NHN Support: met ClubPlanner meer grip op verkoop en ledenbehoudDe missie van NHN Support luidt: fitness- health- en wellnessclubs helpen bij het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. Sinds de oprichting in 2008 hebben ze veel ervaring opgedaan met het in praktijk brengen van deze missie. Deze kennis en ervaring delen ze graag met fitnessondernemers.


Door het aanbieden van opleidingen centraal in het land of incompany, is een doeltreffende begeleidingswijze voor fitnessclubs ontstaan. In combinatie met het gebruik van de online tool ClubPlanner hebben de klanten van NHN Support altijd actueel inzicht in hun sales- en retentie resultaten.

Behoefte aan benchmark
Ruim 550 fitnessclubs maken dagelijks gebruik van ClubPlanner. Daardoor heeft NHN Support een goed inzicht gekregen in de sales en retentieprestaties in de fitnessbranche, een eigen benchmark dus. De diversiteit binnen de groep van 550 clubs is groot. Clubs met 250 tot 5500 leden, all-inclusive concepten, high-end clubs en boutique studio’s. Al dit soort clubs is vertegenwoordigd in het klantenbestand van NHN Support.

Oprichters Wiljan Nijenhuis, Jan Holt en Lennaert Noordman merken dat er veel behoefte is aan het vergelijken van de belangrijkste succesfactoren. Want hoe kan het dat de ene fitnessclub in vergelijkbare marktomstandigheden succesvoller is dan een andere club? En wat kan de ondernemer leren van een succesvolle fitnessclub?

Medeoprichter Lennaert: “Ons klantenbestand is een mooie dwarsdoorsnede van de fitnessbranche. Zodoende hebben we behoorlijk wat cijfermateriaal verkregen dat een afspiegeling vormt van de totale branche. Daardoor presenteren we realistische cijfers waar andere clubs zichmee kunnen vergelijken.” Jan vult aan: “In de huidige verdringingsmarkt kan dit helpen om je te onderscheiden van een ander. Dat is noodzakelijk om te kunnen overleven.”


ClubPlanner en vaste werkwijze versterken elkaar
De toegevoegde waarde van ClubPlanner voor een fitnessorganisatie is groot. Belangrijk hierbij is dat de werkwijze in de club en het gedachtegoed van ClubPlanner op elkaar zijn afgestemd. De oprichters van NHN Support leggen in vier artikelen uit hoe je met een gerichte werkwijze en ClubPlanner je fitnessonderneming verder helpt.

Hierbij wordt steeds een belangrijk proces in een fitnessclub uitgelicht en cijfermatig in beeld gebracht. Wiljan: “Het doel is om niet alleen cijfers te tonen, maar vooral ook de werkwijze die tot de mooie resultaten heeft geleid. Het gaat ons erom dat een fitnessclub daadwerkelijk geholpen wordt, zodat hij de vertaalslag leert maken naar een verbeterde werkwijze op de werkvloer.” Om juist die dagelijkse praktijk zichtbaar te maken, komt in ieder artikel een fitnessclub aan het woord die uitblinkt op een bepaald gebied. Zodat het voor andere fitnessondernemers inzichtelijk wordt wat de redenen zijn achter de succesvolle aanpak.

Ook benieuwd geworden naar de ondersteuning van NHN Support voor je fitnessonderneming. Kijk dan op nhnsupport.nl of neem contact op via  info@nhnsupport.nl - 085-3034679
In vier opeenvolgende artikelen lichten we vier bewezen strategieën uit. Namelijk:

1. Verkoopstrategie: grip op het proces van lead tot lid
• Hoeveel leads heb je nodig om een salesdoel te halen?
• Hoe belangrijk is online leadgeneratie?
• Wat zijn de meest effectieve bronnen om leads uit te genereren?
• Wat is een haalbare conversie van lead tot lid?

2. Retentiestrategie: grip op ledenbehoud
• Hoeveel uren begeleiding zijn er nodig voor al je klanten?
• Hoeveel nieuwe leden worden gevolgd na inschrijving?
• Wat is een effectieve manier om non-users weer actief te krijgen?

• Hoe krijg je inzicht in de prestatie van iedere fitnessinstructeur?

3. Groepslesmanagement: effectieve aanpak voor meer deelnemers in de groepsles
• Hoe stel je een ideaal lesrooster samen?
• Hoe verhoog je de deelnemersaantallen van de groepslessen?
• Wat zijn realistische doelen voor aantallen deelnemers?
• Hoe bepaal je of lessen moeten worden toegevoegd of juist geschrapt?

4. Personeelsmanagement: effectief en efficiënt inzetten van personeel
• Hoe zet je het personeel zo effectief en efficiënt mogelijk in?
• Belonen op aanwezigheid of op prestatie?
• Kun je beter werken met specialisten of allrounders?
 
nr3 2019
nr2 2019
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009