7 jaar geleden

Kinderdans zoveel meer dan dansen alleen...

Annemiek Smegen
eigenaresse
7 jaar geleden

Opleidingen om de dansontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën te stimuleren.

Herken jij jezelf in één van de onderstaande beschrijvingen?
-Je hebt affiniteit met dans en één van deze doelgroep(en) spreekt je aan
-Je werkt met kinderen en wilt nu ook werken met dans als bewegingsvorm voor jouw doelgroep
-Je wilt door middel van dans de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie stimuleren

Dan zijn de opleidingen van QUENO Sportopledingen wat je zoekt.

 

Werking opleidingen & methodiek

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan het zijn dat zij minder sociale contacten krijgen. Dit kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dans is hierbij een uitkomst omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden.

Motorische ontwikkeling

Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken tijdens Dreumesdans, Kleuterdans en Kidsdance kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen dansvormen die aangeboden worden tijdens de lessen. Bij Kidsdance, voor kinderen vanaf 7 jaar, wordt ook aandacht besteed aan danstechniek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het samen dansen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens het dansen. Ze dansen naast elkaar en met elkaar. Ze leren samenwerken tijdens het dansen. Daarnaast leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via dans. Tijdens het dansen wordt er op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Dansexpressie levert hierin een grote bijdrage.

Muzikale ontwikkeling
Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen de volwassene en het kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen.
 

Verstandelijke ontwikkeling
Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen en vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar en meezingen met liedjes. Bij dreumesdans wordt gewerkt met gebarentaal voor de taalontwikkeling van deze leeftijdscategorie. Om diezelfde reden wordt er bij kidsdance gebruik gemaakt van Engelstalige muziek.

Creatieve ontwikkeling
Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.
 

Zintuiglijke ontwikkeling
Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.
 

In de opleidingen tot Docent Dreumesdans, Kleuterdans en Kinderdans leer je in een korte tijd alles wat je nodig hebt om goed en gedegen danslessen voor de betreffende doelgroep aan te kunnen bieden. Doelstelling van de opleidingen is het leren lesgeven door te werken met de richtlijnen die je aangereikt krijgt. Door de duidelijke lesopbouw zijn de lessen per doelgroep aangepast aan de spanningsboog van de leeftijdscategorie. Alle opleidingen beginnen met een PowerPoint presentatie met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op de opleiding. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven.

De opleidingen zijn ontwikkeld door en staan onder auspiciën van Annemiek Smegen. De opleidingen van QUENO zijn CRKBO en branche erkent. Annemiek is eigenaresse van QUENO Sportopleidingen en QUENO Sport & Fitness Westerbork. Ze is onder andere opgeleid aan de dansacademie Tilburg waar ze zich ontwikkelde op het gebied van dansexpressie met kleuters. Tijdens haar loopbaan heeft ze de dansvorm Dreumesdans ontwikkeld toen bleek dat er veel vraag was naar dansles voor deze doelgroep. Annemiek heeft de docenten opleidingen ontwikkeld om collegae in korte tijd de juiste tools te bieden om zelf dansactiviteiten aan te bieden aan de verschillende doelgroepen. Door haar ervaring (en opleiding) in het werken met verstandelijk- en lichamelijk beperkte kinderen zijn de opleidingen Docent Dreumesdans en Docent Kleuterdans ook zeer geschikt voor het werken met speciale doelgroepen. Annemiek heeft onder andere opleiding genoten in de disciplines dansexpressie, folklore, klassiek ballet, moderne dans, jazzdance en showdans.

"Toen ik 6 jaar was zei ik al dat ik dansjuf wilde worden. Op mijn 14e gaf ik mijn eerste dansles en sinds mijn 16e heb ik diverse dansopleidingen gevolgd. Na afronding van mijn laatste fulltime studie HBO Cultureel Maatschappelijke Vorming met een specialisme binnen de dans/sport ben ik van start gegaan met ons eerste sport-en dans bedrijf. Sindsdien volg ik minimaal 2 keer per jaar opleidingen en bijscholingen binnen mijn vakgebied. Sinds 2005 leid ik mensen op in verschillende disciplines op gebied van dans en sport. Be positive, happy & healthy is mijn motto, dat zie je terug in de opleidingen."

Annemiek Smegen

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Auteur

Annemiek Smegen