24 march 2022

Duitsland - Omzet en ledenaantal gedaald in 2021, maar volop optimisme

Jeroen Gerats
Mediadeskundige bij bodyLIFE
24 march 2022
Uit gegevens van de Duitse fitnessbranche* blijkt dat de ondernemers in 2022 nog de tegenslagen van de pandemie moeten verwerken. Maar sinds Corona is het gezondheidsbewustzijn van de bevolking toegenomen en behoren fitnessclubs en gyms tot de essentiële behoeften van de consument. De fitnessbranche komt sterker uit de crisis.

De belangrijkste feiten in het kort:
  • Op de rapportagedatum van 31 december 2021 had de branche meer dan 9,26 miljoen lidmaatschappen (10,2%).
  • De omzet in het afgelopen Coronajaar bedroeg 2,23 miljard euro (-46,4%).
  • Het aantal fitnessstudio's (0,5%) is met 9.492 relatief constant gebleven.
  • Responspercentage: 11,1 procent van de algemene bevolking was lid van een studio.
  • Door het toegenomen gezondheidsbewustzijn verwachten degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek een nieuwe groeispurt.
*De DSSV e. V. - Werkgeversvereniging van Duitse fitness- en gezondheidsfaciliteiten, liet  audit- en adviesbureau Deloitte en de Duitse universiteit voor preventie en gezondheidsmanagement (DHfPG)  gezamenlijk een marktrapport samenstellen: "kerngegevens van de Duitse fitnessindustrie 2022".

Bestel je ticket via deze banner!


Net als veel andere sectoren van de economie werd de fitness- en gezondheidssector in het tweede jaar van de Corona-crisis opnieuw enkele maanden getroffen door sluitingen. Daarna moesten bedrijven proberen de normale bedrijfsvoering te behouden ondanks verschillende vereisten zoals 2G of 2G plus.

De gevolgen van de twee pandemiejaren komen vooral tot uiting in de kerncijfers voor 2021. Desalniettemin zorgen de laatste openingsstappen sinds begin 2022 opnieuw voor optimisme in de fitness- en gezondheidsindustrie en laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Het belang van fitnesstraining om de gezondheid te behouden en daarmee de erkenning van de positieve invloed van fitness en gezondheidsfaciliteiten is gegroeid in de samenleving en de politiek. De fitnessbranche is en blijft een branche van de toekomst met uitstekende specialisten, perspectieven en groeipotentieel.

9,26 miljoen leden in Duitse fitness- en gezondheidsfaciliteiten
Na meer dan 30 jaar aanhoudende groei krijgt de Duitse fitnesseconomie in 2021 te maken met een pandemiegerelateerde tegenslag - voor het tweede jaar op rij. Door de door de overheid opgelegde sluitingen en door de verschillende voorwaarden is het aantal leden gedaald van 11,66 miljoen in 2019 naar 10,31 miljoen in 2020 en uiteindelijk naar 9,26 miljoen in 2021.
Dat betekent een netto afname van 2,4 miljoen leden sinds het begin van de pandemie. De respons (aantal leden in verhouding tot de totale bevolking) komt daarmee uit op 11,1 procent en is sinds 2019 met 2,9 procentpunt gedaald.
Gezien de reeds behaalde cijfers in 2019 zijn ze ervan overtuigd dat de gestage groei die de sector de voorbije jaren voor de uitbraak van de pandemie heeft laten zien, kan worden hervat.
Kapitaal blijft de industrie binnenstromen en toont het geloof van de economie in een positieve toekomst - de fitnessindustrie zal sterker uit de crisis komen.

Omzetdaling van 1,93 miljard EUR in 2021
De sluitingen en de daling van het ledental hebben geleid tot een omzetdaling van 46,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (4,16 miljard euro) tot 2,23 miljard euro. Ten opzichte van het niveau van voor de crisis betekent dit een omzetdaling van 59,5 procent.
Zelfs na twee jaar van de pandemie kan nog steeds worden gezegd dat deze acute economische moeilijkheden in de fitness- en gezondheidsindustrie niet te wijten zijn aan structurele oorzaken, maar moeten worden beschouwd als een gevolg van de COVID-19-gerelateerde beperkingen.

Als je kijkt naar de effecten van de coronapandemie op de gezondheidstoestand van de bevolking, die al zijn bewezen door wetenschappelijke studies, dan blijkt dat fitness- en gezondheidsstudio's nu onderdeel zijn van de elementaire componenten van de gezondheidszorg en actief kunnen bijdragen aan de bestrijding van de gevolgen van de pandemie.
Volgens de beoordeling van de DSSV e. V. - werkgeversvereniging van Duitse fitness- en gezondheidsinstellingen, het audit- en adviesbureau Deloitte en de Duitse universiteit voor preventie en gezondheidsmanagement (DHfPG), de fitnessindustrie is meer dan ooit een belangrijke sleutelsector voor preventie, fitness en gezondheid.

Aantal fitness- en gezondheidsfaciliteiten constant
In vergelijking met de andere kengetallen blijft het aantal fitness- en gezondheidsvoorzieningen gelukkig op een constant niveau. Het aantal systemen in Duitsland daalde in 2021 met slechts 0,5 procent tot 9.492 (2020: 9.538).
Hieruit blijkt dat de hulpprogramma's de meeste bedrijven voorlopig door de crisis hebben kunnen loodsen. De steun voor veel fitness- en gezondheidsfaciliteiten was existentieel, vooral tijdens de periode van officieel gelaste sluitingen.
Dit wordt ook bevestigd door het insolventiepercentage, dat tijdens de pandemie niet is veranderd. Veel exploitanten van fitness- en gezondheidsstudio's hebben echter nog steeds financiële middelen of belastingvoordelen nodig voor de overgangsperiode totdat economische en continue exploitatie mogelijk is.

Veel inhaalwerk toont positieve vooruitzichten voor de industrie
De gezondheid van de bevolking is een van de belangrijkste goederen in Duitsland. De fitness- en gezondheidsfaciliteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de gezondheid van de bevolking. Hoewel de coronapandemie zijn sporen heeft nagelaten, zorgt het ook voor veel opgekropte vraag onder de bevolking om iets aan de eigen gezondheid te doen.

“Wij als branche zijn blij met elk nieuw lid dat besluit iets proactiefs voor hun gezondheid te doen. Onze excellente professionals in de fitnessstudio’s ondersteunen je daarbij!”
Florian Kündgen, ad interim Directeur DSSV e.V.

Bovendien is het gezondheidsbewustzijn van de bevolking veranderd in het voordeel van de industrie. Aangenomen mag worden dat de industrie in de toekomst weer meer leden zal krijgen en in economische macht zal toenemen, aangezien zij precies in deze behoefte voorziet. Dit wordt ook weerspiegeld in de verwachtingen van de markt en geeft een positief beeld van de toekomstige ontwikkeling van de sector. De Corona-crisis heeft het probleem van gebrek aan lichaamsbeweging aanzienlijk verergerd. Uit een onderzoek van de DHfPG (2021) blijkt dat mensen tijdens de Coronacrisis gemiddeld 5,34 kilogram aan lichaamsgewicht zijn aangekomen.

“De noodzaak om fitness- en gezondheidsdiensten in te halen is nog nooit zo groot geweest als nu – na twee jaar van de coronapandemie. De fitness- en gezondheidsindustrie wordt dan ook meer dan ooit uitgedaagd om aan deze behoefte te voldoen."
Birgit Schwarze, voorzitter van DSSV e.V.
+
Auteur

Jeroen Gerats

Bedrijf

bodyLIFE hét grootste fitnessvakblad

Laatste artikelen van dit bedrijf