Zullen er in 2021 nog zelfstandige fitnessondernemers zijn?

Verschenen in Bodylife nummer 7 2020


Tijdens de coronacrisis hebben fitnessprofessionals hun spaarcenten zien slinken en het faillissement van hun levenswerk dichterbij zien komen. Opeenvolgende sluitingen verlagen exponentieel de overlevingskansen van zelfstandige fitnessondernemers. Sowieso zal men het komende jaar nodig hebben om te herstellen en terug een rendabele zaak uit te bouwen. Als het beleid niet oplet bestaat de fitnessmarkt anno 2021 enkel uit grote spelers met toegang tot de kapitaalmarkt en verdwijnen alle onafhankelijke fitnessclubs. Dit kan en mag de bedoeling niet zijn. We gaan er zelf iets moeten aan doen, want de overheid laat dit zomaar gebeuren.


Fitnessprofessionals zijn van nature uit positief ingestelde mensen, maar wat de beroepsvereniging tijdens deze crisis dagelijks meemaakt is ongehoord. Natuurlijk optimisme gebaseerd op een bewuste promotie van gezonde leefstijl heeft plaats gemaakt voor doemdenken. Waarbij ‘denken’ eigenlijk een verkeerde woordkeuze is, want het is keiharde realiteit. Ondernemers wenen letterlijk aan de telefoon omdat ze hun levenswerk zien ten onder gaan.

De sector lijdt nu al enorm onder de tweede lockdown. Zonder heropening gaat het sowieso de verkeerde kant uit met onze sector en virologen spreken nu al van het risico op een derde golf. Alle aangekondigde vaccinaties ten spijt.

De fitnesssector herstelt trager
In tegenstelling tot andere handelszaken verkopen fitnessondernemingen geen goederen, maar zijn ze volledig afhankelijk van de dienstverlening aan hun klanten. Fitnesszaken hebben heel hoge doorlopende kosten. Deze vaste kosten en het grote ledenverlies van de voorbije maanden zorgen ervoor dat de sector maar heel traag zal kunnen herstellen. Tenminste als professionals nog de middelen en de moed gaan hebben om er voor te gaan. Uit simulaties uitgevoerd door de sector blijkt dat bij een heropening in januari de sector minstens 10 maand zal nodig hebben om terug op break even te komen. Sommige ondernemers spreken zelfs van enkele jaren. Latere heropstart zal resulteren in enorm veel faillissementen. Een derde collectieve sluiting zullen velen niet overleven.

Uit een recente bevraging blijkt dat nu reeds 50% denkt aan stop zetten van hun onderneming. Steunmaatregelen zijn ruim onvoldoende en worden in veel gevallen zelfs teruggevorderd.

Grote spelers hebben het ook zwaar, maar doordat ze toegang hebben tot de kapitaal markt, is in de huidige situatie de kans groot dat de fitnesssector in 2021 nog enkel zal bestaan uit deze grote spelers. Nu al wordt er met verschillende zelfstandige ondernemers onderhandelt over een mogelijke overname.

En toch is fit zijn meer dan ooit essentieel
De volharding van de experten en overheid om fitnessclubs gesloten te houden staat in schril contrast met het toenemend aantal wetenschappelijke publicaties en getuigenissen van gezondheidsexperts omtrent het belang van regelmatige training voor meer weerbaarheid en immuniteit tegen o.a. corona. Herstel van corona wordt bespoedigt door regelmatig, voldoende intens bewegen, en zelfs het effect van vaccinatie wordt positief beïnvloed. Redenen genoeg om te sporten. Fitness is meer dan ooit deel van de oplossing.

Fitnessclubs vormen geen probleem. Ook dat wordt in cijfers en onderzoek bevestigd. België behoort volgens EuropeActive zelfs bij de beste leerlingen van de klas. Weinig of geen besmettingsgevaar dankzij het nauwgezet opvolgen van uitgebreide doeltreffende maatregelen. Ook al blijkt uit de resultaten van het contactonderzoek dat fitnessclubs openen geen verhoogd risico inhoudt, toch zijn de Belgische ondernemingen bereid om het protocol te verstrengen. Zolang ze maar kunnen heropstarten om te overleven. Niet enkel in het belang van de clubs, maar ook en vooral voor de beoefenaars. De fitnesssector in België behoort met 600 werkgevers en 4000 werknemers niet tot de grootste sectoren, en wordt misschien daarom op een bedroevende manier genegeerd, maar in het belang van volksgezondheid en 1 miljoen beoefenaars moeten we zoeken naar mogelijkheden en middelen om zelfstandige ondernemers met een hart voor fitness, hun klanten en hun gezondheid te helpen overleven.

Nieuw product, nieuwe prijs, nieuwe abonnementen
De simulaties waarmee we de herstelperiode van onze ondernemingen en sector proberen te voorspellen geven een alarmerend beeld. Hierbij moeten we wel de bedenking maken dat ze gebaseerd zijn op het huidige profiel en de huidige organisatie binnen onze clubs. Met de huidige abonnementsstructuren zal het, zonder nieuwe tegenslagen of sluitingen, maanden, zelfs jaren duren om volledig te herstellen en terug break even te draaien. We gaan er dan wel van uit, dat klanten terug hun abonnement oppikken in de hoop dit effectief gedurende minimum een jaar regelmatig te kunnen consumeren. Dit is steeds minder een zekerheid. Hoe verwachten we dan dat bestaande, en zeker nieuwe klanten dit engagement terug zullen willen aangaan.

De noodzakelijkheid van ‘fitheid’ en een gezonde leefstijl is door corona misschien toegenomen, maar het besef dat men dit zonder onderbreking kan verkrijgen via ons aanbod is meer dan waarschijnlijk afgenomen.

‘If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten’ Tony Robbing

Als herstel via ons huidig fitnessmodel meer dan een jaar zal duren en indien beoefenaars moeilijker de weg zullen vinden naar ons huidig aanbod, dan moeten we het misschien anders aanpakken, verpakken en verkopen.

Nu koopt men een abonnement en consumeert men als men naar de club komt. Daardoor viel er bij verplichte sluitingen zo’n groot gat. De meeste clubs hebben fitness op de meest creatieve manier verplaatst naar de huiskamer en outdoor. Deze verandering moeten we misschien structureel inbouwen in ons aanbod en ons product.

Transformeer het fitnessabonnement in een pakket dat verder gaat dan het gebruik van je accommodatie. Begeleiding naar een gezonde leefstijl welke ook thuis, buiten en op het werk geconsumeerd wordt. Fitness professionals zijn ondernemend en creatief genoeg. Ze kennen de mogelijkheden, maar moeten gewoon de stap zetten.

Hoe kunnen we verkrijgen dat bij een volgende lockdown onze klanten zelfs niet meer moeten nadenken over compensaties, verlengingen of bevriezing van hun abonnement. Hoe kunnen we verkrijgen dat men enkel denkt ‘tja, ik mag door de maatregelen even niet naar de club, maar mijn abonnement is veel meer dan dat’. Hoe verkopen we ‘fit zijn’ en werken we aan ‘fitheid’ in de meest brede zin, waar ‘fitness’ in de club maar een onderdeel van is.

Deze oplossingen zullen niet komen van de grote spelers. Deze creativiteit en persoonlijke aanpak zal komen van de zelfstandige ondernemers. Ik hoop enkel dat het niet alleen zal komen van nieuwe ondernemers, maar dat de huidige generatie de moed zal hebben om dit post corona op te pikken, zal overleven en succesvol terug zal keren.

Hou je fit,
Eric
Edities