Nieuws

25-07-2018 08:50

Veel sporters hebben baat bij health trackers

Steeds meer sporters gebruiken ze, een health tracker op de smartphone of een smartwatch om de arm. Maar helpen deze nieuwe technische gadgets eigenlijk wel en hoe effectief zijn ze? Een groot Canadees onderzoek onder leiding van professor Guy Paré van het HEC Montréal laat zien dat het voor bijna 70 procent van de gebruikers effectief is. Hun gezondheid blijft op peil of verbetert zelfs. 

Het gebruik van gezondheids- en activiteitentrackers blijft de komende jaren hard groeien. Logisch dat de sector graag wil weten hoe effectief ze zijn. In het onderzoek van Paré werd een steekproef gedaan onder 4109 volwassen Canadezen. Bijna 70 procent van de van de ondervraagden gaf aan zijn of haar gezondheid te monitoren. Een smartwatch en een fitnesstracker zijn het populairst bij het monitoren van de gezondheid van de gebruikers.

Wat meten we dan het liefst? 
De nieuwe generatie gezondheidstrackers kan heel veel meten. Het Canadese onderzoek liet duidelijk zien waar de meeste gebruikers hun trackers voor gebruiken. De top 3:
1.    Meer dan de helft (51,5%) van de gebruikers wil graag weten hoe veel energie ze per dag verbruiken.
2.    Ruim 32% van de gebruikers hecht veel waarde aan de registratie van calorieën.
3.    Ook het monitoren van slaap is een populaire functie. Bijna 30% van de gebruikers houdt met een activity tracker bij wat hun slaappatroon is.

Slimme data voor patiënten
Een andere categorie vormt de connected care. Dit is een nieuwe ontwikkeling binnen de gezondheidszorg. Patiënten verzamelen thuis data (bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag of medicijninname). De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar hun zorgverlener. Op die manier krijgen verschillende zorgverleners een duidelijk beeld van de toestand van de patiënt.

Zo kan er sneller worden gehandeld. Voor de patiënt zelf is het voordeel dat hij of zij minder controlebezoeken aan een arts hoeven af te leggen. Ook de tevredenheid bij deze groep gebruikers werd onderzocht: maar liefst 88% van de gebruikers is zeer tevreden met deze vorm van monitoring.