6 maanden geleden

Uit het regeerakkoord: Preventie, sport en bewegen

Jeroen Gerats
CLO - Magazine Manager bodyLIFE
6 maanden geleden

Preventie, sport en bewegen

Andere aandachtspunten op het gebied van gezondheid die de coalitie heeft bekendgemaakt in het Coalitieakkoord 2021-2025 zijn:

  • Meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan.
  • Het stimuleren van sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid.
  • Het verbreden van het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid.
  • Extra investeringen in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
  • Het instellen van een Nationaal Rapporteur Verslavingen die periodiek rapporteert over de omvang en ontwikkeling van verslavingsproblematiek om zo beter zicht te krijgen op de (maatschappelijke) impact van verslavingen.

Accijnsverhoging op tabak

De verwachting is dat door de accijnsverhoging op tabak op een gegeven moment een pakje sigaretten € 10 zal gaan kosten. Recent meldden onderzoekers van de Universiteit Maastricht op basis van een studie dat menig Nederlander bereid is om veel geld te betalen voor tabak.

Geen BTW meer op groente en fruit


‘We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren’, is ook te lezen in het nieuwe coalitieakkoord. De nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en CU gaat overigens niet alleen de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken (exclusief mineraalwater) aanscherpen, ook het minimumtarief van bier wordt verhoogd. Zo wordt voorkomen dat over bier minder accijns moet worden betaald dan over frisdrank. De coalitie is ook van plan om bindende afspraken te maken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen.

Auteur

Jeroen Gerats

Bedrijf

bodyLIFE hét grootste fitnessvakblad

Laatste artikelen van dit bedrijf