Interview Fitness- en WellnessVakdagen

Daar kunnen we wat mee!

Een vakblad mag de naam niet dragen als het geen intensief contact houdt met de doelgroep. Daarom hield body•LIFE een onderzoek onder de lezers van het magazine. De resultaten van dat onderzoek, dat bestond uit 12 open vragen, vindt u hieronder.

Eén respondent had op vrijwel alle vragen een negatief antwoord, hij noemde het blad zelfs een ‘ratjetoe’. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, maar er is wel een verschil tussen opbouwende, gefundeerde kritiek en afbrekende, ongemotiveerde negativiteit. Deze man gaf ons als rapportcijfer een 4, terwijl de rest allemaal minimaal een 7,5 gaf. De kritiek van deze persoon nemen we dus voor kennisgeving aan, met de suggesties van de andere respondenten gaan we aan het werk.

Vraag 1: Welke artikelen spreken u het meeste aan?

Het meest genoemd werden de items over branche- en productnieuws. Verder was men te spreken over de artikel met als onderwerp Personal Training, Sales & marketing, (leden)management, sport in het algemeen en sportgerelateerde producten zoals speciale voeding. Ook de verhalen over de sportcentra bleken interessant (hoe doen anderen het?).

Vraag 2: Mist u onderwerpen in het blad? Zo ja, welke?

Eenderde van de ondervraagden gaf aan geen onderwerpen te missen in het aanbod van artikelen. De rest wilde graag (meer) artikelen en verhalen lezen over onder andere: voeding, nieuwe personen in de branche, meer aandacht voor de vrouwelijke doelgroep, vergelijkingen met andere branches, mental coaching en de nieuwe trend Small Group training. Bij een andere vraag gaf iemand nog de suggestie voor ‘een nog nadrukkelijker objectiviteit en oog voor de echte ontwikkelingen in de branch en minder de losse flodders’.

Vraag 3: Welke artikelen spreken u het minst aan?

Ongeveer 40 procent van de geënquêteerden vulde hier niets in, daaruit mogen we concluderen dat de artikelen redelijk aanspreken. Zoals één persoon schreef: ‘van alles kun je iets opsteken’. Zaken die men kon missen waren onder andere de meningen van columnisten van buiten de branche. Verder waren de antwoorden heel persoonlijk, zo schreef iemand ‘trainingstechnische artikelen interesseren me persoonlijk wat minder…’

Vraag 4: Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van body•LIFE?

De antwoorden varieerden van minimaal een kwartier tot 1,5 uur. Ongeveer 20 procent vond het moeilijk een antwoord te geven omdat het blad verdeeld over meerdere dagen werd gelezen, waarschijnlijk tussen de lessen door of in de vrije tijd. Een gemiddelde tijdsduur is dan ook moeilijk vast te stellen.

Vraag 5: Wat vindt u van de lay-out en heeft u eventuele verbeterpunten (uiterlijk van het blad)?

Onze studiomedewerkers kunnen tevreden zijn: iedereen was goed te spreken over de layout van het magazine. Puntjes van aandacht die wel werden genoemd, waren ‘soms wat te druk’, ‘wellicht nog een beetje meer glossy’ (al meldde een ander: ‘attractief en zakelijk tegelijk’, en weer een ander ‘niet te rommelig anders krijg je een te goedkope look’.

Vraag 6: Welk rapportcijfer geeft u het blad (bent u tevreden over onze diensten)?

Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5; tellen we de 4 van de zeer negatieve respondent niet mee, dan scoort het blad zelfs een 7,8. Dat is beslist niet slecht, maar biedt wel ruimte voor verbetering.

Vraag 7: Hoe vaak neemt u het blad ter hand en bewaart u het magazine?

Uit de antwoorden mogen we opmaken dat het blad meerdere keren ter hand wordt genomen, gemiddeld zo’n 3 à 4 keer per uitgave. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan het blad te bewaren. Opvallend was dat meerdere geënquêteerden aangaven, voor hen interessante artikelen uit het magazine te scheuren om die te bewaren.

Vraag 8: Wordt het blad ook door andere personen in uw omgeving gelezen? Zo ja, hoeveel?

Bijna de helft van de respondenten antwoordde dat het blad alleen door hen werd gelezen. Eenderde deelde het magazine met collega’s (tussen de 1 en 4 personen), één gaf aan dat ‘het management’ het blad ook las.

Vraag 9: Heeft u nog tips of suggesties om body•LIFE nog beter te maken?

Ook hier kregen we enkele nuttige suggesties. We noemen de belangrijkste: geen verkapte reclame in redactie nog objectiever, accent leggen op wat echt werkt in de praktijk en geen loze beloftes; meer vrouwelijk; meer links naar andere branches (casussen ter vergelijking).

Vraag 10: Welke trends en ontwikkelingen ziet u op dit moment in de branche?

De antwoorden op deze vraag waren heel verschillend. Zo noemde iemand ‘er wordt meer ter reparatie aangeboden i.o.v. nieuw gekocht’; dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de economische crisis – of een manco aan nieuwe, echt betere apparatuur (?). Verder werden trends gesignaleerd zoals Personal Training en Small Group Training. Eén respondent relativeerde de trends: hij zag liever dat de ondernemer zich meer aan de doelgroep aan zou passen. Een andere klaagde over het gebrek aan professionaliteit en teveel ‘geen echte geschoolde ondernemers’. De meesten noemden echter de aandacht voor verzorging, gezondheid en gezond leven. In België blijken de low budget centra in opkomst. Ook het ledenbehoud kent veel ontwikkelingen, dat is waarschijnlijk te danken aan de vele aandacht de we in het blad aan dit o zo belangrijke onderwerp schenken. Blijkbaar kunnen artikelen van deskundigen op dit gebied en ervaringen van collega-ondernemers anderen op goede ideeën brengen om hun ledenbestand op peil te houden en te vergroten.

Vraag 11: Hoe vaak bezoekt u onze website www.bodylifebenelux.nl en wat vindt u ervan?

Tot onze verbazing blijkt de website nauwelijks bekend en bezocht door onze doelgroep. Mensen die aangaven, de site wel te kennen, waren over het algemeen goed te spreken over de layout en de compleetheid. Dit is een heel belangrijk punt van aandacht voor ons als team.

Vraag 12: Welke informatie mist u in onze nieuwsbrief of heeft u hier suggesties voor?

Ook de nieuwsbrief blijkt niet razend bekend of populair. Eén respondent geeft aan dat een verwijzing in de de nieuwsbrief naar de website een goed idee zou zijn – maar dat doen we al.

Een nuttige suggestie is de opname in de nieuwsbrief van interessante tips en trucs die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Algemeen

Over het algemeen dus geen slecht rapport voor body•LIFE, al hebben we dankzij de suggesties uit de markt toch wel weer enkele punten van aandacht kunnen noteren. Eén respondent suggereerde als verbetering de instelling van een redactiestatuut. We can do better: met ingang van de volgende editie maken we dankbaar gebruik van de inzichten van een redactieraad. Wellicht zal uit de bijeenkomsten en voorstellen ook een statuut worden geformuleerd.

Zoals al gemeld waren we verbaas over de geringe belangstelling voor kennis over onze website. De uitgeverij waar wij deel van uitmaken heeft de toekomst ingevuld met crossmediale berichtgeving, dat houdt in dat we niet alleen in druk uitkomen, maar ook via het internet en social media met onze doelgroep communiceren. Of de doelgroep er al klaar voor is, dat zal de komende tijd moeten blijken. In ieder geval wordt het werven van leden, en het interacteren met die leden via de social media al regelmatig besproken in artikelen over ledenretentie.

Winnaar

Onder de respondenten verlootten we een Zomer Wellness Arrangement voor 2 personen bij Château St Gerlach. De gelukkige winnaar is door een onafhankelijke medewerker van de uitgeverij getrokken, uit de hoge hoed kwam:

Rob Floris van Funktional Fitness in Zevenaar.

Wij feliciteren de heer Floris met zijn prijs, hopelijk gaat hij er goed van genieten. Het team van body•LIFE dankt alle respondenten voor hun medewerking en suggesties en gaat er flink mee aan de slag. Want die positieve kritiek en opbouwende suggesties, daar kunnen we wat mee!

I body•LIFE 7I2011

Eén respondent had op vrijwel alle vragen een negatief antwoord, hij noemde het blad zelfs een ‘ratjetoe’. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, maar er is wel een verschil tussen opbouwende, gefundeerde kritiek en afbrekende, ongemotiveerde negativiteit. Deze man gaf ons als rapportcijfer een 4, terwijl de rest allemaal minimaal een 7,5 gaf. De kritiek van deze persoon nemen we dus voor kennisgeving aan, met de suggesties van de andere respondenten gaan we aan het werk.

Vraag 1: Welke artikelen spreken u het meeste aan?

Het meest genoemd werden de items over branche- en productnieuws. Verder was men te spreken over de artikel met als onderwerp Personal Training, Sales & marketing, (leden)management, sport in het algemeen en sportgerelateerde producten zoals speciale voeding. Ook de verhalen over de sportcentra bleken interessant (hoe doen anderen het?).

Vraag 2: Mist u onderwerpen in het blad? Zo ja, welke?

Eenderde van de ondervraagden gaf aan geen onderwerpen te missen in het aanbod van artikelen. De rest wilde graag (meer) artikelen en verhalen lezen over onder andere: voeding, nieuwe personen in de branche, meer aandacht voor de vrouwelijke doelgroep, vergelijkingen met andere branches, mental coaching en de nieuwe trend Small Group training. Bij een andere vraag gaf iemand nog de suggestie voor ‘een nog nadrukkelijker objectiviteit en oog voor de echte ontwikkelingen in de branch en minder de losse flodders’.

Vraag 3: Welke artikelen spreken u het minst aan?

Ongeveer 40 procent van de geënquêteerden vulde hier niets in, daaruit mogen we concluderen dat de artikelen redelijk aanspreken. Zoals één persoon schreef: ‘van alles kun je iets opsteken’. Zaken die men kon missen waren onder andere de meningen van columnisten van buiten de branche. Verder waren de antwoorden heel persoonlijk, zo schreef iemand ‘trainingstechnische artikelen interesseren me persoonlijk wat minder…’

Vraag 4: Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van body•LIFE?

De antwoorden varieerden van minimaal een kwartier tot 1,5 uur. Ongeveer 20 procent vond het moeilijk een antwoord te geven omdat het blad verdeeld over meerdere dagen werd gelezen, waarschijnlijk tussen de lessen door of in de vrije tijd. Een gemiddelde tijdsduur is dan ook moeilijk vast te stellen.

Vraag 5: Wat vindt u van de lay-out en heeft u eventuele verbeterpunten (uiterlijk van het blad)?

Onze studiomedewerkers kunnen tevreden zijn: iedereen was goed te spreken over de layout van het magazine. Puntjes van aandacht die wel werden genoemd, waren ‘soms wat te druk’, ‘wellicht nog een beetje meer glossy’ (al meldde een ander: ‘attractief en zakelijk tegelijk’, en weer een ander ‘niet te rommelig anders krijg je een te goedkope look’.

Vraag 6: Welk rapportcijfer geeft u het blad (bent u tevreden over onze diensten)?

Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5; tellen we de 4 van de zeer negatieve respondent niet mee, dan scoort het blad zelfs een 7,8. Dat is beslist niet slecht, maar biedt wel ruimte voor verbetering.

Vraag 7: Hoe vaak neemt u het blad ter hand en bewaart u het magazine?

Uit de antwoorden mogen we opmaken dat het blad meerdere keren ter hand wordt genomen, gemiddeld zo’n 3 à 4 keer per uitgave. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan het blad te bewaren. Opvallend was dat meerdere geënquêteerden aangaven, voor hen interessante artikelen uit het magazine te scheuren om die te bewaren.

Vraag 8: Wordt het blad ook door andere personen in uw omgeving gelezen? Zo ja, hoeveel?

Bijna de helft van de respondenten antwoordde dat het blad alleen door hen werd gelezen. Eenderde deelde het magazine met collega’s (tussen de 1 en 4 personen), één gaf aan dat ‘het management’ het blad ook las.

Vraag 9: Heeft u nog tips of suggesties om body•LIFE nog beter te maken?

Ook hier kregen we enkele nuttige suggesties. We noemen de belangrijkste: geen verkapte reclame in redactie nog objectiever, accent leggen op wat echt werkt in de praktijk en geen loze beloftes; meer vrouwelijk; meer links naar andere branches (casussen ter vergelijking).

Vraag 10: Welke trends en ontwikkelingen ziet u op dit moment in de branche?

De antwoorden op deze vraag waren heel verschillend. Zo noemde iemand ‘er wordt meer ter reparatie aangeboden i.o.v. nieuw gekocht’; dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de economische crisis – of een manco aan nieuwe, echt betere apparatuur (?). Verder werden trends gesignaleerd zoals Personal Training en Small Group Training. Eén respondent relativeerde de trends: hij zag liever dat de ondernemer zich meer aan de doelgroep aan zou passen. Een andere klaagde over het gebrek aan professionaliteit en teveel ‘geen echte geschoolde ondernemers’. De meesten noemden echter de aandacht voor verzorging, gezondheid en gezond leven. In België blijken de low budget centra in opkomst. Ook het ledenbehoud kent veel ontwikkelingen, dat is waarschijnlijk te danken aan de vele aandacht de we in het blad aan dit o zo belangrijke onderwerp schenken. Blijkbaar kunnen artikelen van deskundigen op dit gebied en ervaringen van collega-ondernemers anderen op goede ideeën brengen om hun ledenbestand op peil te houden en te vergroten.

Vraag 11: Hoe vaak bezoekt u onze website www.bodylifebenelux.nl en wat vindt u ervan?

Tot onze verbazing blijkt de website nauwelijks bekend en bezocht door onze doelgroep. Mensen die aangaven, de site wel te kennen, waren over het algemeen goed te spreken over de layout en de compleetheid. Dit is een heel belangrijk punt van aandacht voor ons als team.

Vraag 12: Welke informatie mist u in onze nieuwsbrief of heeft u hier suggesties voor?

Ook de nieuwsbrief blijkt niet razend bekend of populair. Eén respondent geeft aan dat een verwijzing in de de nieuwsbrief naar de website een goed idee zou zijn – maar dat doen we al.

Een nuttige suggestie is de opname in de nieuwsbrief van interessante tips en trucs die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Algemeen

Over het algemeen dus geen slecht rapport voor body•LIFE, al hebben we dankzij de suggesties uit de markt toch wel weer enkele punten van aandacht kunnen noteren. Eén respondent suggereerde als verbetering de instelling van een redactiestatuut. We can do better: met ingang van de volgende editie maken we dankbaar gebruik van de inzichten van een redactieraad. Wellicht zal uit de bijeenkomsten en voorstellen ook een statuut worden geformuleerd.

Zoals al gemeld waren we verbaas over de geringe belangstelling voor kennis over onze website. De uitgeverij waar wij deel van uitmaken heeft de toekomst ingevuld met crossmediale berichtgeving, dat houdt in dat we niet alleen in druk uitkomen, maar ook via het internet en social media met onze doelgroep communiceren. Of de doelgroep er al klaar voor is, dat zal de komende tijd moeten blijken. In ieder geval wordt het werven van leden, en het interacteren met die leden via de social media al regelmatig besproken in artikelen over ledenretentie.

Winnaar

Onder de respondenten verlootten we een Zomer Wellness Arrangement voor 2 personen bij Château St Gerlach. De gelukkige winnaar is door een onafhankelijke medewerker van de uitgeverij getrokken, uit de hoge hoed kwam:

Rob Floris van Funktional Fitness in Zevenaar.

Wij feliciteren de heer Floris met zijn prijs, hopelijk gaat hij er goed van genieten. Het team van body•LIFE dankt alle respondenten voor hun medewerking en suggesties en gaat er flink mee aan de slag. Want die positieve kritiek en opbouwende suggesties, daar kunnen we wat mee!

lezersonderzoek I branche actueel

body•LIFE 7I2011 I

nr2 2019
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009