Klaar voor de vergrijzende markt?

Verschenen in Bodylife nummer 2 2021


De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen en dat gaat in een rapper tempo dan je zou verwachten. Vanaf 1900 is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,4 miljoen in 2020, een toename van 65-plussers van 6% naar 19,5%. Uit het rapport van het NIDI en CBS blijkt dat het aantal 65-plussers de komende dertig jaar toeneemt van 3,4 miljoen nu naar 4,8 miljoen in 2050.

Er wordt al jaren over gepraat: we moeten meer naar healthy ageing toe, maar op dit vlak gebeurt er toch opvallend weinig. Er heerst zelfs met name onder de 50 plussers een werkelijke inactiviteit-, overgewicht- en diabetes epidemie. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en als fitness professionals en ons nog beter klaar te maken voor deze groeiende doelgroep.

Dat de meeste mensen in Nederland te ongezond leven is bekend, de WHO geeft aan dat een gebrek aan ‘Health Literacy’ (gezondheidsvaardigheden en kennis over gezond leven) bij 9 van de 10 Europeanen de belangrijkste oorzaak is, men heeft het gewoonweg niet geleerd. Dit probleem raakt natuurlijk de 50, 60 en 70 plusser het meest, die hebben immers het meest te leiden onder ouderdomsverschijnselen zoals sarcopenie, het verlies van spiermassa wat ieder mens ondergaat vanaf het 25e levensjaar.

Kennis is intrinsieke motivatie
Als dat wat de WHO aangeeft daadwerkelijk de belangrijkste oorzaak is van ongezonde keuzes en ongezond leven, dan is er nog een flinke slag te slaan om de huidige volwassenen en 50 plus generaties bewust te maken. Vanuit de WHO en de Gezondheidsraad, maar ook vanuit de zogenaamde Blue Zone gebieden, waar mensen veel ouder worden dan hier en waar ze gemiddeld maar 3 jaar last hebben van chronische aandoeningen ten opzichte van 19 jaar in ons land, zijn de gezonde leefstijl en healthy ageing richtlijnen eigenlijk wel bekend. De uitdaging is, hoe krijgen we die kennis tussen de oren van de huidige senioren en de aankomende senioren van de komende decennia?

‘Kennis is kracht’ horen we vaak zeggen en op gebied van leefstijl is dat zeker het geval. Als mensen weten en begrijpen waarom ze bijvoorbeeld iets doen aan sport, bewegen en/of gezonder leven in zijn algemeen, dan is de kans groter dat ze dat blijven doen. Ze komen als het ware uit de ‘onbewust onbekwame’ fase en vanuit die kennis kan men ook de juiste gezonde keuzes maken.

Wie zijn de informatie verstrekkers van gezonder leven?
De informatie verstrekkers van een gezonde leefstijl zijn natuurlijk primair Kenniscentrum Sport en Bewegen en Voedingscentrum, gevoed door de Gezondheidsraad. De Rijksoverheid biedt ook onder VWS het Loket Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl). Voor informatie over gezonder leven tijdens de corona periode heeft dit loket een apart advies dossier opgesteld, genaamd ‘Het coronavirus en leefstijl (www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus). Ook is de Rijksoverheid onlangs gestart met de campagne ‘Doe de Switch’ op www.doedeswitch.nl.

Complete leefstijl informatie!
Het is voor de consument vaak nog wel zoeken naar de complete informatie, de informatie voorziening wordt nog redelijk versnipperd gepresenteerd. Tevens wordt de informatie over het algemeen opgesomd in richtlijnen, tips en advies. Natuurlijk wel duidelijk, maar vaak niet aantrekkelijk. Daarom presenteert Voedingscentrum bijvoorbeeld een campagne als ‘De eetwissel’ en Kenniscentrum Sport en Bewegen ‘de beweegcirkel’. De campagnes maken het gemakkelijker om een bepaald leefstijl thema goed te communiceren en mensen aan te zetten tot kleine stapjes naar een gezondere leefstijl. Dit zijn al campagnes, waarvan ik denk dat de overheid veel meer gebruik zou kunnen maken van onze sector. Wij zien mensen elke week en kunnen informatie verspreiden in de wijk en in de stad, wij kunnen die campagnes rechtstreeks naar de consument kracht bij zetten.

Wat we nog niet hebben in Nederland is een compleet overzicht van leefstijl advies, zoals bijvoorbeeld op alle 6 de pijlers van het Positieve Gezondheid model.
  1. Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  2. Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  3. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  4. Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  5. Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  6. Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Op de website van het Loket Gezond Leven van de Rijksoverheid komen wel een aantal van deze thema’s bij elkaar, zoals mentale gezondheid, bewegen, voeding, alcohol, roken, drugs, sociale interactie, seksualiteit en gamen, echter is dit meer een platte eenvoudige informatie website, in de plaats van een campagne website die aan zet tot actie.

De helpende hand in de wijk!
De uitdaging van de overheid en de gezondheidsinstanties die door VWS in het leven zijn geroepen is altijd, hoe vertalen we dit zodat het goed begrepen wordt en hoe krijgen we deze informatie bij de mensen die het nodig hebben? Wat mij betreft komen de professionals, binnen de zorg, onderwijs en binnen de sport en fitness dan in beeld.

Aan ons de uitdaging om die kennis laagdrempelig te communiceren naar onze achterban of om die zelfs te vertalen in programma’s die mensen in de wijk en stad kunnen doorlopen. De sportcentra als helpende hand en spreekbuis van VWS, Kenniscentrum Sport en bewegen, Voedingscentrum en Positieve Gezondheid.

Als we dit samen pakken in een leefstijl- en healthy ageing-programma, dan kunnen we wellicht een significante bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord, namelijk, voor 2040 voldoet 25% meer van de bevolking aan de beweegrichtlijn en heeft 10% minder Nederlanders overgewicht.

JOHN VAN HEEL
EFAA/Nieuwe Gezondheid, LifeCoach, docent leefstijlcoach opleiding en auteur van de boeken: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? en Voeding als medicijn, hoe doe je dat? Te bestellen op www.hoedoejedat.nu
Edities