en ondersteuning beschikbaar. Aan jou als ondernemer de keuze of je zélf tijd wilt maken om (gedeeltelijk) uit te blinken in de marketing of dat je dat liever aan een gevestigde professional over laat. Professionele marketing was nog nooit zo toegankelijk. Zowel zelfstandige ondernemers als grote ondernemingen kunnen profiteren van professionele marketing. Soms gratis, soms volledig verzorgd, soms gedeeltelijk. Alles is goed, zolang je zelf tevreden bent over het resultaat!

Bedenk direct: welke gedeeltes wil ik zelf (blijven) doen en wat wil ik uitbesteden?

Succes en marketinggroeten,

Wouter Cornelissen

www.hiddenprofits.nl

marketing I Sportevenementen

Welke kansen bieden sportevenementen?

Extra omzet bij

live-uitzendingen

Een groot sportevenement biedt optimale kansen om extra omzet te boeken. Onze tip: werk samen met een elektronicazaak in uw omgeving. U leent een beamer of een grote monitor en hangt als tegenprestatie reclameposters van deze winkel op in uw fitnesscentrum. Daar profiteert u beide van. Het wordt vanouds gezellig als het Nederlands elftal speelt en u kunt rekenen op een goede omzet met drankjes en snacks. Veel wedstrijden vinden plaats van 20.30 tot 22.15 uur (vanaf de halve finale alle wedstrijden). Het is dus een goed idee om uw openingstijden iets te verlengen en niet voor 23.00 uur te sluiten.

Tips

- Bied cocktails aan in verschillende smaken (met en zonder alcohol). Elke

cocktail heeft de naam van een land dat meedoet met het WK. Gebruik de bijpassende vlaggetjes ter decoratie.

- Kleine snacks worden altijd gewaar- deerd. U kunt hier met weinig moeite, veel geld verdienen.

- Informeer uw leden dat ze bij uitzen- ding van de live wedstrijden ook vrien- den en bekenden kunnen meenemen.

- Organiseer in een vroeg stadium de locatie. De bar is in principe ideaal, maar een vrolijk gedecoreerde les- ruimte is ook mogelijk.

- Maak uw evenement tenminste 3

weken vooraf bekend.

Decoratie

Een originele decoratie brengt iedereen in

de stemming.

- Hang voetballen (softballen of op- blaas ballen) aan het plafond

- Hang boven uw balie oranje slingers of slingers vlaggetjes

- Versier uw fitnesscentrum met ballon-

nen met voetbalmotief

- En natuurlijk mogen de rood-wit-blau-

we vlaggen niet ontbreken.

Deze artikelen kunt u gemakkelijk via internet bestellen. Met een klein budget en een beetje creativiteit bereikt u een perfect resultaat. Veel fitnesscentra zullen een speciale voetbalhoek inrichten. Hier hangt dan een grote poster met het wedstrijdschema waarop de uitslagen worden genoteerd. In deze hoek kunt u ook persartikelen ophangen en voetbaltijdschriften neerleggen. Of u plaatst een Internetcomputer waar uw leden tijdens het WK gratis kunnen internetten en informatie over voetbal kunnen vinden. U zult zien dat uw leden deze speciale service op prijs stellen.

Biedt tijdens het WK speciale dingen aan waarmee u de verwachtingen van uw klanten overtreffen. Hiermee bereikt u dat er over uw fitnesscentrum wordt gesproken en dat is weer gratis mond tot mond reclame voor uw fitnesscentrum.

Een klein cadeautje wordt gewaardeerd

Het doel van een fitnesscentrum is dat de leden tevreden zijn en de club graag bij anderen aanbevelen. En wat kunnen uw leden tijdens het WK beter gebruiken dan fanartikelen. Organiseer kort voor het WK een fandag. Onder alle bezoekers wordt op deze dag diverse fanartikelen verloot. Wie op deze dag een introducé meeneemt krijgt in elk geval een supporterspakket.

Organiseer spelletjes…

Een ledenspel wordt altijd goed ontvangen en zorgt voor een goede stemming in uw fitnesscentrum.

Voetbalpool

Organiseer binnen uw fitnesscentrum een eigen pool. U sponsort prijzen voor de mensen die de uitslagen het beste voorspellen, zoals waardebonnen van uw fitnesscentrum. Of u werkt samen met bedrijven die in ruil voor reclame aan uw leden via uw website of binnen uw centrum prijzen sponsoren.

Zo kunt u dit organiseren:

Bij elk trainingsbezoek kan uw lid een uitslag voor de wedstrijd van de dag voorspellen. Meestal vinden er één tot drie wedstrijden per dag plaats. Bij elke voorspelling die helemaal goed is ontvangt het lid een gratis drankje en een punt. Bovendien kan voor het WK de finale en de winnaar worden voorspeld. Wie deze twee landen juist heeft krijgt 10 extra punten. Wie de winnaar goed heeft zelfs 20 punten extra. Na het WK krijgt het lid met de meeste punten een hoofdprijs. Zo beloont u zowel dat uw leden vaak komen sporten als de uitslagen juist raden.

Let op dat wettelijk geen financiële inzetten zijn toegestaan.

Tip: de marketingorganisatie Greinwalder & Partner biedt een online voetbalpool aan waarbij uw logo en clubkleuren worden gebruikt. Deze plaatst u op uw eigen website. Het voordeel is dat uw leden van overal met het spel kunnen meedoen. U zult merken dat het aantal bezoekers op uw website snel stijgt. Na de wedstrijden worden steeds alle gegevens geactualiseerd. Iedereen ziet op welke plaats hij nu staat. Als fitnessclub heeft u geen extra werk.

Prijsschieten

Een doelwand valt op en is een uitdaging voor iedereen die er langs komt. Een dergelijk idee vraagt wat organisatie, maar dit is zeker de moeite waard. U kunt de wand voor uw fitnesscentrum neerzetten, maar ook bij een braderie of een stadsfeest werkt dit goed. Op dergelijke dagen kunt u contactadressen verzamelen en direct bezichtiging afspraken in uw fitnesscentrum afspreken. Leen de wand bij uw plaatselijke voetbalclub of een professioneel verhuurbedrijf. Op internet vindt u vele adressen.

Reclame

Het WK is ook een ideale gelegenheid om nieuwe leden te werven. Promoot bijvoorbeeld een voordelig testabonnement voor de vier weken durende periode van het WK (11 juni tot 11 juli). U kunt zelf bepalen of u deze aanbieding exclusief aan vrienden van uw leden aanbiedt (met een VIP tegoedbon) of als algemene, externe aanbieding. Een klein fanpakketje (toeter, cap, sjaal bijv.) is een leuk extraatje. Beperk dit aanbod tot de eerste 20 personen die reageren om een extra koopstimulans te creëren. Op deze manier reageren de belangstellenden duidelijk sneller.

Ook mogelijk: uw centrum wordt voetbalvrije zone

Voor alle marketinginstrumenten geldt: doe het goed of anders niet. Zonder enthousiasme wordt een voetbalactie natuurlijk niks. Als u geen voetbalfan bent, of u verwacht dat uw leden niet zo enthousiast zijn, kies dan voor een compleet andere aanpak: verklaar uw centrum tot voetbalvrije zone! Maak reclame met het feit dat er in uw centrum geen beamer met live-wedstrijden staat en uw bezoekers even rust hebben van al die voetbalgekte. Hiermee spreekt u doelgroepen aan die blij zijn even verlost te zijn van de oranjekoorts. Voor vrouwenclubs is dit zeker het overwegen waard.

Let op:

Public viewing in uw centrum moet gratis zijn omdat u anders hoogstwaarschijnlijk een licentie bij de FIFA moet aanvragen.

De FIFA heeft de reclame- en marketingrechten van het WK exclusief aan 17 bedrijven verkocht. Dit zijn officiële partners, sponsors en nationale sponsors. De zes FIFA partners Adidas, Hyundai, Coca Cola, Sony, Visa en Emirates Airlines en zes overige officiële sponsors zoals de Amerikaanse brouwerij Budweiser, Continental en McDonald’s, hebben elk ca. 110 Miljoen euro betaald om reclame te mogen maken met het WK 2010. In totaal verwacht de FIBO met het WK in Zuid Afrika ca. 3 miljard te verdienen. Bij dergelijke bedragen is het begrijpelijk dat de sponsors deze exclusiviteit gegarandeerd willen hebben en de FIFA let hier ook heel strikt op. Daarom heeft de FIFA al in 2004 veel merken laten registreren. Hieronder vallen begrippen als “World Cup”, “2010”, “South Africa World Cup”, “Soccer World Cup”, “Football World Cup” “Twenty Ten”. Bovendien alle begrippen met de vermelding van “FIFA”. Er zijn zelfs begrippen geregistreerd die betrekking hebben op de plaats van de wedstrijden zoals “Johannesburg 2010” of “Cape Town 2010”.

Beeldmerken vallen hier ook onder. Het officiële logo van het WK voetbal 2010, de beker en de officiële mascotte. Bedrijven die geen partner, sponsor of nationale ondersteuner van de FIFA zijn mogen deze logo’s en teksten niet gebruiken.

De countdown loopt, het FIFA wereldkampioenschap voetbal nadert. Van 11 juni tot 11 juli regeert koning voetbal de wereld. Daarnaast staat de Tour de France op het programma en natuurlijk ontbreken Roland Garros en Wimbledon ook niet op de sportagenda van 2010. Als ondernemers in de sportbranche spelen veel fitnesscentra in op deze evenementen, waarbij ze profiteren van het reclame-effect en de hoge attentiewaarde. Er is niet veel tijd meer, om uw fitnesscentrum optimaal voor te bereiden op deze sportevenementen. Overweeg welke meerwaarde deze evenementen voor uw organisatie kunnen hebben.

Martijn van der Pijl is werkzaam

voor Greinwalder & Partner Marketing Services, Europa’s grootste marketingadviesbureau voor de fitnessbranche. Telefoon: +31 (0)40-844 00 18 of +31(0)6-3008 7530

E: mvdp@greinwalder.com;

www.geinwalder.com

marketing I Klantbenadering

Steeds meer initiatieven beginnen hun vruchten af te werpen. Een tijd terug hebben 3 grote fondsen (De Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting) de handen ineen geslagen met als doel het aantal welvaartsziekten in Nederland terug te dringen. Denk hierbij aan obesitas, diabetes (type II), depressie, hart- & vaatziekten, en alles wat daar dicht tegenaan zit. Hoeveel leden van jouw club sporten omdat ze dit willen voorkomen of voelen dat ze hier dicht tegenaan zitten? Hoeveel nieuwe leden worden lid van een club omdat ze willen afvallen, fitter willen zijn en zich beter in hun vel willen voelen?

Succesvolle klanten zorgen voor een succesvolle business!

Belangrijker is de vraag, helpen wij onze leden ook echt om dat doel te bereiken?

Twee ons groente en 2 stuks fruit; daarmee houd je het een heel stuk langer uit. Bijna heel Nederland weet het, maar slechts een klein deel eet het. Om nog maar niet te spreken van de afname van beweging door ons Nederlanders en de grote stress waaronder velen van ons gebukt gaan. Et voila… Hier hebben we gelijk de driehoek van ‘kwaliteit van leven’ te pakken. De Gouden Driehoek! Voldoende bewegen – Gezonde voeding – Ontspannen. Houd dit aan en je zult niet alleen langer leven, maar ook meer genieten van het leven en beter functioneren. Is jouw club ook bezig om je leden in het totaalplaatje te begeleiden, of beperken we ons slechts tot het gedeelte sport (in de vorm van vrije fitness en eventueel groepslessen)?

Doelgericht werken

‘Goedenavond meneer. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met trainen?’, vraagt de fitnessinstructeur aan mij terwijl ik bezig ben met mijn laatste setje op de legpress. ‘Goed.’ Ik voel me echt al wel fitter’. ‘Hoe vaak in de week komt u trainen?’ ‘Ik probeer 2x per week te komen’. ‘Dat is mooi’, zegt de instructeur, terwijl hij vluchtig een blik op mijn schema werpt. ‘U bent ook goed bezig hoor, de gewichten zijn al een stukje zwaarder als voorheen en u bent al een stuk langer aan het hardlopen. Wordt het misschien niet eens tijd om een nieuw schema voor u te maken? Dan wordt uw lichaam weer eens op een andere manier geprikkeld en worden altijd dezelfde oefeningen, ook niet saai. ‘Klinkt goed’, zeg ik en we lopen samen naar de trainersdesk om een afspraak te maken voor volgende week. Aan dit gesprek is op zich helemaal niets aan te merken. Ik heb immers een contact moment gehad met mijn instructeur, die nu een afspraak met mij heeft staan om een nieuwe trainingsprikkel te geven. Maar het kan altijd beter. Toch?

ADL

Wat is mijn doel als ik aan het trainen ben in de club? Laten we hierbij uitgaan van een gemiddelde klant die conditie wil opbouwen, enigszins wil afvallen en zich lekkerder in zijn vel wil voelen. Is dat daadwerkelijk mogelijk met het verhogen van de gewichten op de apparaten waarop ik train? Is dat het feit dat ik in plaats van 20 min nu 30 min op de loopband kan hardlopen zonder dat ik hoef te stoppen en op adem moet komen? Niet echt, toch? Uiteraard geeft het mij een gevoel van vooruitgang en dat ik dus resultaat heb van mijn inspanningen, maar is dat het resultaat waarvoor ik kom trainen? Is het niet zo dat de leden naar jouw club komen omdat ze in hun dagelijks leven een beperking ervaren. En die beperking is groot genoeg voor hen om te besluiten lid te worden van een fitnessclub. Beperkingen als mijn broek past niet meer, ik begin steeds meer last te krijgen van mijn rug en ik ben steeds sneller buiten adem als ik de trap oploop of tegen de wind in moet fietsen. Met andere woorden, heb je meer leden die preventief starten met sporten of meer leden die curatief sporten? Laten we dan in onze begeleiding van klanten vaker gaan praten over hun ADL (Algemeen Dagelijks Leven) en de doelen die ze daar hebben. Zien dat ze resultaten behalen in de club is belangrijk, maar wat ze daarbuiten behalen is nog vele malen belangrijker.

PT

Hier kunnen we nogal kort over zijn. Dit is de toekomst van onze branche!

De kwaliteitsimpuls in je organisatie zal straks nodig zijn voor de link met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Daarnaast krijgen de klanten echt keuzemogelijkheden. Een keuze voor goede begeleiding en een stok achter de deur op weg naar resultaat of een vriendelijke glimlach met af en toe een nieuw schema. En niet te vergeten de ontwikkelingsmogelijkheden voor je huidige fitnessteam en dus uitdagingen om bij je te blijven werken. Een concept bijvoorbeeld als LAPT geeft je alle ins-en-outs hoe je dit moet opstarten. Oh ja… En natuurlijk de secundaire inkomsten die je als bedrijf binnenhaalt zijn een pluspunt als je met PT gaat beginnen of uitbreiden.

Ontspannen

Natuurlijk is onze core-business fitness en het sporten op zich. Al zijn er steeds meer clubs die ontspanning mee gaan nemen, in de vorm van een sauna, massage(stoelen), schoonheidsspecialisten, relax bar/lounge. Maar als we kijken naar het bereiken van ‘kwaliteit van leven’ dan is sporten slechts 1 van de 3 onderdelen. Het is daarom zeer verstandig om ontspanningsmogelijkheden aan te bieden in je producten of diensten. Waarbij een Body & Mind les uiteraard ook al als een van deze onderdelen geldt. Nu denk je misschien; ‘Maar dat heb ik ook!’. In dat geval moet je je afvragen of je je klanten bewust hebt gemaakt van het feit dat deze ontspanning erbij hoort!

Voeding

De derde in het rijtje is dan voeding. Een zeer belangrijk onderdeel in het geheel. Om doelen te bereiken als afvallen, meer energie krijgen, lekkerder in je vel zitten, is dit niet meer weg te denken. Een onderdeel dat mooi past bij onze core-business? Wij hebben in onze clubs mensen die er dus echt aan willen werken. We hoeven ze alleen nog maar meer bewust te maken van de mogelijkheden en voordelen. Ook kan dit onderdeel voor jou als club een extra inkomstenbron worden. Denk hierbij aan een programma als ‘BenFit.nl’ waarbij je de deelnemers echt gaat helpen om hun (eet)gedrag te veranderen. Programma’s als deze helpen niet alleen om je secundaire inkomsten te verhogen, maar ook je primaire inkomsten, want met de positieve resultaten zullen deze leden echt langer lid blijven!

Samenvattend

Bedenk goed wat je mogelijkheden zijn als club. Of je nu groot of klein bent, het gaat uiteindelijk om het bereiken van de klant. Bereiken in de zin van behoeftegericht begeleiden. De juiste manier van benaderen van de klant met als gedachte zijn ADL en niet alleen zijn sportgedrag, vormt uiteindelijk de sleutel naar succes. Leden blijven langer lid en meer leden zullen zich aan gaan melden.

De driehoek van kwaliteit van leven: Bewegen – Voeding – Ontspanning.

Jaap Bijsterbosch is eigenaar

van Jaap Bijsterbosch Consultancy en werkzaam als Business Consultant in

de fitness- en lifestylebranche.

Tel: +31 (0)6 – 1088 7518,

email: info@jaapbijsterbosch.nl

marketing I Marketingstrategie

Stel; je hebt een sportschool. Of een afslankstudio. Of een all-inclusive club. Of een wellness centrum. Of je bent Personal Trainer. Of misschien nog iets anders. De fitnessbranche is een verdringingsmarkt. De marketingbehoefte is daardoor net zo divers. Welke strategie volg jij?

Elk type ondernemer zijn eigen marketing!

De te volgen marketingstrategie hangt zeer sterk samen met waar je op dit moment als bedrijf staat. En, misschien wel veel sterker, wat je als ondernemer nastreeft. Ben je blij met hoe het nu gaat, of heb je een groeidoelstelling? Qua ledental, uitbreiding van het centrum, meer diensten toevoegen etc. Bedenk dit goed, en kies daarna de te volgen strategie! Er zijn vier strategieën.

Zaai je oogst

De te volgen strategie kan het best bepaald worden aan de hand van jouw ondernemers profiel. Misschien heb je nu een sportschool met 400 leden, maar wil je het komende jaar naar 800 leden. Een verdubbeling dus! Door een marketingstrategie die het bedrijf in de huidige vorm toepast, zul je niet ver komen. Je moet zaaien voor je kunt oogsten! Je zult je marketing-strategie aan moeten passen aan wat je nastreeft; een bedrijf met 800 leden. Je zult echt buiten de gebaande paden moeten stappen en (nieuwe) vormen van marketingcommunicatie moeten aangrijpen, wil je deze doelstelling behalen.

Vier strategieën die je kunt volgen, gebaseerd op het ondernemersprofiel dat je hebt of nastreeft:

1.Freedom strategie

2.Personal strategie

3.Professional strategie

4.Business strategie

Elke ondernemer in fitness, wellness en health kan zich onder één van deze strategieën scharen.

1. Freedom

Binnen het eerste ondernemersprofiel vallen de kleine zelfstandigen en de ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Denk aan een Personal Trainers, zelfstandige fysiotherapeuten met een eigen praktijk en nagelstylisten die in de avonden wat bijklussen.

Deze vorm van ondernemen heeft qua marketingstrategie ‘slechts’ een profilering naar buiten toe nodig. De consument anno 2010 zoekt online. Dat is prettig. Want online is meetbaar, je kunt snel schakelen en is bovendien zeer voordelig. Het kleinste ondernemersprofiel heeft tenslotte relatief weinig te besteden. Een website die dusdanig is ingericht dat hij geld oplevert, goed vindbaar is via Google en eventueel gepromoot via het Google advertentienetwerk is de te volgen strategie!

2. Personal

In het ondernemersprofiel ‘personal’ vallen kleinere en persoonlijke ondernemingen met vaak 2 of 3 fulltimers in dienst. De ondernemers en medewerkers kennen de klanten persoonlijk en andersom. Dit zou bijvoorbeeld een sportschool tot 500 leden kunnen zijn die gerund wordt door een echtpaar met eventueel nog een paar mensen erbij voor de avonduren.

Omdat je te maken hebt met een groot klantenbestand, zul je wat structureler te werk moeten gaan. De basis is een marketingplan waar de kern van het product, plaats, prijs en promotie staan beschreven. Onderdelen zijn externe communicatie en interne communicatie via bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief en social media. De rode draad van de externe marketing is online en kan aangevuld worden met bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.

3. Professional

Het profiel ‘professional’ is voor ondernemers die daadwerkelijk tijd vrij maken om te ondernemen. Dat wil zeggen dat je nog wel op de vloer aanwezig bent om een (groeps)les te geven of in te springen achter de balie, maar ook de helft van de tijd bezig bent met ondernemen en bouwen aan het bedrijf. Dit zijn veelal fitnesscentra met 500 tot 1.500 klanten.

Een gedegen marketingplan staat hierbij aan de basis. Dit plan zal verder moeten gaan dan een basisstrategie zoals in het profiel ‘personal’. O.a. product, doelgroep, onderscheidende punten en prijsstrategie zullen helder moeten worden omschreven. Omdat je hier met weer meer klanten èn aanvragen van potentiële klanten te maken hebt, zul je je daar op aan moeten passen. Onder meer een klantcontactstructuur en protocollen hoe om te gaan met prospects aan de telefoon, email en op de club zijn een vereiste.

4. Business

Bouwen aan het bedrijf is het devies! Binnen het profiel ‘business’ vallen de ondernemers die alleen nog maar bezig zijn met ondernemen en bouwen. Het personeel en een bedrijfsleider zorgen dat de tent blijft draaien. De ondernemer is niet meer nodig op de vloer om lessen te verzorgen en/of brandjes te blussen. Dit gaat om de grotere ondernemingen met meer dan 1.500 klanten in het bestand.

De te volgen strategie is eigenlijk alles omvattend. Een goed marketingplan staat weer aan de basis. Alle (marketing)activiteiten zullen in duidelijke protocollen moeten worden vastgelegd. Denk aan bedrijfsfitness, klantcontactstructuur, samenwerkingsverbanden en sales. Ook hier zullen online activiteiten (website, Google, Hyves, Facebook, nieuwsbrief etc.) een belangrijke rol spelen. Consumenten zijn tenslotte het best online bereikbaar.

Goed of fout?

Er is geen goed of fout. Kies voor jezelf in ieder geval het ondernemersprofiel dat je nastreeft. Pas vervolgens je marketingactiviteiten daar op aan. De besproken profielen staan even los van actiematige zaken zoals een Open Weekend of deelname aan landelijke campagnes. Door een gedegen marketingbeleid ben je namelijk een stuk minder (of helemaal niet) afhankelijk van dit soort promotie.

Gratis profielbepaling

Hulp nodig bij het bepalen van je profiel en te volgen strategie? Mail profiel@hiddenprofits.nl.

Marketinggroeten,

Wouter Cornelissen

Wouter Cornelissen

De auteur is conceptmanager van MarketingClub.nl, dé

marketingwebshop voor

fitness, wellness en health.

marketing I Concurrentie

De concurrentie in de Nederlandse fitnessbranche blijft toenemen. Het aantal nieuwe fitnesscentra groeit nog steeds. Angstvallig imiteren sportclubs elkaar in een poging om hun marktpositie te behouden. Kopieergedrag dat vooral plaatsvindt op productgericht niveau. Met andere woorden: wat bieden we aan t.o.v. onze omgeving? Nu is het in deze verscherpte markt wellicht zaak om u in toenemende mate af te vragen of u onderscheidend bent wat betreft het dienstverlenend karakter van uw bedrijf. Oftewel: hoe bieden we ons product aan?

Concurreer op basis van dienstverlening in een sterke verdringings markt

De analyse

Kijkend naar de theorie (Porter) m.b.t. concurrentiestrategie zien we dat het onderscheidend vermogen zich veelal heeft ontwikkeld op de volgende vlakken:

1. Kostleiderschap

Bij deze strategie kiest de onderneming ervoor om de laagste kostprijs binnen de markt te hebben. De kostprijs kan laag worden gehouden door bijvoorbeeld economische voordelen van schaalgrootte, technologische ontwikkelingen, en een verbeterde capaciteitsbenutting. Voorbeelden redenerend vanuit dit model zijn de Basic ketens: Een groot aanbod in een nette sportomgeving tegen een lage prijs.

2. Differentiatie

Met differentiatie wil een onderneming zich onderscheiden van de concurrentie. Door één of meer belangrijke eigenschappen van een product te veranderen, kan er een uniek product gecreëerd worden. Op deze manier worden afnemers bereidwillig gemaakt een hogere prijs te betalen dan bij een ‘standaard’ product. Een voorbeeld vanuit dit model is de duidelijk herkenbare “grote formule” met een groot aanbod, gekoppeld aan een luxe omgeving tegen een hoge prijs.

3. Focusstrategie

Bij de focusstrategie richt de onderneming zich op een beperkt aantal segmenten van de doelgroep. Omdat de onderneming meer tijd en aandacht kan besteden aan de segmenten, kunnen deze beter worden bediend. Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan zijn de fitnessformules voor doelgroepen (lady’s only e.d.).

Het gevaar

Het gevaar in onze branche die voortdurend in ontwikkeling is het “stuck-in-the-middle fenomeen”. Dit houdt in dat als een onderneming niet voor tenminste één van de bovenstaande strategieën kiest, de onderneming zich niet kan onderscheiden t.o.v. de concurrentie. Op langere termijn betekent dit dat de onderneming minder winstgevend zal worden. Met andere woorden: doe ik als fitnessondernemer iets wat niet duidelijk herkenbaar is voor de markt, terwijl mijn concurrent hetzelfde doet tegen een lagere prijs, dan verlies ik op termijn marktpositie.

De aanpak

Veel fitnessondernemers schieten bij toenemende concurrentie in reflexmatig handelen. U zult niet de eerste ondernemer zijn die bij de komst van een concurrent met een op het oog groter aanbod tegen een scherpe prijs direct zijn prijs verlaagt. Beseft u zich wel dat dit de laatste fase en mogelijkheid is in uw marketingstrategie. In feite geeft u bij het maken van deze keuze toe dat uw leden bij u te veel hebben betaald voor het geleverde aanbod. Bij het maken van deze keuze is er geen weg meer terug! Onze stelling is dat u zich in deze tijd, waarin de riem wordt aangesnoerd als het gaat om het aantal beschikbare klanten (aantal inwoners: aantal centra in het concurrentiegebied), moet gaan concentreren op de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt. Het is inmiddels duidelijk dat het aanbod steeds beter is gedefinieerd voor (potentiële) klanten.

Een prijs-kwaliteit strijd vindt steeds minder plaats binnen de volgende globale vraagstukken:

1. Welk merk fitnessapparatuur heb ik staan?

2. Welke leverancier kies ik voor mijn groepslessen?

3. Werk ik met een fitnessschema

managementsysteem?

4. Hoe groot is mijn horeca-aanbod?

Daarentegen zijn de volgende vragen steeds meer van belang:

1. Met welke energie leggen mijn in- structeurs de verschillende apparaten uit? Stralen ze toewijding en passie

uit? Hoe verander ik mijn benade- ringswijze naar m´n instructeurs? Zie ik ze als een instrument (mechanisch)

of zijn er kansen tot meer pro-activi - teit, zowel naar de leden als binnen de

organisatie? Hoe is onze mate van

begeleiding? Doe ik wat we beloven in onze marketing (goede begelei- ding) of eindigt de service bij het

tekenen van het lidmaatschap?

2. Manage ik mijn groepslessen ook op de club zelf, of ga ik er vanuit dat

merknamen als Zumba®, Spinning®, ClubJoy of Les Mills op mijn club zich

zelf op termijn blijven renderen? Waarin kan ik mezelf onderscheiden? Is dit op productniveau of manage ik de belevenis, gekoppeld aan een goede kwaliteit? Wat is dan een goede

kwaliteit en hoe houd ik dat op mijn club op niveau / kunnen we nog groei en en als team? Waarom moeten

leden uit mijn omgeving nu juist

ClubJoy of Les Mills lessen bij mij

komen volgen?

Waarom zijn deze lessen nu juist bij mij speciaal?

3. Manage ik mijn fitnesszaal op basis

van enkel getallen, of laat ik medewer-

kers meedenken in het proces? Vele uren fitnessbegeleiding blijft voor

slechts weinigen op lange termijn spannend. Hoe blijf ik m´n team trig- geren?

4. Moet ik het aanbod uitbreiden of ga ik met thema´s werken in de horeca? Hoe leer ik m´n personeel omgaan

met aanwezigheidsverhogende tar- gets? Hoe laat ik m´n horecapersoneel

het segment runnen met het gevoel alsof het de core activiteit van de club is?

Conclusie

Beseft u zich goed dat het er niet zozeer toe doet wat u aanbiedt, maar in welke context u het aan uw leden presenteert. Breng duidelijk in beeld waarom potentiële leden juist voor u blijven kiezen op de lange termijn, terwijl het aanbod steeds meer op elkaar gaat lijken. Stelt u zich in deze markt, bij steeds duidelijker gedefinieerde segmenten, de kritische vraag op welke wijze u iets kunt blijven toevoegen aan het aanbod. Is de conclusie dat uw positie er niet rooskleuriger op wordt, dan is het vooral zaak om dit onder ogen te zien en uw concurrentiestrategie te wijzigen. “Stuck-in-the-middle” is lastig herkenbaar en u wilt zich nu juist duidelijk blijven positioneren!

Aanbevelingen

- Maak een goede analyse waar uw

bedrijf zich bevindt in het concurren- tiespectrum.

- Schat in of uw prijs-kwaliteit verhou- ding op het juiste niveau is.

- Is dit niet het geval als gevolg van ex- terne factoren (concurrentie), kijkt u dan eens goed in de spiegel.

- Raak niet in paniek bij de intrede (of het sterker worden) van een concurrent.

- Is uw concurrent voordeliger met een

op het oog gelijk product, ga dan op zoek na een legitimering van uw prijs. Juist dan komt dienstverlening om de

hoek kijken. Een prijsverlaging is een noodsprong!

- Train uw personeel in uw visie wat

betreft attitude in uw bedrijf. Breng

prestatie-indicatoren (individueel en collectief / als team) in kaart en coach

hierop.

- Breng een duidelijk beleid in kaart voor de korte, middellange & lange termijn omtrent uw concurrentiepositie.

- Maak keuzes op basis van deze doel- stelling en laat u niet leiden door emotie.

- Recht uw rug als u veranderingen wilt doorvoeren. Verandering leidt

tot weerstand en juist in deze tijden is

leiderschap een vereiste. Koers uw manschappen op weg naar een

duidelijke doelstelling en laat u niet leiden door wat tegenslag.

- Wees scherp op uw uitgaven en snij in

overbodige (overhead)kosten. Snijden

in kosten wordt vaak pas doorgevoerd op het moment dat er druk op de

financiële situatie komt. Vooruitzien is regeren. Snijden in onnodige kosten

heeft een direct resultaat op de ba- lans en creëert mogelijkheden om

elders te investeren.

“Niet wat u aanbiedt is van belang, maar juist de wijze waarop u het aanbiedt”

Grofweg wordt bovenstaande theorie samengevat in onderstaand positioneringmodel:

Hoge prijs, Hoge prijs,

groot aanbod laag aanbod

Lage prijs, Lage prijs,

groot aanbod laag aanbod

Marc Neijland is directeur en mede-eigenaar van ClubJoy en heeft in deze hoedanigheid veel contact met ondernemers over verschillende vraagstukken die spelen in de Nederlandse fitnessbranche. Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze tekst, dan bent u welkom om een mail te zenden naar marc@clubjoy.nl

international I THE FUTURE IS YOU

Een blik op IHRSA, de grootste Wellness, Fitness- en Sportclub beurs van de Verenigde Staten “THE FUTURE IS YOU”

San Diego in Maart zou een mooie plaats moeten zijn voor een beurs die volledig gericht is op sport, fysiek gezond zijn en een goede conditie. We hebben echter deze week regen; storm en steenkoude omstandigheden gehad. San Diego staat in de Verenigde Staten bekend om zijn triathlon-community. Je zou verwachten overal fietsers en hardlopers te zien. Deze week was niets minder waar. Ja er was een 10k race met een tijd van 22.25 voor de

winnaar, maar met slechts een twintigtal toeschouwers bij de finish (wel 50 vrijwilligers trouwens), een beetje sneu. Daarnaast hebben we zeker een groep van 100 fietsers(!) gezien die een tour reden op een range van dure racefietsen tot beachcruisers. Buiten het mooie weer lijkt er in San Diego niet zoveel te doen. Het centrum is klein met zijn gaslampdistrict waar je hier en daar een restaurant of winkel ziet, een piepkleine shoppingmall (in Amerikaanse termen). Dus zijn de meeste bezoekers in de vrije uren voornamelijk te vinden bij de haven. Helaas nog geen weer voor vertrek en aankomst van zeiljachten en motorboten maar de oceaanlijners varen wel af en aan. In diezelfde haven ligt ook een stukje geschiedenis; de Midway een Amerikaans vliegdekschip dat 47 jaar trouwe dienst heeft geleverd en nu tot museum is omgebouwd. Prachtig om te zien en indrukwekkend om mee te maken. Hier staat een hele groep nog zeer fitte 65+'ers te vertellen over hun tijd in de Amerikaanse Navy.

Maar daar waren we natuurlijk niet voor gekomen. De verwachtingen waren hoog ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Het thema van IHRSA was “THE FUTURE IS YOU”. In eerste instantie een beetje een dooddoener vond ik want dat weten we toch al!! Echter, daar kwam mijn Nederlands-Engels om de hoek. Want deze future is niet te verwarren met “THE FUTURE IS YOURS”, een Amerikaanse term waarmee aangegeven wordt dat je controle hebt over de toekomst en die toekomst jouw bezit is.

Nee, dit keer de BEN je de toekomst!! Dat schept verwachtingen en verantwoordelijkheid. Want als wij de toekomst zijn dan geven wij dus de vorm en de kleur aan die toekomst. Dat wil zeggen dat zonder onze gezondheid de gezondheid in de toekomst slechter zal zijn, dat zonder onze fysieke belastbaarheid, de toekomst minder belastbaar zal zijn. Dat zonder onze inzet er van de toekomst niet veel terecht zal komen. Een grote verantwoordelijkheid.

The future is you

Ik ga er altijd van uit dat je mensen pas de verantwoordelijkheid mag geven wanneer je weet dat ze de kennis in huis hebben om die verantwoordelijkheid te nemen. Hebben onze klanten de kennis in huis? Kijk eens naar de gemiddelde klant in uw centrum. Weten zij waarom ze bij u willen trainen? Hopelijk wel. Maar weten ze ook wat er voor nodig is om dat doel te bereiken? Waarschijnlijk niet. Nou kan je zeggen, so what, zo lang ik die klant een prettige omgeving geef om in te trainen doe ik mijn deel. De rest is hun eigen verantwoordelijkheid. Je kan zeggen, ik maak een controlesysteem zodat ik ze kan aangeven dat ze 2 weken niet geweest zijn en dat het toch hoog tijd wordt dat ze weer komen trainen.

Of je kan je eigen verantwoordelijkheid nemen en de kennis vergaren wat er voor nodig is om de doelstellingen van de klant te realiseren. Deze klanten vervolgens bewust maken van deze benodigdheden en ze ook nog aanleren hoe ze deze benodigdheden kunnen ontwikkelen. Dan heb je 2 dingen gerealiseerd. De klant heeft de power om zelf het doel te gaan bereiken en de verantwoordelijkheid ligt bij de klant. Niet “het centrum is niet leuk”, of “ik heb geen tijd”. Nee, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van hun doelstellingen bij hen zelf. Als sportprofessionals zijn wij er natuurlijk om ze daarbij te helpen. Dus wij moeten meer kennis in huis hebben, niet van de laatste nieuwtjes maar van de basis benodigdheden. En dat is wat ik zag op de IHRSA dit jaar. Het ging om verdieping, niet om hoe nieuw een groepsles is hoe, technisch vernuft een nieuw apparaat is, je moet het uiteindelijk zelf doen.

De fitness future ligt in een ieder van ons. Wij als fitness, wellness en sportschool houders moeten onze klanten alleen helpen hun eigen toekomst uit te lijnen en ze te begeleiden in het opzetten en voortzetten daarvan. Daar ligt onze toekomst en dat is een hele uitdaging. Pratend met een Personal Trainer in San Diego kun je zien hoe in de VS de nadruk ligt op kennis van het menselijk lichaam en het trainen ervan en het helpen van klanten hun doelstellingen te realiseren. Kennis van direct beschikbare anatomie ligt hier hoger dan bij de gemiddelde medische fitnessspecialist in Nederland. Kennis en mogelijkheden van trainen ligt helemaal veel hoger en het is intrigerend om te zien hoe een instructeur wel 30 verschillende trainingsoefeningen kan bedenken voor een jeugdige honkbal speler. Daar missen wij in Nederland nog vaak de boot: Fitness is geen sport op zich; Fitness is het trainen van de fysieke voorwaarden, en als het leuk genoeg is kan het een doel opzich

worden.

Amerika zou Amerika niet zijn als er helemaal geen nieuwigheden waren. De meest in het oog springende was dit jaar naar mijn mening echter niet van Cybex met zijn ARC-trainer; niet van Matrix met zijn Krank (hoewel dit twee jaar geleden echt wel een energieke en unieke presentatie was had het dit jaar al veel van zijn energie verloren); niet van Technogym met zijn Kinesis die nu als nu als los staande units in de markt gezet werden en die gekopieerd leken van FreeMotion; niet van Precor met zijn AMT en niet de Strider van FreeMotion (zie komend artikel voor een vergelijking op metabool en spieractiviteit niveau tussen de Strider en de AMT) maar van Functioneel Fietsen op de Plaats

Functioneel Fietsen

op de Plaats

Gebracht door een set van 3 fietsers uit Italië. Zij gaven met een die met een groot gemak een conditieles welke veel omstanders en vrolijke gezichten bij degene die meededen opleverde. Deze vorm van fietsen staat training van de stabiliserende spieren van de romp toe. Hierbij wordt tijdens het trainen niet alleen de nadruk gelegd op de dynamische spieren die betrokken zijn bij de cyclische beweging van fietsen maar ook de bijdragende spiergroepen aan het fietsen. De essentiële functie van romp- en schouderstabiliteit die niet alleen naar voren komt in de sportieve prestatie maar ook in het dagelijks leven. Kijk er naar uit op de FIBO!!

Lilian Rijfkogel, C.E.A.S., L.P.T.

international I los angeles by Guy van der Reijden

Amerika, ik kom er graag. Niet alleen omdat het serviceniveau er hoog ligt en het écht het land van de opportunity is, maar vooral omdat wij Nederlanders er zo ongelofelijk veel van kunnen leren op fitnessgebied. Afgelopen maand hebben we vanuit LAPT een studiereis georganiseerd naar Los Angeles en San Diego. Eerst L.A. om met de groten der aarde op gebied van Personal Training te praten en daarna naar San Diego voor de jaarlijkse IHRSA conventie.

Los Angeles

Personal Training Walhalla

Op weg naar Los Angeles met Jan Middelkamp en de overige directie van HDD Groep, de nieuwe LAPT National Trainers en een aantal fitnessondernemers die al met LAPT werken. Veel lezingen, clubbezoeken, trainingssessies en etentjes onder de Californische zon stonden ons te wachten.

Los Angeles, de bakermat van het huidige fitnesscentrum met als hoogtepunt natuurlijk Gold’s Gym in Venice, waar Arnold Schwarzenegger neerstreek in zijn jonge jaren. Maar ook LAPT Mastertrainer Jørgen de Mey, die Hollywood-sterren als Angelina Jolie en Ben Affleck traint kwam 20 jaar geleden als eerste aan in Venice beach. Jørgen had voor iedereen een Personal Trainer geregeld bij hem in de gym, waarna we een lezing kregen met Gunnar Petterson. Gunnar is een PT legende met een eigen studio in Beverly Hills. Vrijwel elke Hollywood-ster die je kan verzinnen traint bij hem. Heerlijk om ook van Gunnar bevestiging te krijgen dat wij vanuit LAPT op de goede weg zijn, veel van zijn principes komen overeen met die van LAPT.

In Los Angeles zie je niet alleen bij de fitnessclubs differentiatie in doelgroepen en specialisatie, maar ook bij Personal Trainers. De markt is daar zo groot dat voor elke specialisatie genoeg consumenten zijn. Iets waar we in Nederland veel van kunnen leren naar mijn mening. We doen elkaar hier teveel na, niet alleen fitnessclubs, maar ook PT’ers. Door een te brede doelgroep aan te willen spreken, sla je juist een hoop potentiële klanten over. Niet alleen je aanbod moet differentiëren, ook de manier waarop. Hoe ga je met imago, klantbenadering en bijvoorbeeld service om? Er is een heel duidelijk verschil tussen Crunch, 24Hour Fitness en Equinox bijvoorbeeld. En dat is echt niet alleen op basis van prijsstelling.

IHRSA San Diego

Na een aantal zeer intensieve dagen in L.A. gingen we op weg naar San Diego voor de IHRSA Conventie. Dit jaarlijkse gebeuren trekt zo’n 12.000 bezoekers vanuit de hele wereld. Voordat het congres begon, hadden we twee dagen lang lezingen van vrijwel alle grootmeesters in PT tijdens Meeting of the Minds. Denk aan Paul Chek, Mark Verstegen, Bobby Cappuccio en vele anderen die onophoudelijk input gaven aan de mensen in de zaal. Ken je deze namen niet en wil je wat in de PT markt beginnen? Google ze een keertje zou ik zeggen.

De IHRSA Conventie is altijd een combinatie van een aantal zeer goede sprekers, een steeds groter wordende beurs en een netwerkgelegenheid. Vandaar dat iedereen die iets voorstelt in de branche ook dit jaar weer aanwezig was. De 25 graden en Californische zon hielp trouwens ook. Opvallend dit jaar was de opening van keynote speaker Malcom Gladwell. Een New Yorkse bestseller auteur die een scherpe analytische blik op de fitnessbranche gaf. Lees zijn boeken, allemaal aanraders.

Ook de beurs was weer een bonte verzameling van nieuwe en bestaande dingen. Opvallend toch weer dat elk jaar apparatuurleveranciers de gekste dingen verzinnen om maar te kunnen blijven verkopen. Als ze 5 % van de ontwikkelingskosten in educatie en bijvoorbeeld een echt goed programma zouden stoppen, verkopen ze zoveel meer machines! Kijk naar BodyPump, meest succesvolle groepslesprogramma ter wereld, focust ook op het programma, niet op de stangetjes waarmee het gegeven wordt. Het gaat de bezoekers om een expierence die alleen door goed getrainde mensen neergezet kan worden en niet door een nieuwe loopband bijvoorbeeld. Vertaal dit naar je eigen business en je komt tot de conclusie dat onze klanten komen omdat ze de sfeer, de service en de klantgerichtheid prettig vinden, niet dat je fitnessmerk x, y of z hebt staan.

Over Guy van der Reijden

Guy (32) is al circa 10 jaar Personal Trainer en co-founder van onder andere KickFun en LAPT. Zijn huidige focus ligt op de PT markt met zijn onderneming 3SIXTY5 (regio Amsterdam) en LAPT. Voor meer informatie surf je naar www.CoachGuy.nl

health I news

NEWS

Fitness in business

Fitness vrij blessure gevoelig

Maar liefst 3,1 miljoen Nederlanders doen aan fitness. Jaarlijks zijn er 370.000 blessures door fitness. Qua aantal blessures komt fitness hiermee op de derde plaats na veldvoetbal en hardlopen. Dit blijkt uit cijfers van Consument en Veiligheid. De kans op blessures bij fitness is klein en het aantal fitnessblessures dat door een Spoedeisende hulp (SEH) afdeling moet worden behandeld is laag. Toch is naast het hoge totaal aantal blessures ook het relatief hoge aantal geleidelijk ontstane blessures zorgwekkend omdat sporters daar meestal lang last van ondervinden. De European Fitness Aerobic Association (EFAA) en het Nationaal Gezondheidsplan (NGP) hebben daarom besloten de website www.voorkomblessures.nl van Consument en Veiligheid goed onder de aandacht te brengen bij de sporters op al hun aangesloten sportscholen door middel van posters, flyers en online communicatiematerialen. Op voorkomblessures.nl kunnen sporters hun fitnesskennis testen. Aan de hand van hun antwoorden krijgen zij een persoonlijk advies op maat om blessures te voorkomen. Daarnaast kunnen zij algemene informatie vinden hoe ze blessurevrij kunnen fitnessen.

Samenwerking “Bewegingsstudio Janine van de Haar” en Hof van Wageningen.

Bewegingsstudio Janine van de Haar en Hof van Wageningen zijn een samenwerking aangegaan. De Bewegingsstudio verhuist van de Costerweg naar de 9e etage van Hof van Wageningen op de Lawickse Allee 9 in Wageningen. U kunt hier terecht voor verschillende trainingen. Wilt u een aantal kilo’s kwijt, is uw taille niet naar wens, heeft u medische klachten of wilt u zich gewoon fitter gaan voelen, dan bent u bij de Bewegingsstudio aan het goede adres. Ervaar zelf hoe u op verantwoorde wijze kunt bewegen, ontspannen of afvallen met uitzicht over Wageningen. Mensen met medische klachten, zoals rug-, spier- en gewrichtsklachten, reuma, MS, ME, fibromyalgie, artrose, botontkalking en sportblessures hebben veel baat bij de oefeningen. Een van de belangrijkste peilers van de Bewegingsstudio is dat de trainingen onder professionele begeleiding plaatsvinden waarbij men met raad en daad wordt bijgestaan.

Kijk ook op www.bewegingsstudio.nl.

Lichamelijke inspanning als medicijn voor type 2 suikerziekte

Door twaalf weken lang een lichamelijk inspanningsprogramma te volgen, kunnen mensen met type 2 diabetes mellitus (niet-aangeboren suikerziekte) het aantal actieve mitochondriën (energiecentrales) in de spier normaliseren. Hierdoor verbetert ook de suikeropname in de spier en normaliseert de capaciteit waarmee de spier kan wisselen tussen suiker- en vetverbranding. Dat blijkt uit onderzoek door drs. Ruth Meex binnen de onderzoeksgroep van dr. Matthijs Hesselink, dr. Patrick Schrauwen en collega’s van het Nutrition and Toxicology Research Institute Maastricht (NUTRIM) van de Universiteit Maastricht.

Nieuw: ‘hannah Clear Cleansing Oil’

Huidverbetering kán heel helder zijn! Met dit bewustzijn ontwikkelde hannah SIRC haar nieuwe productlijn ‘hannah Clear’ op basis van uitsluitend plantaardige werkstoffen, zonder synthetische toevoegingen. Met deze ‘eco’- producten gaat hannah ‘back to basic’, voor een bewustere levensstijl op alle fronten. Deze nieuwe lijn is helder en gemakkelijk voor iedere huidconditie, met respect voor de mens, de huid én het milieu. Het bevat als belangrijkste basis een hoog percentage zuiver plantaardige sojaolie met uitstekende reinigende eigenschappen. Deze volledig natuurzuivere emulgator zorgt voor een verfijnde hydrofiele substantie, die de huid in de diepte reinigt, zonder een vettig laagje achter te laten. De formule bevat tevens diverse antioxidanten, waaronder vitamine E afkomstig uit zonnebloemolie. Deze zorgen ervoor dat het huidoppervlak goed beschermd is tegen vrije radicalen tijdens het reinigen. Het toegevoegde ingrediënt ‘Dermofeel’ zorgt voor een hoge mate van verdraagzaamheid door de huid (ook rondom de ogen), waardoor zelfs de meest gevoelige (oog)huid effectief gereinigd kan worden. De hannah Clear Cleansing Oil is de eerste stap uit dit nieuwe huidverbeteringsprogramma op weg naar duurzame huidverbetering op een ecologisch verantwoorde wijze! Voor meer informatie:

www.huidcoach.nl

Chocomelk even goed als sportdrank

Magere chocomelk is even goed zo niet beter dan een sportdrank om je energiereserves na een sportwedstrijd aan te vullen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij wielrenners en voetballers. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat de melk ongeveer evenveel suikers (in de vorm van lactose) bevat als de sportdranken. Bovendien bevat het, net als een sportdrank, ook kleine hoeveelheden ook natrium en kalium. Bijkomend voordeel van melk in vergelijking met sportdranken is bovendien dat het ook eiwitten bevat wat mogelijk het spierherstel ten goede komt. Tegenwoordig bestaan er trouwens al speciale sportdranken op basis van melk.

nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009