Nieuws

11-07-2018 08:49

Wijkteams werken meer samen, ook met sportorganisaties

Wijkteams staan steeds meer open voor samenwerking met organisaties gericht op sport en bewegen. Dit artikel schetst nieuwe ontwikkelingen rondom wijkteams en samenwerking met andere domeinen vanuit onderzoek en praktijk.

Begin 2017 verscheen op allesoversport.nl het artikel ‘Een kijkje in de keuken van wijkteams’, over de uitdagingen van wijkteams in de eerste jaren na de decentralisaties. Strekking van dat verhaal was dat wijkteams in 2016 wel kansen en mogelijkheden zagen voor samenwerking met andere sectoren, zoals sport, maar dat hun focus nog vaak bij hun interne organisatie lag.

Verbazing
Dat er inderdaad meer ruimte is voor samenwerking met andere sectoren, blijkt ook uit de vraag van Zorg en Welzijn aan Kenniscentrum Sport om een interview te geven over samenwerking met de buurtsportcoach, en een workshop te verzorgen op een groot congres voor professionals van wijkteams op 22 mei 2018. Ik gaf die workshop samen met buurtsportcoaches Tanja Dijkstra (Renkum) en Halima el Ghamarti (Utrecht), beiden werken veel samen met het het wijkteam. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd en hebben de de workshop achteraf beoordeeld met een 7.85. Met enige verbazing werd gereageerd op de verhalen van Tanja en Halima: “Ik wist niet dat dat tot de taken van een buurtsportcoach behoort.”

Lees verder op allesoversport.nl