1 maand geleden

Waarom onze sector doorgroeit naar 6 miljoen deelnemers

Ronald Wouters
Algemeen directeur NL Actief
1 maand geleden
In lezingen, presentaties en interviews doe ik steevast de voorspelling dat onze sector de komende jaren doorgroeit naar 6 miljoen deelnemers. Dat zorgt regelmatig voor opgetrokken wenkbrauwen, omdat in de media veelvuldig het beeld wordt geschetst dat na de coronapandemie steeds minder mensen zijn gaan sporten. Dat klopt, met een nuancering: minder mensen zijn georganiseerd gaan sporten. Maar er gaan méér mensen gaan sporten en bewegen om invulling te geven aan een gezonde(re) leefstijl. En ja, dat doen ze minder vaak bij georganiseerde sportaanbieders en meer bij de aanbieders in onze branche.

Is dat vreemd? Nee, het sluit namelijk exact aan op de tijdgeest waarin we leven. In de huidige tijd streven consumenten naar flexibiliteit en keuzevrijheid in hun entertainment en sportbeleving. Diensten zoals Netflix en Spotify begrijpen deze behoefte en bieden een breed scala aan content op aanvraag, afgestemd op individuele smaak en voorkeur. Op vergelijkbare wijze kan fitness worden beschouwd als de ‘Netflix van de sport’. Fitness biedt een moderne benadering, waarbij je op elk gewenst moment toegang hebt tot diverse sport- en beweegmogelijkheden die aansluiten bij behoeften van de consument.

Fitness stelt mensen in staat om op hun eigen tempo en op een tijdstip dat hen uitkomt aan hun gezondheid, vitaliteit en welzijn te werken. Individueel of in groepsverband. En een fitnesslocatie is ook voor veel mensen een sociale ontmoetingsplek. Kortom, fitness is de moderne benadering van sport en bewegen, waarbij deelnemers de vrijheid hebben om te kiezen en flexibel gebruik te maken van het aanbod dat hun behoeften ondersteunt, vergelijkbaar met hoe diensten als Netflix en Spotify inspelen op de behoeften van consumenten in de hedendaagse tijdsgeest.

Is dat de enige reden? Ik denk dat er nóg een belangrijke reden is waarom onze sector doorgroeit naar 6 miljoen deelnemers, namelijk: technologie. Met innovatieve concepten als 24/7 coaching en gepersonaliseerde leefstijlprogramma’s op basis van DNA kunnen wij nog beter inspelen op individuele behoeften en flexibiliteit van mensen. Technologie heeft en gaat ook onze industrie ingrijpend veranderen. We zitten volop in de dynamische transitie van een sector die voornamelijk plaatsgebonden was - in de club - naar on-demand en datagedreven dienstverlening.

Dat de club het kloppend hart blijft, daar ben ik van overtuigd. Want veel mensen willen elkaar blijven ontmoeten. Maar er komt ook een groeiende groep mensen die wel op zoek is naar de inspiratie en expertise van professionals, maar zich niet wil verplichten om binnen de muren van de club te sporten. Bovendien: als in Groningen een topleefstijlcoach zijn of haar diensten aanbiedt, dan kan een consument in Vlissingen dankzij technologie daar gemakkelijk gebruik van maken. Fysieke afstanden spelen door digitale verbindingen immers steeds minder een rol.
 
Ronald Wouters
Directeur-bestuurder NL Actie

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Auteur

Ronald Wouters

Bedrijf

NL Actief

Laatste artikelen van dit bedrijf