10 maanden geleden

John van Heel start Leefstijl als medicijn-trilogie tegen inactiviteit en overgewicht

John van Heel
Directeur
10 maanden geleden

Het percentage Nederlanders met overgewicht stijgt, als er niet radicaal wordt ingegrepen, binnen tientallen jaren naar liefst negentig procent, stelt John van Heel van EFAA/Nieuwe Gezondheid. Hij merkt dat bij veel professionals in de zorg, sport, welzijn, bedrijven en overheid onvoldoende kennis aanwezig is over preventieve van inactiviteit, met overgewicht en diabetes als gevolgen. Met 'de leefstijl als medicijn-beweging', met als eerste fase: Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? wil Van Heel de denderende overgewicht dieseltrein afremmen. Via een preventie manifest hoopt hij een beweging in gang te gaan zetten in Nederland.

Door Guus Hetterscheid

Een trendbreuk, dat is wat Van Heel hoopt te realiseren. Dat kan hij met EFAA/Nieuwe Gezondheid niet alleen. Daarom hoopt hij op een samenwerking met partners en professionals uit de zorgsector, de politiek, het onderwijs, de sportbranche en het bedrijfsleven. "Met name professionals moeten de ernst inzien van de wereld waarin we nu leven en waar we naar toe gaan. We worden weliswaar gemiddeld veel ouder dan honderd jaar geleden, maar de inactiviteit is toegenomen en van de voedingsmiddelen die we tot ons nemen is 80 procent echt ziekmakend. Dat heeft, zo blijkt, allemaal desastreuze gevolgen. Overgewicht en ziektes als diabetes nemen significant toe. Ook doordat we over de hele dag veel meer zijn gaan zitten. We verbranden dus ook niet voldoende vetten en worden maar dikker en dikker. Het is onbegrijpelijk dat nu nog niet alle alarmbellen rinkelen", zegt Van Heel.

"De overheid zou eigenlijk een veel grotere rol moeten gaan spelen in de bestrijding van overgewicht en inactiviteit of in de bestrijding van ongezond leven. Maar binnen de politiek, de beleidsbepalers, is helaas lang niet alle kennis aanwezig, en wordt dus onvoldoende uitgedragen. In het verleden werd massaal gerookt, veel mensen dachten dat het geen kwaad kon. Later kwamen de berichten en onderzoeken dat het heel schadelijk was en pas de laatste jaren zien we langzamerhand steeds minder rokers. Hoeveel jaar is daar wel niet overheen gegaan? Bij inactiviteit en overgewicht zie je ook vergelijkbare patronen, maar wellicht valt er te leren van hoe dat proces met roken verlopen is. Wellicht is het met inactiviteit en de ongezonde voeding niet nodig dat de kennis van nu pas over twintig jaar maatschappelijk doordringt en toegepast wordt. Als we dat niet doen en doorgaan zoals de afgelopen jaren, dan gaan we in Nederland hard de kant van de Verenigde Staten op. Maar liefst 80 procent van de Amerikanen heeft overgewicht, met alle gevolgen van dien, ook voor de opgroeiende generaties. En daar richten ze zich ook veel te weinig op bestrijding, maar veel meer op het aanpassen van de omgeving voor de nieuwe 'homo obesitas'. Breder meubilair, bredere zitplaatsen in vliegtuigen en bioscopen, zelfs extra grote MRI-scans. De maatschappij in de VS past zich dus aan op overgewicht. Als we in Nederland ook die kant op blijven gaan, en die overgewicht dieseltrein dendert echt door, dan worden de zorg straks ook onbetaalbaar. Ongezond, inactief leven lijdt ook tot enorme kostenposten".

Nieuwe generaties helpen
Het preventie manifest en de Bewegen als medicijn, hoe doe je dat-beweging moet het begin zijn van de lange strijd tegen inactiviteit. Van Heel hoopt met EFAA/Nieuwe Gezondheid een beweging te creëren richting een gezondere maatschappij. "De generaties voor ons hebben niet de kennis gehad die we nu hebben. Je ziet daardoor dat bepaalde voedings- en leefpatronen erin zijn gesleten bij huidige generaties. Gebrek aan kennis over gezond leven (health literacy) lijdt tot extreem overgewicht, ook bij de volgende generaties. Als je zelf niet de kennis hebt over gezond leven, dan kun je die ook niet op je kinderen overbrengen. Professionals binnen de zorg, bedrijven, sport, welzijn en onderwijs vormen een deel van de oplossing. Zij vormen namelijk een gedeelte van de leefomgeving van consumenten, die sterk bepalend is voor de keuzes die mensen maken op het gebied van leefstijl. Neem consultatiebureaus, daar wordt nog niets verteld over hoe vaak en hoe lang jonge kinderen het best kunnen bewegen. Daarover is de kennis bij die professionals nu te beperkt. Op dat gebied is nog heel veel te winnen. Wij, volwassenen, moet nu meer de verantwoordelijk nemen, om de nieuwe generaties te helpen."

Professionals hebben volgens Van Heel de klok wel horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. "Er zijn ook veel mensen die wel regelmatig lopen voor hun werk, maar wie weet dat je pas na vijf a zes minuten aaneengesloten wandelen optimaal vet gaat verbranden? Mijn vader kwam zeven jaar geleden bij een specialist voor diabetes. Hij kreeg het advies meer te bewegen (anders zou zijn rechter onderbeen geamputeerd moeten worden binnen een paar jaar) en ging van tweeduizend stappen per dag naar zevenduizend. De klachten namen af, gevaar geweken binnen drie maanden. Twee jaar geleden ging hij weer naar een specialist vanwege een hoge bloedsuiker pieken. Die specialist zei dat het misschien toch in de familie zit. Maar toen ik bij mijn vader thuis kwam en zag dat hij cappuccino dronk, vijf keer per dag bleek later, wist ik wel genoeg. In zo'n cappuccino zit 58 procent suiker. Zo zie je maar, het is maar net wie tegenover je zit wat betreft advies."

Van Heel' boek 'Bewegen als medicijn, hoe doe je dat', verschijnt in het najaar en sluit aan bij het manifest en de beweging. In het boek, gericht aan professionals die met consumenten werken, gaat o.a. hij dieper in op thema's als hoe te bewegen met o.a. hart- en vaatziekten, overgewicht, kanker, reuma en obesitas, maar ook wanneer je ouder dan vijftig jaar bent of als wanneer kinderen hebt.

Kennisbevordering voor professionals
Voor professionals (en consumenten) komt er een online toolbox met tips en bewustwordingsmaterialen om meer kennis te vergaren over Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? en de nieuwe Gezondheidsraad beweegrichtlijnen. "Het is belangrijk dat professionals de juiste kennis in huis hebben en die in Jip en Janneke-taal kunnen overbrengen. Het is nu tijd om actie te ondernemen. Het preventie manifest en deze beweging zijn niet dé oplossing om de trein te stoppen, maar we willen de trein proberen af te remmen. Daarvoor moeten we samenwerken met zoveel mogelijk sectoren. Denk dus aan fysiotherapeuten, personal trainers, fitnessscholen, praktijk ondersteuners, zorgverzekeraars, onderwijzers, diëtisten, sportcoaches, zorgmedewerkers en bedrijfsartsen. Ons streven is om in het eerste jaar minimaal 20 duizend consumenten te bereiken en hen een bepaalde bewustwording bij te brengen. Professionals die aansluiten reiken we in een praktische update aan over de nieuwe Beweegrichtlijn, de zeven essentiële inzichten van gezond bewegen en een gratis bewustwordingspakket."

"De kennis die nodig is om overgewicht en inactiviteit te bestrijden is geen rocket science, maar je moet patronen doorbreken: het gedrag en de omgeving van consumenten beïnvloeden. Het is geen project voor een jaar of twee. Dit proces gaat misschien wel tientallen jaren in beslag nemen. Maar als we nu niets doen gaat de wereld voor onze kinderen en de generaties die volgen echt de verkeerde kant op. We zitten nu in een tijd dat de hefboom nog de juiste kan op kan vallen."

Wil je het Preventie Manifest inzien en/of gratis inschrijven als professional, mail dan naar info@hoedoejedat.nu of ga naar de website hoedoejedat.nu of download het Preventie Manifest hier

Leefstijl als medicijnNationale Preventie Beweging
Gerelateerde artikelen
Bedrijf

EFAA

Laatste artikelen van dit bedrijf
Auteur

John van Heel