X-Fittt GLI, kans voor fitnessondernemingen die mensen echt willen helpen

Verschenen in Bodylife nummer 6 2022
Het is niet mijn gewoonte om in mijn artikelen reclame te maken. Niet voor mijn eigen bedrijf, noch voor andere producten of diensten. Maar in dit nummer ga ik een uitzondering maken. Althans, ten dele. Sinds een paar maanden ben ik nauw betrokken bij een van de GLI’s die in Nederland actief is. Er zijn er in totaal vijf namelijk. Voor iedereen die de afkorting ‘GLI’ niets zegt, het gaat hier om de gecombineerde leefstijl interventie. Programma’s die consumenten actief ondersteunen bij het nastreven van een gezonde leefstijl, waarbij – en dit is het bijzondere – de kosten direct vergoed worden vanuit de basisverzekering van de consument! Dit biedt kansen voor zowel consument als de fitnessbranche…
 
Kans
Door alle crisissen van de laatste jaren heen ken ik één onderneming die stevig doorgegroeid is en dat is Formupgrade, een van de bedrijven van fitnessondernemer Thomas Verheij. In de afgelopen vijf jaar is het bedrijf gegroeid van zo’n 1.200 leden naar bijna 3.000 op dit moment. En wat misschien wel belangrijker is, is dat ongeveer de helft van de klanten ook deelnemen aan X-Fittt GLI. X-Fittt GLI is een ander bedrijf van Thomas en binnen dit bedrijf is de Gecombineerde Leefstijl Interventie X-Fittt ontwikkeld. Een wetenschappelijk onderbouwd programma van leefstijlcoaching dat mensen helpt naar een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Een programma zo goed, dat het door alle accreditatie stappen van de overheid is gekomen en vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. En vanaf januari 2023 is X-Fittt GLI ook beschikbaar voor andere fitnessondernemingen!
 
Leefstijlcoaching als businessmodel
Kun je dan geld verdienen met die GLI, zult u zich afvragen. De vergoeding vanuit de basisverzekering is niet van dien aard dat dat zomaar lukt. Je hebt een behoorlijk aantal deelnemers nodig omdat je alleen dan een efficiënte organisatie om de GLI heen kunt bouwen. De grootste winst voor een onderneming overigens, zit hem enerzijds in de grote aantrekkingskracht op de doelgroep waardoor je als fitnessonderneming simpelweg meer traffic naar je club genereert. Anderzijds doordat de drempel naar een lidmaatschap bij je club aanzienlijk verlaagd wordt en mensen bijna automatisch kiezen voor een lange termijn overeenkomst, wat de nodige continuïteit in je onderneming oplevert.
 
De doelgroep
Mensen die aanspraak kunnen maken op vergoeding uit de GLI moeten aan een paar eisen voldoen. Alleen een BMI van 30 of hoger is voldoende om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding. Maar mensen met een BMI hoger dan 25 die ook voldoen aan een aanvullende eis (bijvoorbeeld een buikomvang van tenminste 102 cm (mannen) of 88 cm (vrouwen) of mensen die bijvoorbeeld diabetespatiënt zijn) kunnen ook aanspraak maken op vergoeding. Als we in aanmerking nemen dat inmiddels ruim 50% van de Nederlandse bevolking een mate van overgewicht hebben, is het evident dat de doelgroep die door fitnesscentra in combinatie met leefstijlcoaching goed geholpen kan worden enorm is.
 
Het succes van X-Fittt
Het lukt Formupgrade om een groot deel van het ledenbestand naast het sporten ook met leefstijlcoaching te ondersteunen. Het succes schuilt vooral in het feit dat X-Fittt haar klanten ‘gewoon’ langs de commerciële kanalen werft, in plaats van te wachten op doorverwijzing van de zorg. Daarmee krijgen zij (enigszins) intrinsiek gemotiveerde mensen aan tafel. En het laat zich raden dat als je deze mensen een heel pakket aan extra begeleiding kunt bieden dat betaald wordt door de basis-zorgverzekering, zij daar graag gebruik van maken. En natuurlijk zorgt X-Fittt BV voor een warme relatie met de lokale huisartsen, zodat ook zij patiënten naar de club doorverwijzen.
 
X-Fittt is op zoek…
Vanaf het moment dat Thomas samen met zijn vader begon met Formupgrade en X-Fittt, was hun doel werkelijk het verschil te maken in de gezondheid van de inwoners van Arnhem. ‘Excercise is medicine’, was al het credo van Thomas vader die huisarts was in Arnhem. Dat credo vormt nog steeds de basis onder de ondernemingen van Thomas. X-Fittt gaat de volgende fase in. Het grote doel voor de komende jaren is tenminste 100.000 mensen te hebben geholpen in hun streven naar een gezonde leefstijl. En dat kunnen de ondernemingen van Thomas niet alleen. Daarom is X-Fittt toegankelijk gemaakt voor andere fitnessclubs. X-Fittt GLI verzorgt daarbij volledig de leefstijlcoaching, inclusief alle administratieve rompslomp er omheen. De club profiteert van de lidmaatschappen van deelnemers en ontvangt daar bovenop van X-Fittt een bonus per deelnemer. Kortom, samen mensen helpen aan een gezonde leefstijl op de meest verantwoorde wijze en bovendien voor alle partijen een interessant verdienmodel.
 
Tot slot
Zoals in het begin van dit artikel gezegd, ik maak normaal nooit reclame in mijn artikelen. Mijn basis is altijd kennis te delen waarmee elke ondernemer die dat wil stappen kan maken. In dit specifieke geval maak ik graag een uitzondering. Ik ben er gedurende de ontwikkeling van X-Fittt GLI getuige geweest hoe X-Fittt GLI een meerwaarde is geworden voor de bedrijven van Thomas. Ik bouw nu samen met Thomas en zijn team aan de volgende fase in de ontwikkeling van X-Fittt GLI en hoop dat veel fitnessondernemers actief aan de groei mee willen bouwen. Goed voor de consument, goed voor X-Fittt GLI en goed voor iedereen die mee bouwt. Heb je interesse? Kijk dan op www.x-fittt.nl of mail me!
 
Heb je andere vragen of opmerkingen? Mail dan naar rwantzing@mndst.nl of bel 06 46 23 23 85.
 
René Wantzing
Eigenaar Mindset Bedrijfsontwikkeling
Chief Operations Officer X-fittt/ Formupgrade/ Lifestyle Gennep

 

René Wantzing is eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling & Managementondersteuning en Interim COO bij X-fittt/ Formupgrade/ Lifestyle Gennep. Hij is sparringpartner, coach en klankbord voor ondernemers in de fitnessbranche. Mindset Bedrijfsontwikkeling helpt fitnessondernemingen in het midden- en hoge segment bij het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. Het resultaat: maximale winst en een toekomstbestendige onderneming.

Edities