Leefstijlcoach komt in het basispakket

Wat betekent dit voor de fitnessondernemer? 

Het is eindelijk zo ver, preventie wordt een belangrijk nieuw onderdeel van de basisverzekering. Na jarenlang lobbywerk van verschillende belangengroepen wordt dit onderdeel vanaf 2019 opgenomen in de basisverzekering. Concreet betekent dit dat behandelingen van een leefstijlcoach vanaf volgend jaar vaker vergoed worden. Wat betekent dit voor de fitnesssector?


Door: Niek Arts

Is dit dé kans waar we jarenlang op hebben gewacht of gaat het straks in de praktijk net even anders lopen? En hoe kun je hier als ondernemer op inspelen. We maakten een belrondje langs een aantal partijen.

In de wet verankerd
Er komt meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI), beter bekend als leefstijlcoaches. Aanbieders van zo’n programma kunnen de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van VWS verwachten dat meer aandacht voor preventie leidt tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer participatie. Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”Kansen voor de fitnesssector?
Nu de leefstijlcoach in het basispakket komt, geeft dit nieuwe kansen voor de fitnessondernemer, of toch niet? Veel fitnessondernemers verwachten een graantje mee te pikken van deze ontwikkeling en spitsen hun onderneming steeds meer toe op health, preventie en aanvullende eerstelijnszorg. Kijk maar eens naar hoeveel fitnessondernemers er al fysiotherapie, voedingsadvies en leefstijlcoaching verzorgen. We vroegen verschillende spelers in de fitnesssector naar hun mening over de leefstijlcoach in het basispakket.

Thomas Verheij – Fitnessondernemer en eigenaar van X-Fittt
“Eindelijk ziet de overheid in dat preventie een belangrijk onderdeel is van het in toom houden van de ziektekosten in Nederland. Ik vind het goed dat dit eindelijk in het basispakket wordt opgenomen. Alleen wordt het voor onze sector een hard gelach. Als sector hebben we jarenlang gelobbyd om leefstijlcoaching en preventie vergoed te krijgen. Echter krijgen we nu de deksel op onze neus. Want wie bepalen wie er in aanmerking komen voor de leefstijlcoaching? Juist ja: de huisartsen. Zij bepalen ook met wie er wordt samengewerkt.”

“Een huisarts zal altijd een zorgverlener verkiezen boven een sportaanbieder. Terwijl deze partijen de afgelopen veertig jaar behoorlijk hebben zitten slapen, waardoor zowel overgewicht als de kosten verder zijn toegenomen. Toch gaat de huisarts voornamelijk met deze groep zaken doen. En waarom niet met ons? Wij zitten als ondernemers niet in ‘het blikveld van de huisarts’. Ik zie liever dat er rechtstreeks vanuit de zorgverzekeraars en VWS zaken wordt gedaan met de fitnesscentra. Zij hebben immers alle faciliteiten en kennis voor effectieve preventie al in huis.”

“Als ondernemer werk ik al intensief samen met huisartsen. Dit doe ik al jaren, waardoor we elkaar goed kennen en weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb het geluk de zoon van een huisarts te zijn. Daarom (er)kent de eerstelijnszorg in mijn omgeving mij en zien ze in dat we het overgewichtprobleem samen kunnen aanpakken. Zo ga ik als ondernemer toch een graantje meepikken van deze ontwikkelingen.”Ronald Wouters - Directeur NL Actief
“Als brancheorganisatie zijn wij blij dat preventie en de leefstijlcoach vanaf 2019 in het basispakket komen. Mede omdat dit nieuwe kansen voor onze sector geeft. Belangrijk hierbij is dat wij ons als sector presenteren als een professionele partij waar de eerstelijnszorg graag zaken mee doet en die écht iets toevoegt aan het behandeltraject. Daar maken wij ons als NL Actief hard voor, door bijvoorbeeld onze toegevoegde waarden te laten zien en gelden bij VWS, de zorgverzekeraars en andere (zorg)stakeholders. De steeds nadrukkelijkere rol die wij als sector op het gebeid van health en preventie spelen is ook zichtbaar in het Nationale Sportakkoord dat net gesloten is.”

“Ja, er liggen zeker kansen, maar we moeten ze als sector wel samen grijpen. Voor ons als sector is het belangrijk dat wij ons steeds verder professionaliseren en positioneren op het gebied van health, preventie en leefstijl. Veel van onze aangesloten leden hebben alle benodigde kennis en faciliteiten in huis en beschikken over goed opgeleid personeel. Als NL Actief willen we hierin een belangrijke (kennis)partner zijn. Daarom zetten we speciale NL Actief preventiecentra op met aangesloten leden. In deze centra zijn alle kennis en faciliteiten aanwezig en geborgd die de wet vraagt van de leefstijlcoach. We hebben nu 120 NL Actief preventiecentra in Nederland en we willen die snel laten groeien om zo een landelijk dekkend netwerk te krijgen. Zo staan we samen sterk. We weten dat het werkt. Want vanuit de NL Actief preventiecentra werken we via de Edwin van der Sar Foundation al jaren samen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.”

Wilco de Roos - Docent Sportkunde Hanzehogeschool
“Een logisch gevolg van het feit dat de leefstijlcoach in het basispakket komt, is dat de vraag naar deze specifieke beroepsgroep snel toeneemt. Kortweg gaat het nieuwe banen opleveren. En daar liggen kansen voor onze studenten Sportkunde. Veel fysiotherapeuten en diëtisten zullen zich laten bijscholen tot leefstijlcoach. Dit is natuurlijk prima, maar ik verwacht ook dat veel van onze studenten in deze nieuwe sector gaan werken. Zij zijn goed opgeleide hbo’ers die meteen vakbekwaam zijn. Veel van onze studenten volgen de minor ‘Actieve en gezonde leefstijl’, waarin ze precies voor dit vak worden opgeleid. Deze minor bestaat overigens al langer, alleen komt er nu een grote behoeften aan hun specifieke kennis. Volgend op de bachelor kunnen studenten Sportkunde instromen in de master Healthy Ageing Professional waarin verdere specialisatie op het gebied van leefstijl coaching en gedragsverandering kan plaatsvinden.”

“Dit schept natuurlijk ook kansen voor fitnessondernemers. Als zij bijvoorbeeld een student van ons in dienst nemen, kunnen ze de leefstijlcoaching toevoegen aan hun dienstenaanbod. Dit is zeker interessant omdat fitnesscentra tegenwoordig vaak al fysio’s en diëtisten aan zich hebben verbonden. Voor ons als sportopleidingen is het belangrijk dat wij nog beter aan de zorg- en fitnesssector laten zien welke specifieke kennis onze afgestudeerde studenten hebben. Wij zullen ons dus nog beter moeten gaan profileren, zeker ook richting de huisartsen en andere eerstelijnszorg toe. Maar dan liggen er volop kansen!”


 
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009