10 maanden geleden

Angelique Schuitemaker nieuwe directeur iPH

10 maanden geleden
Per 1 augustus is Angelique Schuitemaker de nieuwe directeur van het Institute for Positive Health (iPH). Machteld Huber richtte als grondlegger van Positieve Gezondheid het iPH op. Na 4 jaar treedt ze terug als directeur. In Schuitemaker ziet Huber een uitstekende opvolger op het goede moment.

Huber: ‘Ik ben enorm gelukkig met wat er is bereikt. Ik nader de 68 en deze fase van bestendigen en uitbouwen vraagt om andere energie. Mijn hart ligt juist bij mensen inspireren, mijn kennis delen. Dat blijf ik als strategisch adviseur doen vanuit iPH.’

Angelique Schuitemaker - van huis uit verpleegkundige - was enige tijd directeur thuiszorg van Omring. Daarna werd ze bestuurder van ZONH, het advies- en implementatiebureau voor de realisatie van samenhangende zorg in Noord-Holland. Door de jaren heen heeft ze de zorg ingewikkelder zien worden en de burger niet per se beter geholpen.

Focus op implementatie
Schuitemaker heeft veelvuldig gewerkt met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De komende jaren gaat het instituut stevig inzetten op de implementatie van het gedachtegoed in de Nederlandse gezondheidszorg. En op samenwerking met andere organisaties. Dat gebeurt volgens een werkplan op vier niveaus (nano, micro, meso, macro) en in vier domeinen (beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs).

Schuitemaker: ‘iPH is zo’n beetje alle zalen langs geweest. Het gedachtegoed heeft een snaar geraakt en op veel plekken is er ervaring mee opgedaan. Ook de komende jaren nemen we het voortouw om de beweging kracht bij te zetten, samen met onze partners. De focus ligt op de implementatie ervan in het beleid en in de praktijk, maar ook in de opleiding van professionals. Daarom stimuleren we onderzoek in brede zin: wat werkt en wat niet? Ook dragen we zorg voor de wetenschappelijke verankering van het gedachtegoed. Voortdurend laten we zien hoe het concept uit te werken valt, ook door de keten heen. En natuurlijk haakt iPH aan op bestaande bewegingen die de zorg en gezondheid helpen verbeteren.’

Bezieling vasthouden
Huber draagt het directeurschap over, met een boodschap voor haar opvolgster: ‘Hou de bezieling rond Positieve Gezondheid vast, dan valt er veel te bereiken.’ Schuitemaker: ‘Het is uitermate eervol om deze beweging op gang te houden. Niet groots en meeslepend, maar met hanteerbare en overzichtelijke stappen van onderaf. Dat zie ik als mijn persoonlijke opgave.’
Meest recente artikelen