Nieuws

21-09-2018 09:43

Amsterdamse hoogleraar waarschuwt voor inactiviteit

Begin dit jaar is Evert Verhagen door de VU Amsterdam benoemd tot hoogleraar ‘Epidemiologie van sport, bewegen en gezondheid’. Zijn werk spitst zich toe op blessurepreventie én op het succesvol in beweging krijgen van de Nederlander. En dat is hard nodig, stelt de kersverse hoogleraar: “De gezondheid van de Nederlandse samenleving staat momenteel hevig onder druk door een collectief gebrek aan lichaamsbeweging.”

In zijn oratie had Verhagen zijn toehoorders meteen bij de les, door ze harde gezondheidscijfers op een presenteerblaadje aan te reiken. “Wereldwijd overlijden jaarlijks 40 miljoen mensen aan leefstijlgerelateerde aandoeningen. En deze aandoeningen treffen mensen op steeds jongere leeftijd, vanaf 30 jaar. En van die leefstijlgerelateerde aandoeningen blijkt lichamelijke inactiviteit cijfermatig gezien even slecht te zijn als roken: vijf miljoen doden per jaar.”

Vooral zorgen om jeugd
Als het gaat over de situatie in Nederland, dan maakt Verhagen zich met name zorgen over de jeugd. Waar ongeveer 55 procent van de jeugd tot 11 jaar nog de beweegnormen haalt, daalt dit tot een kwart van de jongeren tussen de 12 en de 17 jaar. En dan is het volgens Verhagen nog maar de vraag of deze inactieve pubers weer gaan bewegen als zij ouder worden.

Ook heeft onvoldoende lichaamsbeweging in deze leeftijdsperiode vergaande negatieve gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd. “Ik kan uit dit alles geen andere conclusie trekken dan dat we in Nederland gewoonweg te weinig bewegen. Ik durf dan ook te stellen dat de gezondheid van de Nederlandse samenleving momenteel hevig onder druk staat door een collectief gebrek aan lichaamsbeweging.”

Lees het hele artikel op allesoversport.nl