6 september 2019

Zijn we al toe aan de hogere fases van Maslow?

John van Heel
Directeur
6 september 2019

De piramide van Maslow van Abraham Maslow is een ordening van menselijke behoeftes. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeftes van de mens in deze hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas kunnen streven naar bevrediging van de behoeftes die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeftes bevredigd waren.

In de onderste laag vinden we de organische of lichamelijke behoeftes zoals slaap, voedsel, drinken en onze behoeftes doen. Maslow classificeert hieronder echter ook andere lichamelijke zaken zoals sport, later meer hierover. In de tweede laag vinden we de behoefte aan veiligheid en zekerheid, in de derde laag de behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties, in de vierde laag de behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect en in de hoogste lagen de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie.

In de fysiologische behoefte ofwel de 'Lagere fundamentele behoefte' omschrijft Maslow elementen op het fysieke vlak. Volgens Maslow's theorie kunnen we pas aan de bovenliggende behoeftes werken, als de onderliggende behoeftes bevredigd zijn. Voor we effectief met laag twee, drie, vier en vijf aan de slag kunnen, zullen we eerst laag een voor elkaar moeten hebben.

De vraag is, hebben we onze fysiologische en lichamelijke behoeftes überhaupt bevredigd? Dan moeten we ons afvragen of we dermate slapen, eten, bewegen en sporten, dat deze zorgen voor een, zoals Maslow dat noemde, ;optimale homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht'?

Homeostase is het vermogen van om ons interne milieu in evenwicht te houden. Door homeostase kan een organisme als het ware bijsturen, waardoor aan de integrale behoeftes van het lichaam kan worden voldaan. Als het organisme faalt in het onderhouden van homeostase zal het organisme ziek worden of sterven.

We zijn wel actief om onze behoeftes op die laagste laag te bevredigen, maar slagen daar nog lang niet goed in. Voldoende bewegen, sport, spiertraining, gezond eten, voldoende slapen en voldoende rust voor een evenwichtige homeostase, het lijkt er eerder op dat we er verder van weg geraken.

De mensheid is blijkbaar nog steeds aan het struggelen met de onderste laag, aan het proberen zo goed voor het lijf te zorgen, Is dat wellicht een van de oorzaken dat we moeite hebben met het werken en bevredigen van de behoeften veiligheid, sociaal contact, waardering en erkenning en zelfactualisatie en zelfontplooiing?

Misschien moeten we er toch veel meer voor doen om dat fundament in orde te krijgen. Goed onderhoud van het lijft meer centraal stellen, ook binnen onderwijs, zorg, bedrijven. Ervoor zorgen dat we allemaal gezond bewegen, voldoende sporten en spiertraining doen, gezonde voeding eten, voldoende rust en slaap, ons lijf en homeostase niet verzieken.

First things first dus, eerst naar een goed fundament van de onderste fysieke laag van Maslow. Een fundament, waar wij als industrie uitstekend in kunnen ondersteunen en waardoor er ruimte, energie en motivatie ontstaat om aan de bovenliggende lagen te werken.John van Heel
EFAA/Nieuwe Gezondheid
j.vanheel@efaa.nl

Auteur

John van Heel

Bedrijf

EFAA

Laatste artikelen van dit bedrijf