3 october 2019

Wie zijn de beweeg- en trainingsexperts?

John van Heel
Directeur
3 october 2019

Bewegen is medicijn, dat heeft de Gezondheidsraad wel duidelijk gemaakt in de nieuwe beweegrichtlijnen van november 2017. Nu, bijna twee jaar na het verschijnen van deze richtlijnen, moeten we helaas nog constateren dat veel fitnesstrainers en personal trainers deze richtlijn nog steeds niet kennen. Toch zijn wij, de fitness professionals, de beweeg- en trainingsexperts van de maatschappij. Fysiotherapeuten zijn meer de specialisten van het behandelen van problemen aan het bewegingsapparaat. Gewichtsconsumenten richten zich primair meer op voeding en leefstijlcoaches meer op de begeleiding van gedragsverandering. Als de burger ergens de juiste informatie vandaan moet halen en een goed onderbouwd advies mag verwachten, dan is het bij de fitness professional. Wat moet er dan nog gebeuren, willen wij die rol ook serieus op ons pakken en waarom zouden we dat doen?

Laat me eerst met het waarom beginnen, die is het meest gemakkelijk. Het is nu duidelijk welk ‘beweegrecept’ we voor kunnen schrijven voor een optimaal gezondheidseffect. Alleen dat is natuurlijk al reden voldoende om de ‘schijf van 3’, zoals ik het advies van de Gezondheidsraad noem, toe te passen bij elke deelnemer. Additioneel bieden we gewoonweg hiermee, een completer en waardevoller advies. Bovendien zou het goed zijn voor de fitnessprofessional lokaal en voor de branche landelijk, als we ons committeren aan het toepassen van een wetenschappelijk onderbouwd beweeg en sportadvies. Dit kan bekend gemaakt worden bij de consumenten, maar ook bij de huisarts en praktijk ondersteuners. Stel je voor dat het bekend is, dat je bij, bijvoorbeeld alle 130 NL Actief preventiecentra, een ‘beweegrichtlijn analyse’ af kan laten nemen, gevolgd door een persoonlijk leefstijl- en beweegadvies.

Wat daarvoor moet gebeuren? De beweegrichtlijn moet prominenter geïntegreerd worden in de Fitness A opleiding, maar we moeten fitness professionals ook helpen de richtlijn effectief te communiceren en toe te passen. Een laagdrempelige beweegrichtlijn analyse/check, een informatieboekje over de beweegrichtlijn en middelen om het advies gemakkelijk over te brengen.

Ik pleit dus voor een project, in ieder geval binnen NL Actief preventiecentra, maar ook binnen alle centra daarbuiten, die achter de visie staan, waarin we ernaar streven dat alle trainers en personal trainers niet alleen de richtlijn kennen, maar ook toe kunnen lichten, de analyse af kunnen nemen en informatie kunnen verstrekken over het advies.

De fitnessbranche als beweeg- en trainingsexperts van de maatschappij, met een op wetenschap gefundeerde aanpak.

Met het Preventie Manifest gaan we deze stap nemen, dus wil je inhaken, mail gerust naar info@efaa.nl voor het preventiemanifest en het gratis bewustwordingsprogramma.

John van Heel
EFAA/Nieuwe Gezondheid

Bedrijf

EFAA

Laatste artikelen van dit bedrijf
Auteur

John van Heel