Met stapelfinanciering financier je een miljoenenprojectFormupgrade Malburgen; een ambitieuze sportschool en beweegcentrum dat gaat nieuwbouwen in de Arnhemse wijk Malburgen. Achter de nieuwbouw zit een nieuwe strategie en visie die fitness, gezonder leven en welzijn aan elkaar koppelen. Fitnessondernemer Thomas Verheij, en zijn team van adviseurs, nemen ons mee in de bouw en lancering van dit unieke project.


Wat zijn potentiële valkuilen, learnings en hoe denken experts uit de markt daarover? In het vijfde artikel zoomen we verder in op de financiering en wat daar allemaal bij komt kijken. De deskundige deze keer is Jan Bijsterbosch, Thomas’ accountant en adviseur bij BDO.

Fitness lastig te financieren
Het is binnen de fitnessector algemeen bekend: banken financieren deze sector niet zo graag. Logisch als je het laatste trendrapport leest dat 53 procent rode cijfers schrijft. De sector staat onder druk. Daar komt nog bij dat ze tegenwoordig tot wel 30 procent eigen vermogen of ander risicodragend vermogen vragen. Dit geld moet je zelf inbrengen of financieren. Dit kan via crowdfunding, lenen in je eigen netwerk, investeerders en subsidies. Een gestapelde financiering noemen ze dat.

Het hierboven geschetste verhaal, speelde ook bij de financiering van Formupgrade. Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen heb je sowieso een goed doordacht plan, betrokken stakeholders en kloppende cijfers en prognoses nodig. Dit onderbouwt je verhaal. Anders kijkt de bank hier niet eens naar. Om de financiering in goede banen te leiden, heeft Thomas vanaf het begin intensief samengewerkt met zijn vaste accountant bij BDO Jan Bijsterbosch.

Een doordacht plan
Thomas: “Een goed verhaal is van doorslaggevend belang voor een financiering. Ons maatschappelijke plan rondom het bevorderen van sport en bewegen bij nieuwe doelgroepen is zo’n ‘goed verhaal’. Natuurlijk moeten de cijfers, prognoses en resultaten kloppen, maar het verhaal en je ambitie zijn net zo belangrijk. Verder moet je de juiste partijen meenemen in je verhaal. Vanaf het begin zijn de gemeente Arnhem, de Dullertsstichting en de wijkbewoners betrokken bij het project. Dit zorgt voor extra overtuigingskracht. Zeker de gemeente heeft veel voor de uitstraling gedaan!”

De Rabobank financiert het grootste gedeelte. Ze hebben hiervoor duidelijk naar Thomas als ondernemer en zijn plannen gekeken. Thomas: “Ik ging voor de financiering samen met Jan naar de Rabobank. Jan legde zijn rapport met daarin de cijfers en prognoses als praatstuk op tafel. Waarop de bank zei: ‘als de cijfers van Jan komen, dan hoeven we daar nu niet naar te kijken. We zijn vooral benieuwd naar het verhaal van Thomas.’ Omdat de Rabobank Jan goed kent stond ik al 1-0 voor.”

“Verder is het voor de bank interessant dat we fysiotherapie, voedingsadviezen en andere ‘gezondheidsservices’ gaan aanbieden. Dat is namelijk een stabiele inkomstenbron. Om het belang van een goed verhaal te onderstrepen: de Rabobank ging vooral met ons het gesprek aan omdat het maatschappelijke karakter ze aanspreekt. Dat past goed binnen hun rol als betrokken regionale maatschappelijke partner.”

Stapelfinanciering
Met de Rabobank is ongeveer twee derde van de financiering gedekt. Thomas: “Een derde is op een andere manier gefinancierd. Geld wat we direct nodig hebben, komt uit mijn eigenvermogen. Voor de rest zijn we als team de boer opgegaan. De belangrijkste les hierbij: houd vast aan je verhaal en kijk naar overeenkomstige belangen.”

“Omdat de gemeente Arnhem bewegen in de wijk promoot, zijn ze een interessante partner. Zij financieren mee in de aankoop van de grond. Mijn tegenprestatie in natura: trainingen beweegprogramma’s aanbieden aan de inwoners in de wijk. Dit maken we uiteraard meetbaar. Hiervoor hebben we vooraf doelstellingen en targets met elkaar op papier gezet. Verder helpt de Arnhemse Dullertsstichting met een achtergestelde lening. Zij zijn echt aangehaakt op het maatschappelijke aspect van Formupgrade.”

Schakel professionals in
Een ambitieus miljoenenproject financieren is geen dagelijkse kost voor een fitnessondernemer. Verzamel daarom goede professionals om je heen. Dit is voor Thomas zijn accountant en adviseur Jan Bijsterbosch van BDO. Ze kennen elkaar al jaren en Jan weet precies hoe de zakelijke- en privé situatie van Thomas is. Jan: “Toen Thomas met zijn plannen langskwam, hebben we eerst gekeken of het een haalbare kaart voor hemzelf en zijn andere bedrijven is. Zijn ambitie mag niet de rest in de problemen brengen. Hier hebben we een paar goede gesprekken over gevoerd, waarbij we ook hebben gekeken naar zijn businessmodel, plannen en verwachtte prognoses. Ik ben dan een luis in de pels die kritische vragen stelt. Ik kan die beter stellen, dan dat de bank dat straks doet. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een mooi plan dat ik kon onderbouwen met goede cijfers en prognoses.”

Jan gaat verder: “Toen het plan er lag zijn we bij de ABN Amro en de Rabobank gaan praten. Uiteindelijk werd het de Rabobank. Doorslaggevend hierbij was dat ik goed de stapelfinanciering en de belangen van de andere betrokken partijen heb opgenomen. Dit zijn allemaal zaken die je vanaf het begin goed moet vastleggen en doorrekenen. Verder hebben we vanuit BDO meegekeken naar mogelijke subsidies en fiscale regelingen. Hiervoor zijn een aantal kleine aanpassingen in de bouwtekeningen gedaan. Daarom is het belangrijk om in een vroeg stadium aan te haken als accountant!”


3 learinings
• Denk niet te gemakkelijk over het verkrijgen van de financiering. Bereid je goed voor.
• Zorg dat je een goed verhaal hebt en dat de cijfers en prognoses kloppen.
• Doe het niet alleen, verzamel goede adviseurs om je heen om samen je plan goed inzichtelijk maken.


Stand van zaken
Op 6 februari was het een heugelijke dag. Na een lange periode van voorbereiden, uitdenken en overleggen is de eerste steen van de nieuwbouw gelegd. De verwachting is dat het gezondheidscentrum aan het eind van de zomer zijn deuren opent!

 
nr3 2019
nr2 2019
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009