De vergeten, maar grootste doelgroep van de komende jaren

I body•LIFE 9I2011

Case study: hoe ga je om met nieuwe klanten?

Daarom deze maand een artikel vanuit de Verenigde Staten. Het land van vroeg opstaan en voor de meesten, vroeg naar bed gaan. Waar in Nederland maar een klein percentage van onze klanten ’s-ochtends vroeg (06.30u) komt trainen, is dat hier in de VS heel anders. Deels kan dit komen door temperaturen die in het zuidwesten van de VS tot extreme hoogtes kunnen oplopen, maar deels ook vanwege de agenda’s van de mensen hier. Mensen werken vaak in ploegendienst, maken hele lange dagen of hebben meerdere banen op dezelfde dag al naar gelang hun financiële positie. Dat betekent dat de dag hier rondom 04.30u begint. Het live journaal op de tv start dan al met de files van de ochtend.

Legio mensen staan om deze tijd op om hun dag te beginnen, en een groot deel van deze mensen begint hun dag met een bezoek aan het fitnesscentrum. Je ziet hier volle centra om 05.00u in de ochtend. Voor sommigen omdat dit het enige moment van de dag is dat hun fitnessroutine niet in de war geschopt kan worden door afspraken die uitlopen, kinderen die naar de sport gebracht moeten worden of vermoeidheid die toeslaat. Voor een deel van de mensen ook omdat ze denken dat dit de beste tijd is om te trainen. Die laatste vraag houdt me bezig en dus heb ik wat onderzoek gedaan naar het optimale tijdstip van trainen. En dan wel specifiek naar de vragen: is er een optimaal tijdstip van de dag voor cardio training; is er een optimaal tijdstip voor kracht training?

Cardio training in de ochtend versus cardio training in de avond

Uit de meeste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het tijdstip van cardio training in principe geen verschil maakt voor de mate van verbranding. Wel is van belang hoeveel energie je hebt om je hart eens goed te laten werken. Het is dus belangrijker te trainen wanneer je er de energie voor hebt dan welk uur van de dag het is. Echter, er zijn ook stemmen die zeggen dat het van belang is dat het lichaam een lage bloedsuikerspiegel heeft om het aandeel vetverbranding bij cardio training te verhogen. De gedachte is dat je bij cardio training eerst gebruik maakt van de in het bloed aanwezige suiker, waarna pas de vetreserves aangesproken worden voor energie. Hoe minder suiker in het bloed, hoe eerder de secundaire voorraad aangesproken gaat worden. Er van uit gaande dat je ’s-avonds vanaf 20.00u niet meer eet, zou dat betekenen dat ’s-ochtends om 05.00u het lichaam 9 uur zonder voedsel is geweest. Op dat tijdstip kun je er van uit gaan dat het bloedsuikergehalte laag is. Mits je dus niet eet voordat je gaat trainen, is de vroege ochtend een uitstekend moment voor cardio training.

Maar wat als je nu helemaal geen ochtendmens bent en ’s-ochtends je bed echt niet uit kunt komen? Dan is het beste tijdstip: direct na kracht training.

De energie die voor kracht training gebruikt wordt, komt uit de voorraad glycogeen. Bij het beschikbaar maken van die energie wordt de voor het grijpen liggende bloedsuiker als eerste aangesproken. Dit heeft een verlaging van het bloedsuikergehalte tot gevolg, hetgeen een zelfde situatie nabootst als trainen op een nuchtere maag.

• Cardio training voor vetverbranding; in de ochtend of direct na kracht training.

• Cardio training voor conditie; elk tijdstip van de dag waarop je de meeste energie hebt.

Krachttraining in de ochtend versus kracht training in de avond

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij kracht training van de quadriceps geen verschil optreedt in krachttoename wanneer de kracht training ’s-ochtends plaatsvindt versus ’s-avonds. Dus ook hier geen hard bewijs voor verschil tussen de ochtend en de avond.

Echter er zijn ook hier wel stemmen die zeggen dat krachttraining geoptimaliseerd kan worden. Vooral wanneer het in lijn loopt met je biologische klok. Hierbij lijken de hormonen cortisol en testosteron een hoofdrol te spelen. Cortisol, als het hormoon dat bloedsuiker vrijmaakt door spierweefsel af te breken (catabolisme), testosteron als het hormoon dat spierweefsel opbouwt met gebruik van proteïne (anabolisme). De verhouding tussen cortisol en testosteron zou, voor kracht training, beter zijn in de avond. Dit betekent dan ook dat de voorwaarden om spierweefsel op te kunnen bouwen ’s-avonds meer aanwezig zouden kunnen zijn.

Voor het grootste deel van onze klanten maakt het dan ook geen verschil, maar voor die klanten die het onderste uit de kan willen halen voor vetverbranding of optimale opbouw van kracht, kan het de moeite waard zijn het tijdstip van training aan te passen aan de unieke opbouw van hun eigen lichaam.

Deel 8: “Timing van training”

Met het begin van het fitnessseizoen worden de agenda’s weer drukker met werk, afspraken en verplichtingen. De meeste klanten van ons trainen dan ook wanneer hun agenda het toelaat en krijgen wij niet vaak de vraag of het tijdstip van trainen er toe doet. De meeste mensen zijn blij dat ze 3x per week de tijd kunnen vrij maken. Maar wat als uw klanten hun trainingseffect willen optimaliseren? Is het dan van belang wanneer je traint?

Daarom deze maand een artikel vanuit de Verenigde Staten. Het land van vroeg opstaan en voor de meesten, vroeg naar bed gaan. Waar in Nederland maar een klein percentage van onze klanten ’s-ochtends vroeg (06.30u) komt trainen, is dat hier in de VS heel anders. Deels kan dit komen door temperaturen die in het zuidwesten van de VS tot extreme hoogtes kunnen oplopen, maar deels ook vanwege de agenda’s van de mensen hier. Mensen werken vaak in ploegendienst, maken hele lange dagen of hebben meerdere banen op dezelfde dag al naar gelang hun financiële positie. Dat betekent dat de dag hier rondom 04.30u begint. Het live journaal op de tv start dan al met de files van de ochtend.

Legio mensen staan om deze tijd op om hun dag te beginnen, en een groot deel van deze mensen begint hun dag met een bezoek aan het fitnesscentrum. Je ziet hier volle centra om 05.00u in de ochtend. Voor sommigen omdat dit het enige moment van de dag is dat hun fitnessroutine niet in de war geschopt kan worden door afspraken die uitlopen, kinderen die naar de sport gebracht moeten worden of vermoeidheid die toeslaat. Voor een deel van de mensen ook omdat ze denken dat dit de beste tijd is om te trainen. Die laatste vraag houdt me bezig en dus heb ik wat onderzoek gedaan naar het optimale tijdstip van trainen. En dan wel specifiek naar de vragen: is er een optimaal tijdstip van de dag voor cardio training; is er een optimaal tijdstip voor kracht training?

Cardio training in de ochtend versus cardio training in de avond

Uit de meeste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het tijdstip van cardio training in principe geen verschil maakt voor de mate van verbranding. Wel is van belang hoeveel energie je hebt om je hart eens goed te laten werken. Het is dus belangrijker te trainen wanneer je er de energie voor hebt dan welk uur van de dag het is. Echter, er zijn ook stemmen die zeggen dat het van belang is dat het lichaam een lage bloedsuikerspiegel heeft om het aandeel vetverbranding bij cardio training te verhogen. De gedachte is dat je bij cardio training eerst gebruik maakt van de in het bloed aanwezige suiker, waarna pas de vetreserves aangesproken worden voor energie. Hoe minder suiker in het bloed, hoe eerder de secundaire voorraad aangesproken gaat worden. Er van uit gaande dat je ’s-avonds vanaf 20.00u niet meer eet, zou dat betekenen dat ’s-ochtends om 05.00u het lichaam 9 uur zonder voedsel is geweest. Op dat tijdstip kun je er van uit gaan dat het bloedsuikergehalte laag is. Mits je dus niet eet voordat je gaat trainen, is de vroege ochtend een uitstekend moment voor cardio training.

Maar wat als je nu helemaal geen ochtendmens bent en ’s-ochtends je bed echt niet uit kunt komen? Dan is het beste tijdstip: direct na kracht training.

De energie die voor kracht training gebruikt wordt, komt uit de voorraad glycogeen. Bij het beschikbaar maken van die energie wordt de voor het grijpen liggende bloedsuiker als eerste aangesproken. Dit heeft een verlaging van het bloedsuikergehalte tot gevolg, hetgeen een zelfde situatie nabootst als trainen op een nuchtere maag.

• Cardio training voor vetverbranding; in de ochtend of direct na kracht training.

• Cardio training voor conditie; elk tijdstip van de dag waarop je de meeste energie hebt.

Krachttraining in de ochtend versus kracht training in de avond

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij kracht training van de quadriceps geen verschil optreedt in krachttoename wanneer de kracht training ’s-ochtends plaatsvindt versus ’s-avonds. Dus ook hier geen hard bewijs voor verschil tussen de ochtend en de avond.

Echter er zijn ook hier wel stemmen die zeggen dat krachttraining geoptimaliseerd kan worden. Vooral wanneer het in lijn loopt met je biologische klok. Hierbij lijken de hormonen cortisol en testosteron een hoofdrol te spelen. Cortisol, als het hormoon dat bloedsuiker vrijmaakt door spierweefsel af te breken (catabolisme), testosteron als het hormoon dat spierweefsel opbouwt met gebruik van proteïne (anabolisme). De verhouding tussen cortisol en testosteron zou, voor kracht training, beter zijn in de avond. Dit betekent dan ook dat de voorwaarden om spierweefsel op te kunnen bouwen ’s-avonds meer aanwezig zouden kunnen zijn.

Voor het grootste deel van onze klanten maakt het dan ook geen verschil, maar voor die klanten die het onderste uit de kan willen halen voor vetverbranding of optimale opbouw van kracht, kan het de moeite waard zijn het tijdstip van training aan te passen aan de unieke opbouw van hun eigen lichaam.

casestudy I business

Lilian Rijfkogel, C.E.A.S., L.P.T., Artros Bewegings-centrum: Bewegen is goed; Goed bewegen is beter

body•LIFE 9I2011 I

nr4 2019
nr3 2019
nr2 2019
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009