Groepsfitness in Nederland, waar gaat dat eigenlijk naar toe

Antwoorden werden gegeven op minicongres NL Actief

Groepsfitness is een belangrijke tak van sport in de fitness. Maar hoe groot deze tak van sport precies is, wat het bijdraagt voor de sporter en de fitnessondernemer en wat de toekomst precies gaat brengen is minder bekend. Sterker nog, dit is pas sinds kort voor de Nederlandse markt in kaart gebracht met het onderzoek: Groepsfitness in Nederland. De output hiervan stond centraal tijdens het NL Actief congres op vrijdag 29 juni in de Expo in Houten.


Door Niek Arts, foto’s NL Actief

E r is eigenlijk veel niet bekend over de output van groepsfitness, en hoe je die succesvol kunt inzetten. Want wist je bijvoorbeeld dat er in totaal 27.700 lesgevers zijn opgeleid voor gestandaardiseerde lessen, dat een freelance groepsinstructeur gemiddeld 24 euro per uur verdient, dat ongeveer 12 procent van de clubs virtuele groepslessen aanbiedt en dat iets minder dan de helft van de groepslesgevers maar vier uur per week werkt. Grote kans van niet!

Het minicongres
Een grote groep enthousiaste fitnessondernemers luisterden actief naar de verschillende presentaties en uitkomsten van het onderzoek Groepsfitness in Nederland. In de eerste presentatie stonden vooral de uitkomst van het onderzoek centraal. Hieruit blijkt dat er voor fitnessondernemers veel te winnen valt met groepsfitness. Ook werd voor de aanwezige ondernemers duidelijk wat een instructeur een goede instructeur maakt en hoe je dit in kaart kunt brengen en kunt verbeteren. Uit de andere twee presentaties kwam duidelijk naar voren dat er veel kansen voor groepsfitness liggen, maar dat je ze wel moet grijpen.

Er werd extra ingezoomd op de kansen van de combinatie van virtuele lessen en goede groepslessen verzorgd door een instructeur. Vooral het belang van goed opgeleide instructeurs kwam hierin aan bod. En voornamelijk de uitdaging die er nu voor de sector is bij het aantrekken en behouden van goede instructeurs. Deze beginnen echt schaars te worden, terwijl de vraag blijft groeien. Extra uitdagingen hierin zijn de relatief hoge leeftijd van de instructeurs nu en de relatief lage aanwas van goedopgeleide instructeurs vanuit het onderwijs. De les die hieruit gezamenlijk werd getrokken is: we moeten ons als branche meer richten op werving en het zelf opleiden van mensen. Werven onder je actieve leden is hierin een goede eerste zet.Waar gaat het heen?
In de laatste presentatie ging Ronald Wauters dieper in op de verwachte toekomstontwikkelingen van groepsfitness. Onmiskenbaar hierin is de digitale revolutie waarin alles blijft doorgaan en dataverzameling steeds belangrijker wordt. Hierin liggen veel kansen om als club echt meerwaarde te bieden voor je klanten. Zal (groeps)fitness dan in de toekomst vooral het domein van slimme, virtuele lesgevers worden? Dit verwacht Ronald niet.

Technologie zal nooit de rol van de fitnessprofessional van vlees en bloed volledig overnemen. Ik verwacht dat onze branche het beste van beide werelden gaat combineren tot producten en diensten die naadloos aansluiten bij de leefstijl en belevingswereld van fitnessconsumenten. Groepsfitnesslessen waarin technologie en ‘echte’ fitnessprofessionals optimaal op elkaar zijn afgestemd, kunnen wel de oplossing zijn om retentie significant te verbeteren.De flaptekst
In de Nederlandse fitnesssector traint naar schatting 50% van de leden (ook) in groepsverband. Zo ongeveer 30% neemt alleen deel aan groepslessen onder begeleiding van een instructeur. Veel andere informatie over dit prachtige vakgebied ontbreekt helaas. Zie hier een van de motieven om een eerste rapportage over omvang, kengetallen en ontwikkelingen in het segment groepsfitness te publiceren.

Het doel van dit boek is driedelig. In eerste instantie inzicht krijgen in de historie, omvang en inhoudelijke aspecten van groepsfitness in Nederland. Daarnaast wordt gepoogd om instructeurs die groepslessen geven, maar ook fitnessondernemers en -managers, te inspireren en van relevante informatie te voorzien. Ten derde wordt een schets gegeven van de toekomst van groepsfitness in Nederland.

De rapportage kwam tot stand door diverse soorten van onderzoek. Het historische overzicht en het inzicht in de omvang van groepslessen werd verkregen via inventarisatie-onderzoek. De verschillende aspecten van groepslessen werden achterhaald via specifieke surveyonderzoeken. Tenslotte werd een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit met het doel om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen groepsfitness en klantbehoud.

Dit boek is bedoeld voor fitnessprofessionals in het algemeen, waaronder groepsfitnessmanagers en clubmanagers in het bijzonder. Het is met passie geschreven voor iedereen die zich meer in dit vakgebied wil verdiepen.

Bron: Black Box Publishers

Het boek Groepsfitness in Nederland
Voor het onderzoek naar groepsfitness in Nederland is er door verschillende kennispartijen uit de fitnesssector samen grondig onderzoek gedaan. Dit onderzoek is samengevat in het lijvige boek: Groepsfitness in Nederland, dat te verkrijgen is via Black Box Publishers. De auteurs van het onderzoek zijn Jan Middelkamp, Marc Neijland, Peter Wolfhagen en Ronald Wouters. En is mede mogelijk gemaakt door NL Actief, ClubJoy, Les Mills en Sport&People.


 
nr1 2019
nr10 2018
nr9 2018
nr8 2018
nr7 2018
nr6 2018
nr5 2018
nr4 2018
nr3 2018
nr2 2018
nr1 2018
nr10 2017
nr9 2017
nr8 2017
nr7 2017
nr6 2017
nr5 2017
nr4 2017
nr3 2017
nr2 2017
nr1 2017
nr10 2016
nr9 2016
nr8 2016
nr7 2016
nr6 2016
nr5 2016
nr4 2016
nr3 2016
nr2 2016
nr1 2016
nr10 2015
nr9 2015
nr8 2015
nr7 2015
nr6 2015
nr5 2015
nr4 2015
nr3 2015
nr2 2015
nr1 2015
nr10 2014
nr9 2014
nr8 2014
nr7 2014
nr6 2014
nr5 2014
nr4 2014
nr3 2014
nr2 2014
nr1 2014
nr9 2013
nr8 2013
nr7 2013
nr6 2013
nr5 2013
nr4 2013
nr3 2013
nr2 2013
nr1 2013
nr10 2012
nr9 2012
nr8 2012
nr7 2012
nr6 2012
nr5 2012
nr4 2012
nr3 2012
nr2 2012
nr1 2012
nr10 2011
nr9 2011
nr8 2011
nr7 2011
nr6 2011
nr5 2011
nr4 2011
nr3 2011
nr2 2011
nr1 2011
nr10 2010
nr9 2010
nr8 2010
nr7 2010
nr6 2010
nr5 2010
nr4 2010
nr3 2010
nr2 2010
nr1 2010
nr10 2009
nr9 2009
nr8 2009
nr7 2009
nr6 2009
nr5 2009
nr4 2009