Fitnessclubs zijn geen lunaparken: hoe kunnen we experten en politici daarvan overtuigen

Verschenen in Bodylife nummer 5 2021


Onze professionals weten het. Onze klanten weten het. Voor het gros van de klanten is fitnessbeoefening geen walk in the park, geen game night with friends, geen entertainment of relaxation. Fitness is voor velen figuurlijk een zwaardere inspanning dan fysiek. Net zoals suiker- en vetrijke snacks wordt de luie zetel sneller als oppepper gekozen dan een gezonde oefensessie.

 
Hoe minder men het gewoon is, hoe groter de drempel. Fitnessclubs zijn geen lunaparken waar je enkel amusement zoekt. Het zijn plaatsen waar je werkt aan je gezondheid en aan een gezonde leefstijl. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat experten en politici deze meerwaarde niet inzien. Wat kunnen we doen om hen te overtuigen?
 
Als we iets hebben geleerd uit de coronacrisis, dan is het dat politici zo hun eigen methodes hebben om het gros van de bevolking van hun gelijk te overtuigen. Misschien moeten we om hen, samen met experten, voor ons te winnen kijken of we niet gewapend zijn om dezelfde technieken te gebruiken.  Thijs Hannaart beschrijft in zijn boek vijf trucs welke politici gebruiken om het volk te overtuigen: verwijzen naar een grote groep, visualiseren, zorgen dat je gezien wordt, expertise tonen en simpel houden. 
 
Zouden we dezelfde trucs kunnen aanwenden om politici te laten inzien dat onze sector geen probleem vormt, maar een essentieel deel van de oplossing is. Dat fitnessclubs meer zijn dan klassieke sportclubs. Dat onze core business preventieve gezondheid is. Mensen begeleiden naar meer weerbaarheid, immuniteit, fysiek en mentaal welzijn. Kwaliteitsvolle omgevingen waar mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en functioneren. Waar de basis wordt gelegd voor een gezonde leefstijl die niet alleen het individu, maar de maatschappij ten goede komt.  Zowel op vlak van volksgezondheid als macro-economisch. We doen de denkoefening.
 
Tonen dat we met veel zijn
Politici laten graag zien hoeveel aanhangers ze wel hebben. Massa trekt massa aan. Mensen gaan zoveel sneller een opinie of systeem aanvaarden wanneer ze het gevoel hebben dat dit reeds door velen aanvaardt wordt. We mogen er van uitgaan dat politici en hun administratie ook mensen zijn.  Hoe meer we spreken over grote getallen hoe meer ze aandacht zullen hebben voor onze problematiek. Nog meer dan gewone burgers aangezien de kans op potentieel kiespubliek voor hen ook meespeelt.
 
We moeten dus blijven communiceren hoeveel beoefenaars we vertegenwoordigen. Als sector over heel Vlaanderen en België en ook op lokaal niveau. In veel gemeenten geraak je met 1000 stemmen makkelijk in een gemeenteraad. Clubleden behoren voor een groot percentage tot de lokale bevolking. Dat je daar een impact op hebt zal lokale politici zeker beïnvloeden.
 
Visualiseren
Politici gebruiken om de haverklap metaforen om hun standpunt kracht bij te zetten. Sociale media is daar het ideale medium voor. Beelden spreken veel meer dan woorden. 
 
De onderzoeksresultaten welke het belang van regelmatig bewegen en gezonde leefstijl bewijzen zijn legio. Maar wie leest ze?  Ook politici laten zich sneller leiden door sensatiebeluste krantenkoppen dan wetenschappelijke publicaties. De ongefundeerde maatregelen tijdens de coronacrisis zijn daar het sprekende bewijs van. Kiezen voor korte overzichtelijke infographics en visuals is de boodschap.
 
We moeten ons laten zien
Tijdens verkiezingsperiodes lopen politici op marktplaatsen en events mekaar voor de voeten. Je moet bijna in quarantaine gaan om de kudde staatslieden te vermijden. En dan nog vinden ze de weg naar je beeldbuis, smartphone en brievenbus. Is de kans groter dat iemand die je veel ziet en kent de waarheid spreekt? Neen, maar de kans is veel groter dat je een gekend gezicht meer gelooft dan een vreemde. 
 
Fitnessprofessionals moeten zoveel ze kunnen deelnemen aan sociale events. Netwerken is de boodschap. Veel communiceren op alle mogelijk manieren.  Als sectorfederatie moeten ook wij op zoek naar methodes om de media te halen. Contacten maken en onderhouden via eigen en andere kanalen.

We hebben veel expertise… we moeten het tonen
Politici welke tijdens debatten cijfers en conclusies van studies en rapporten kunnen citeren maken indruk. Zij die zelfs, een stap verder, over de kennis beschikken om aan te tonen dat ze daar onvoorbereid ook kunnen over meespreken bewijzen hun kennis en overtuigen zonder probleem. Dit wordt zelfs als sterker ervaren dan de inhoud van de betreffende rapporten of onderzoeksresultaten.
 
Als beroepsfederatie zijn we aan het werken naar een nieuw rapport omtrent het macro-economische belang (inclusief volksgezondheid) van fitness. We gaan dit maximaal delen.  Zorg dat je kan meespreken en argumenteren over de inhoud. Deel het en toon je waarde als expert in preventieve gezondheid. Toon welke maatschappelijke rol je kan spelen dankzij je expertise.
 
Sterke inhoud maar simpel
Verschillende politici kennen de kracht van korte ritmische zinnen. Simpele woorden en korte zinnen worden blijkbaar sneller door het brein verwerkt. Ze resulteren ook minder snel in kritische vragen.  Niet voor niks gebruiken veel politici de kracht van sloganeske taal. Populisme wordt niet gemaakt door uitgebreide intellectuele analyse en argumentatie. 
 
Ook wij moeten op zoek naar de eenvoud. Ons rapport over de macro-economische waarde van fitness moet recent, uitgebreid en onderbouwd zijn. Het moet voor iedereen ter inzage zijn en als referentie dienen. Maar de impact bij politici, publiek en media zullen we verkrijgen door het eenvoudig en verstaanbaar voor te stellen. Wat telt voor politici? Algemeen belang… of geld, macht en kiezers. Laat ons hopen dat het ergens in het midden ligt, maar laat ons toch de kracht van fitness en gezonde leefstijl vertalen in eenvoudige taal welke succes visualiseert voor beoefenaars en politici welke ons hopelijk steunen in onze queeste.
 
We gaan er mee aan de slag. Als de crisis ons één ding heeft geleerd, dan is het dat er met onze sector weinig of geen rekening wordt gehouden. Men bekijkt ons eerder als lunaparken dan gezondheidscentra. De meest efficiënte en snelle manier om dit om te keren is waar we naar op zoek moeten.
 
Hou je fit,
Eric


Eric Vandenabeele is directeur van de Vlaamse brancheorganisatie Fitness.be
Fitness.be - eric@fitness.be
Edities