- De ‘geheimen’ en mythen van voeding ontrafeld

More than one way to skin a cat

Dit is een populair gezegde en betekent: er leiden meerdere wegen naar Rome oftewel er zijn meerdere manieren om een probleem op te lossen. Als ik twee mensen zou observeren die hun huis schoonmaken, dan zouden er zeker verschillen zijn in de manier waarop ze schoonmaken. Maar het eindresultaat is hetzelfde: een schoon huis. Met andere woorden: een doelstelling kan gelijk zijn maar de manieren om deze doelstellingen te bereiken kunnen en moeten soms anders zijn.

I body•LIFE 7I2013

Dat de manier soms anders moet zijn geldt zeker voor correctieve training. Nu de interesse voor het concept: Trainen om klachten te bestrijden en te vermijden© toeneemt, ligt het gevaar op de loer dat je steeds hetzelfde trainingsregime gaat gebruiken voor een bepaalde klacht. Maar wat blijkt? Wat voor de een wel werkt, werkt voor de ander niet! Als je namelijk hetzelfde trainingsregime gebruikt voor een klacht, benader je de klant vanuit de klacht en niet vanuit de persoon en zijn functionele mogelijkheden. Het is echter niet vreemd dat je dit doet, want de hele medische wereld redeneert al vanuit de klacht en het is niet dan ook verwonderlijk dat we in fitness geneigd zijn dat bij een klachten-analyse ook te doen.

De medische wereld spreekt bijvoorbeeld over artrose, een hernia of slijmbeursontsteking alsof deze problemen uit zichzelf ontstaan. Alsof het op zich staande problemen zijn en de mens en zijn functie daar geen enkele invloed op heeft. Maar dat is niet het geval, want waarom kan de één zijn leven lang bukken en tillen zonder de tussenwervelschijven kapot te maken, en tilt de ander zich al een hernia bij het minste of geringste? Kortom, de een is de ander niet en daarmee is ook de ene klacht de andere zelfde klacht niet.

In ons centrum hebben we daarom een heel arsenaal aan trainingstesten, oefeningen en technieken van waaruit we kunnen putten om een bewegingspatroon te verbeteren, een blessure op te lossen of een aandoening te verbeteren. Zo hebben we in de afgelopen 10 jaar een database aangelegd om deze correcties op bewegingspatronen op verschillende manieren aan te kunnen pakken.

Belangrijk daarbij wel is dat deze database staat of valt bij een goede intake. In deze intake moeten de potentiële aandachtsgebieden naar voren gebracht worden. Vanuit die aandachtsgebieden kan men voor de klant dan een specifiek en op-maat trainingsprogramma schrijven. Dat klinkt heel eenvoudig, maar wat als je een dysfunctie of misschien wel meerdere dysfuncties vindt? Dan kun je de correcte bewegingsoefeningen selecteren om een optimaal bewegingspatroon voor die persoon in te slijten.

Maar wat als die persoon meerdere bewegingspatronen heeft die niet deugen? Bij ons zien we vaak mensen met bijvoorbeeld een kuitklacht. Na intake blijkt echter, dat het gebrek aan rompstabiliteit er voor zorgt dat die kuitklacht in stand gehouden wordt of erger nog: misschien veroorzaakt wordt. Wat pak je dan eerst aan: de kuitklacht of de rompstabiliteit? Vanuit de verschillende disciplines zien we vaak dat er veel naar de ergste klacht wordt gekeken. Deze klacht wordt als eerste aangepakt om daarna mogelijk de andere aspecten te bekijken. In mijn ogen doe je mensen daar tekort mee. In ons concept maken we direct gebruik van de integrale aanpak van alle problemen. Alle onderdelen van het probleem worden tijdens de intake naar voren gebracht en aan de klant duidelijk uitgelegd. Het trainingsprogramma is dus niet geconcentreerd op het slechtste onderdeel maar op een geheel van alle onderdelen. Als de klant het totaal plaatje vanaf het begin inziet en alle onderdelen direct kan beginnen te trainen, zie je dat de trainingstrouw veel groter is en de effectiviteit optimaal. Dat is de reden waarom die grote voorraad aan oefeningen zo van belang is. Je kunt dan kiezen welke aanpak voor je klant het beste is.

Zoals al gezegd, de ene oefening werkt voor klant A maar niet voor klant B. Maar uiteindelijk aan ons de taak om tot hetzelfde resultaat te komen voor klant A en B.

Eenvoudig gezegd: er leiden meerdere functionele wegen naar Rome. Er is geen setje magische oefeningen die altijd werken. Bouw een database op van oefeningen die je in bewegingspatronen kunt gebruiken en kijk wat er nodig is. En ga altijd uit van het standpunt: als het een effectieve oefening is werkt deze vrijwel direct. Dus je hoeft geen weken te wachten op resultaat. En wat doe je als het niet werkt? Terug naar je database en direct veranderen!! Want niemand hoeft te wennen aan een goede training. Als het goed is voelt het ook direct goed. Het resultaat is waar je voor gaat.

Lilian Rijfkogel, LPT; C.E.A.S. Artros Healthfocusâ„¢, HQ: Almenseweg 3; 7231PG Warnsveld

Facility location: Heliumstraat 9; 7463PL Rijssen,

T: 06-53614366, E: lilian@artros.nl

training I health

body•LIFE 7I2013 I

nr5 2019
nr4 2019
nr3 2019
nr2 2019
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009