Artikel

15-11-2017 17:00

Gezondheidsscreening inzetten leidt tot professionalisering

In Nederland hebben we steeds meer te maken met bewegingsarmoede, chronisch zieken, mensen met overgewicht, diabetisch patiënten, verminderde inzetbaarheid en vergrijzing. Dit leidt tot verhoging van kosten in de zorg. "De toename van het aantal mensen met een hoog risico op een chronische ziekte, begint een maatschappelijk probleem te worden", meent Geert van der Veer van THP². "Vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico door toepassen van gevalideerde meettechnieken, kunnen deze ziekten voorkomen."

"Eigenlijk zou iedere Nederlander elk jaar zijn gezondheid moeten checken", vindt Van der Veer. "Gelukkig worden er op dit gebied steeds meer initiatieven ontplooid." Ook binnen het digitale tijdperk, waar mensen voor inzicht in hun gezondheid steeds meer gebruik maken van 'Smart Health' maar ook van apps en wearables.

Monitoren gezondheid

"Natuurlijk is het prima dat mensen hun gezondheid monitoren met behulp van apps en wearables", zegt Van der Veer. "De vraag is alleen hoe betrouwbaar deze meetgegevens zijn." Vanuit de behoefte uit de markt heeft THP² (Total Health & Performance plan) een volledig gevalideerd management systeem ontwikkeld, waarin het hele proces van mentale en fysieke testen inclusief aanbevelingen voor activiteiten, automatisch gebundeld en verwerkt wordt. Dit op zowel individueel- als groepsniveau. Deelnemers kunnen hiermee op een efficiënte manier hun persoonlijke doelen realiseren, doordat hun gezondheidsontwikkelingen continu worden gemonitord. "De data uit deze monitoring, waarvan we er zo'n 55 à 60.000 per jaar binnen krijgen, gebruiken we om gevalideerde protocollen en vragenlijsten te kunnen samenstellen, voor allerhande beroepsgroepen. Deze zijn volledig wetenschappelijk onderbouwd en worden ook door de eerste lijnszorg geaccepteerd", aldus Van der Veer.

Investeren

Van der Veer snapt dat investeren in een compleet THP² systeem niet voor iedereen is weggelegd." Vandaar dat we dit systeem hebben opgedeeld in hardware en software. De software kan los worden aangeschaft en gekoppeld worden met apparatuur die al in het centrum aanwezig is." Als voorbeeld noemt Van der Veer de al vaak aanwezige ergometers om het VO2MAX gehalte te meten. Of body analyzers, waarmee lichaamssamenstelling wordt geanalyseerd. "Een recente toevoeging aan het meetsysteem is een HRV meter, waar door middel van zuurstof, saturatie wordt gemeten. Hiermee kunnen we onder meer het dichtslibben van aderen en de vaatkwaliteit meten, de fysieke en mentale stress en de stress weerstand. Ook kunnen we vaatleeftijd voorspellen en kijken hoe dit scoort tot je werkelijke leeftijd. In een vroeg stadium kun je zo de cardiopatiënten eruit halen. De ontwikkelingen op dit gebied zijn de laatste jaren enorm toegenomen. De fitnessondernemer hoeft daar geen specifieke kennis over te hebben. Het apparaat analyseert alles automatisch. We werken met een aantal bekende leveranciers uit de branche samen zoals Tanita, om te kijken hoe hun bestaande apparatuur gekoppeld kan worden aan de software van THP². We onderzoeken welke aanvullende metingen er nodig zijn, om tot een geïntegreerde rapportage te komen, waarin zowel de mentale als fysieke waardes zijn opgenomen."

Retentie

Van der Veer is van mening dat je je al met een kleine investering in meetapparatuur kunt onderscheiden in de markt, ten opzichte van de low budget centra. "Waarmee je een spreekbuis naar de eerste lijnszorg kunt worden en er vanuit de huisarts en fysiotherapeut een doorstroming kan plaatsvinden, mits de kwaliteit van de dienstverlening goed is. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Je zult een vertrouwensband moeten opbouwen met de eerste lijnszorg. Veel ondernemers hebben last van koud water vrees. Dat zien we onder andere ook bij de Fit!vak preventiecentra, die vaak goed geoutilleerd zijn, maar waar tot op heden lang niet ieder aangesloten centrum goed contact heeft in zijn regio met de eerste lijnszorg. Minister Schippers heeft in de afgelopen kabinetsperiode steeds geroepen dat de burger meer de regie over zijn eigen gezondheid moet nemen. Volgens Van der Veer is hierin een prima rol weggelegd voor de fitnessbranche, vanwege hun up-time, de laagdrempeligheid en de betaalbaarheid. "Het regelmatig meten van je klanten in het fitnesscentrum is een mooie gelegenheid om ze spreken en te laten zien wat de vorderingen zijn. Wearables kunnen hierbij zeker ondersteuning bieden. Door deze manier van werken ontstaat er een andere binding met je klant, wat tot meer retentie leidt. Daarnaast zullen nieuwe doelgroepen hierdoor de weg naar je centrum weten te vinden ."

Toekomst

Volgens de laatste cijfers en trends van de Rabobank, zal de vraag naar sportbegeleiding, bewegings- en voedingsadvies, alleen maar toenemen. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat de burger straks meer moet gaan betalen voor zijn eigen gezondheid en dus gezonder wil gaan leven. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het algemeen belang van hun eigen gezondheid. Met behulp van goede ondersteuning en juiste diagnostisering zouden ze daar veel baat bij kunnen hebben. Maar dat vergt volgens Van der Veer wel een cultuurverandering en noopt de fitnessbranche tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Een voorbeeld daarvan is het zoeken naar meer regionale samenwerking met de eerstelijnszorg en de lokale MKB bedrijven. Kansen ligger er met name in PMO ( Preventief medisch onderzoek), dat nu nog veel verricht wordt door Arbodiensten. Van der Veer denkt dat dit lokaal gemakkelijk te regelen valt door samen met het MKB het gezondheidsmanagement aan te pakken.

"Voor deze sector hebben we een aantal modules toegevoegd met een gerichte vragenlijst en de juiste metingen. Tevens zijn er een aantal cursussen ontwikkeld, waarin geleerd wordt hoe je met een bedrijf in gesprek komt over duurzame inzetbaarheid en hoe je dat samen kunt vormgeven." Dit vraagt nieuwe kennis van de fitnessondernemer, waarvoor andere opleidingen nodig zijn dan de standaard fitnessopleidingen", meent Van der Veer. "Het dienstenpakket van de fitnesscentra zal meer in de richting van het profiel gezondheidsdienstverlener moeten gaan. Als de rand voorwaardelijke zaken zijn geborgd, zal er zeker aansluiting met nieuwe doelgroepen worden gevonden. Er zullen dan extra omzetstromen op gang komen."

Voor meer info: www.thp2.eu/nl

"Eigenlijk zou iedere Nederlander elk jaar zijn gezondheid moeten checken."

 
Informatie over de auteur

THP2 Europe | | email
Uw naam
Uw email
Uw bericht
 
THP2 Europe | bekijk uitgebreid bedrijfsprofiel
Torenstraat 53
9201 JS
Drachten
Nederland