Maak nu de connectie met de gemeente en gemeenschap!

Verschenen in Bodylife nummer 2 2020


Medio 2018 ondertekenden minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport), VSG/VNG, NOC*NSF en vele betrokken organisaties, waaronder NL Actief, het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Met het sportakkoord wil VWS bereiken dat iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst, ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving, een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.


Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Volgens VWS zijn de motorische vaardigheden van kinderen afgenomen, er zijn groepen mensen die nooit sporten en sportaccommodaties staan te vaak leeg. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat tevens ook gevolgen voor de topsport.
VWS wil er daarom voor zorgen dat meer mensen gaan sporten en mensen blijven sporten. Door sportaanbieders te versterken, het aanbod aantrekkelijker te maken, laagdrempeliger, het prettiger te maken om te blijven sporten en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Daarbij wil VWS iedereen betrekken. Dat geldt niet alleen voor verenigingssporten, maar voor alle sportaanbieders, dus ook sportcentra, bootcampclubs, yoga studio’s en personal trainers. Een mooie kans om meer maatschappelijk betrokken te geraken en de connectie met de gemeente te versterken.

Zes ambities
Om je wat meer inzicht te geven in het waarom van het Sportakkoord, omschrijf ik hier kort de zes ambities die binnen het Sportakkoord geformuleerd zijn. Vijf ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen. In ieder deelakkoord zijn de belangrijkste doelen en activiteiten beschreven. De zesde ambitie 'Topsport die inspireert' wordt in de loop van 2019 uitgewerkt.
 • Inclusief sporten & bewegen: Iedere Nederlander moet een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen.
 • Duurzame sportinfrastructuur: Er is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig, om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders: Aanbieders van sport en bewegen moeten toekomstbestendig zijn zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
 • Positieve sportcultuur: Sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn en blijven. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen: Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat, dus hier moet meer aandacht voor komen.
 • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.Sportakkoord en fitness!
Wat moeten wij hiermee, zou je kunnen denken. Dit is met name gericht op verenigingen, topsport en gemeenten. Toch is de insteek van het sportakkoord veel breder dan dat. Daarom nodigt de gemeente ook alle sportaanbieders en stakeholders uit om mee te denken. De gemeente wil voor het Sportakkoord de zorgen ophalen, de kansen, de mogelijkheden en wensen. In het Sportakkoord worden lokale ambities omtrent sport en bewegen geformuleerd. Het is volgens VWS en gemeenten dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan om samen te komen tot een lokaal sportakkoord.
 
Voor het sportakkoord worden er in gemeenten informatiesessies georganiseerd. De sessies zijn interessant voor:
 • Sportverenigingen
 • Commerciële sportaanbieders
 • Instellingen uit het onderwijs
 • Welzijnsorganisaties
 • Het bedrijfsleven
 • De burger die iets van sport vindt
In Weert zijn we met platform Weert in Beweging betrokken bij de realisatie van het Weerter Sportakkoord. Hierdoor leren we de verenigingen beter kennen, de mensen van sportzaken van de gemeente, wethouder sport, maar ook Punt Welzijn, de GGD, Huis voor de Sport Limburg en andere betrokkenen. Samen zorgen we niet alleen voor een effectief sportakkoord, we verbinden ook initiatieven en zetten gezamenlijk nieuwe initiatieven op. Ook is het interessant om mee te denken hoe we samen minder bedeelden kunnen helpen om toch deel te kunnen nemen aan sport.


 
Ook is het interessant om die ambities eens tegen het licht van je eigen club aan te houden. Kan bij jullie iedereen een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen? Ben je voldoende toekomstbestendig, heb je bijvoorbeeld een lange termijn visie omschreven? Heerst er een positieve sportcultuur in de club waarin iedereen leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten? Bied je wel voldoende sport mogelijkheden voor jongeren?
 
Wil je een kijkje nemen in hoe wij dat Sportakkoord in Weert aanpakken?

Kijk op: www.beweegnet.nl/weert/sportakkoord/over-het-sportakkoord 

Voor meer algemene informatie, kijk op www.allesoversport.nl/sportakkoord
 
JOHN VAN HEEL
EFAA/Nieuwe Gezondheid en auteur van het boek: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? EFAA, j.vanheel@efaa.nl, tel: 06-53623485
Edities