Openstellingsregister: lakmoesproef voor kwaliteit en solidariteit

Verschenen in Bodylife nummer 4 2020
De clubs in onze branche zijn weer open sinds 1 juli. Twee maanden eerder dan het kabinet oorspronkelijk van plan was. De versnelde openstelling hebben we mede bereikt door een krachtige samenwerking. NL Actief heeft samen met diverse partners in de branche en de grote ketens de voorbije maanden veel tijd en energie gestoken in een lobby om onze branche eerder open te krijgen dan 1 september. We hebben ons gevonden in een gemeenschappelijk doel, kwaliteit en solidariteit. 

We staan nu voor een nieuwe lakmoesproef voor de fitnessbranche. Sinds 1 juli hanteren we een openstellingsregister. We hebben alle aanbieders in onze sector die het protocol verantwoord sporten voor de fitnessbranche hanteren, gevraagd zich te registreren. Ongeacht of ze wel of niet zijn aangesloten bij NL Actief. Dit staat zo ook vermeld in het protocol. Het openstellingsregister is openbaar, zodat de buitenwereld kan zien waar ze weer veilig en verantwoord kan sporten. Voor de Veiligheidsregio’s en gemeenten biedt het register een overzicht van welke centra en aanbieders met ingang van 1 juli open zijn en veilig werken volgens het protocol. Daarmee laten we als sector zien dat we kwaliteit en de gezondheid van onze klanten en medewerkers heel belangrijk vinden. Logisch, we zijn per slot van rekening de branche van de gezonde leefstijl en vitaliteit. De overheidsinstanties ontvangen een overzicht van locaties die zich wel en niet geregistreerd hebben.

Het openstellingsregister en het bijbehorende servicepakket brengt kosten met zich mee om te ontwikkelen. Daarom vragen we een administratievergoeding. Met de leden verrekenen we dat via hun lidmaatschapsbijdrage, aan de niet-leden vragen we een bijdrage. Het is fair om dat te vragen, omdat we kosten maken voor het register en het servicepakket. Tevens hebben ook de niet-leden voordeel gehad van onze werkzaamheden de afgelopen maanden, waaronder een steunpakket en een versnelde opening. Werkzaamheden die financieel mogelijk zijn door de bijdrage van onze leden.

Het openstellingsregister is in die zin dan ook een lakmoesproef voor de kwaliteit en solidariteit in onze branche. Om te beginnen de kwaliteit: We weten dat het kabinet, het OutbreakManagement Team (OMT) en de Veiligheidsregio’s heel scherp naar onze branche kijken of de centra en aanbieders zich houden aan de voorwaarden voor de openstelling, zoals die zijnvastgelegd in ons protocol. Zij die zich daar niet aan houden, lopen het risico dat ze een boete krijgen en/of weer moeten sluiten. En als teveel centra hun deuren moeten sluiten, raakt dat (het imago van) de hele branche, onze lobby en de gesprekken over een aanvullend steunpakket. Ook in onze branche zullen er ondernemers zijn die zich opportunistisch en wellicht zelfs recalcitrant zullen gedragen. NL Actief vertegenwoordigt het deel van de markt dat zich solidair verklaart en zorg draagt voor een veilige en verantwoorde openstelling.

Het register is daarom ook een testcase voor de solidariteit in onze branche. Zijn ondernemers - ook de niet-leden - samen bereid om het openstellingsregister, het servicepakket en onze verdere politieke lobby om een aanvullend financieel steunpakket voor onze sector te dragen? Op de website van NL Actief - www.nlactief.nl - staat meer informatie en kunnen centra en aanbieders zich registreren. Laten we samen sterk staan en solidair zijn, want dan krijgen we het meeste voor elkaar.

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
Edities