3 weken geleden

Nadenken over je pensioen: Wat is jouw exitstrategie? En waarom je deze nodig hebt

3 weken geleden
Het is niet eenvoudig om vandaag de dag als zelfstandige fitnessondernemer met misschien één of twee clubs je brood te verdienen: de komst van grote ketens die overal neerstrijken zorgt ervoor dat de prijzen onder druk komen te staan terwijl de kosten alleen maar toenemen omdat je moet blijven investeren in je club, want alleen zo kun je de concurrentie het hoofd bieden.
 • Ben jij een fitnessondernemer die straks met pensioen wil?
 • Ben jij een fitnessondernemer die een strategie zoekt om de waarde van je club te vermeerderen?
 • Ben jij een fitnessondernemer die de operationele kosten wil terugdringen?
 • Ben jij een fitnessondernemer die een netwerk zoekt om met collega´s van gedachten te kunnen wisselen en van best practices te leren?
 • Ben jij een fitnessondernemer die een club wil runnen en niet door de club gerund wil worden?
Is één van bovenstaande vragen op jouw van toepassing, lees dan snel verder.

Dit artikel helpt fitnessondernemers te kijken naar hoe hun bedrijf er vandaag voor staat en wat ze kunnen doen om het toekomstbestendig te maken.

Wat is een exitstrategie?
Ondernemen is veel meer dan een bedrijf beginnen, want in principe kan iedereen dat. Wat niet iedereen kan is van zo´n bedrijf een succes maken en jaar in jaar uit zwarte cijfers schrijven. Wat niet iedereen kan is volhouden, ook als het economische tij tegenzit. Wat ook niet iedereen kan is bedenken over wat de toekomst in petto heeft en het bedrijf toekomstbestendig maken.

Een ondernemer moet een beetje van alle markten thuis zijn: je bent een fitnessonderneming begonnen en staat nu al jaren zelf in de club om ervoor te zorgen dat deze goed draait, dat de leden tevreden zijn, dat de medewerkers goede service verlenen, dat de kosten beheersbaar blijven en dat er winst wordt gemaakt. Dat is operationeel management: ervoor zorgen dat de club iedere dag goed draait.

Maar wat nou als de concurrentie van de landelijke clubs in jouw wijk of buurt te groot wordt en de prijzen onder druk komen te staan waardoor de omzet vermindert. Als je omzet ieder jaar omlaag gaat dan wordt daarmee de waarde van jouw club steeds minder en alleen als je bedrijf meer verkoopt neemt de waarde ervan toe. Wat nou als je de club wil verkopen om van je pensioen te kunnen genieten? Wat nou als je eigenlijk meer tijd wil voor jezelf en niet meer iedere dag in de club wil staan? Wat nou als je geld wil vrijmaken om als ondernemer een andere richting in te slaan?

Dan is het tijd voor een exitstrategie, een plan om je bedrijf tegen een zo gunstig mogelijke prijs te verkopen en de investeringen die je hebt gedaan terug te verdienen.Waarom heb ik een exitstrategie nodig?
Iedere ondernemer heeft een exitstrategie nodig. Het maakt niet uit in welke branche hij of zij zit, je moet altijd weten waar je naartoe wilt met je bedrijf. Natuurlijk kun je je richten op de dagelijkse werkzaamheden die je verricht in de club, maar hoe lang wil of kun je dat nog doen? En wat gebeurt er met de club als jij wegvalt? Met andere woorden: kan de club verder als jij er niet meer bij betrokken bent?

De meeste ondernemers hebben geen exitstrategie en geen helder plan om straks hun bedrijf te verkopen. De meeste bedrijfseigenaren, zo leert de werkelijkheid, kijken niet verder dan een jaar vooruit. Veel ondernemers hebben geen plan voor groei en verkoop. Dat is gek, want praktisch iedere ondernemer begint zijn of haar bedrijf met een ondernemingsplan, waarin precies wordt beschreven wat de doelstellingen van de onderneming zijn en de visie op groei. Maar meestal ontbreekt een gezonde visie op het verkopen van het bedrijf.

Je hebt nú een exitstrategie nodig als je van plan bent jouw bedrijf op termijn te verkopen.

Is jouw bedrijf verkoopbaar?
Goed, uiteindelijk komt er een moment dat iedere ondernemer besluit te gaan verkopen en dan moet de fitnessclub geld opleveren en hoe meer hoe beter. Dan komt de vraag of jouw bedrijf eigenlijk wel verkoopbaar is om de hoek kijken. Je kunt een bedrijf alleen maar verkopen als de bedrijfsvoering ervan zonder jou kan worden voortgezet. Dat betekent dat jij geen essentiële taken meer mag hebben binnen het bedrijf die niet heel eenvoudig door een ander kunnen worden overgenomen. Een nieuwe eigenaar is er bij gebaat dat de inkomsten gewoon doorgaan als de vorige eigenaar uit beeld is.

Wat betekent dat in de praktijk? Dat je jezelf uit je bedrijf moet organiseren voordat je het kunt verkopen! En dat kun je doen door alle vitale processen binnen de onderneming in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat er binnen de club mensen zijn die deze processen beheersen, zodat jij als ondernemer slechts toezicht hoeft te houden op wat er gebeurt.

Een voorbeeld: stel dat jij zelf het operationeel management van de club doet. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor alle essentiële processen binnen een club. Als er niemand is die die taken kan overnemen, ben jij onmisbaar voor het bedrijf en daarmee is het onverkoopbaar geworden. Want wat gebeurt er namelijk als jij eruit stapt? Er is niemand die alle ins en outs van het operationele management van jouw club kent en daardoor vervalt de club in chaos.

De vraag of jij als ondernemer onmisbaar bent voor het voortbestaan van jouw bedrijf is dus heel belangrijk. Maar het is niet het enige criterium dat bepaalt of jouw club verkoopbaar is. Hoe de processen binnen jouw bedrijf zijn georganiseerd is ook belangrijk. Zijn ze nodeloos complex of eigenlijk heel eenvoudig? Als er veel ingewikkelde procedures zijn, wordt het een stuk moeilijker om het bedrijf over te nemen. Eenvoud is het tweede sleutelwoord voor een goede opbrengst bij verkoop van een onderneming.

Het derde sleutelwoord is potentie. Zit jouw club op de juiste plaats en zijn er in die omgeving veel potentiële leden of ben je uitgegroeid? Heb je veel last van de impact van grote clubs? Is de verhouding tussen omzet en kosten in balans en kan daar nog winst op worden behaald? Heb je een goed team dat makkelijk inspeelt op nieuwe ontwikkelingen? Heb je een goede naam in de wijk?

De vraag of jouw club verkoopbaar is hangt dus af van een aantal belangrijke factoren:
 • Ben jij als ondernemer essentieel voor de bedrijfsvoering?
 • Hoe is jouw bedrijf georganiseerd?
 • Heeft jouw onderneming nog potentie?


Hoeveel?

Als je de vraag of jouw club verkoopbaar is met een stevig ´ja´ kunt beantwoorden, dan is de volgende vraag natuurlijk hoeveel jouw bedrijf dan kan opbrengen, want daar gaat het tenslotte uiteindelijk om.

De waarde van bedrijven wordt in de financiële wereld bepaald door het EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Het is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In het Nederlands is de vertaling: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Door EBITDA´s met elkaar te vergelijken kunnen bedrijven uit dezelfde branche ook makkelijker met elkaar worden vergeleken.

Ondernemers die één of twee clubs verkopen, kunnen over het algemeen rekenen op een verkoopprijs van 1 tot 2 keer EBITDA. Als de club die jij wilt verkopen een EBITDA heeft van € 100.000,- kun je deze waarschijnlijk voor tussen de één en twee ton verkopen.

TIP: vraag je accountant om een inschatting te geven van je huidige EBITDA.
 

Wat zijn de trends in de fitnessmarkt?
We zien in de fitnessmarkt een aantal ontwikkelingen die de komende vijf jaar zullen kenmerken:
 1. Zelfstandige fitnessondernemers krijgen het steeds moeilijker door de komst van grote clubs
 2. Ondernemers die het alleen willen doen hebben steeds minder toegevoegde waarde voor de markt en dat merk je als je jouw bedrijf wilt verkopen
 3. Ondernemers moeten blijven investeren in apparatuur en de laatste trends in de fitnesswereld
 4. Het wordt voor kleinere clubs steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel aan te trekken
 

Maak een SWOT-analyse van je bedrijf
Zoals je ziet, is het verkopen van je bedrijf nog niet zo eenvoudig. Het maken van een plan om te bepalen wat je allemaal moet doen om het zo goed mogelijk te kunnen verkopen, is tijdrovend, maar absoluut noodzakelijk om op een georganiseerde manier in kaart te brengen wat er allemaal moet gebeuren.

Het maken van een SWOT-analyse van je bedrijf is daarbij een goede eerste stap.

SWOT staat voor Strengths (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) en Threats (Bedreigingen) en je maakt de analyse in 4 vlakken.

Stel jezelf de juiste vragen over jouw bedrijf:
 • Is het bedrijf van de ondernemer afhankelijk?
 • Is het bedrijf verkoopbaar?
 • Wat gebeurt er met het bedrijf als de ondernemer er morgen mee ophoudt?
 • Heb je een exitstrategie, een plan om jouw bedrijf te verkopen?
 • Waarom is het bedrijf wel of niet aantrekkelijk voor overname?
 • Welke drie factoren zorgen ervoor dat het bedrijf succesvol is?
 • Welke drie factoren zorgen ervoor dat het bedrijf minder succesvol is als in potentie mogelijk is?
 • Zijn alle essentiële werknemers op de hoogte van de toekomstplannen?
 • Zijn alle essentiële werknemers vervangbaar?
 • Ben je tevreden over je team?
 • Heb je de juiste mensen op de juiste plek?
 • Waar liggen de problemen binnen je team?
 • Zijn er verbeterpunten voor je team?
 • Welke drie dingen moeten er gebeuren om jouw bedrijf beter de doen draaien?
 • Maakt het bedrijf voldoende winst?
 • Is de winst-kosten ratio goed?
 • Wat kan er worden gedaan om de kosten terug te brengen?
 • Welke kansen zie je in de markt en hoe kun je die benutten?
 • Wat doen we niet wat we eigenlijk wel moeten doen?
Uit de bovenstaande vragen haal je antwoorden die je kunt neerzetten in één van de vier vlakken. Er zijn natuurlijk veel meer vragen die je jezelf kunt stellen om de SWOT-analyse in te vullen, maar dit is alvast een goed begin.Invullen van de SWOT-kaart

In het vlak Sterktes, vul je in waar jouw bedrijf goed in is. Dat kan bijvoorbeeld een goed salesteam zijn, maar ook de kwaliteit van de managers of een hoge retentiewaarde van clubleden. Kortom, hier vul je alles in waarin jouw bedrijf uitblinkt.

Het tweede blok is Zwaktes. Hier vul je in wat er niet goed gaat in het bedrijf en wat beter moet. Misschien dat de software voor de ledenadministratie niet goed werkt, of misschien is de zwakte van jouw bedrijf wel dat het zo ontzettend van jou als ondernemer afhankelijk is. Al deze zwakke punten vul je hier in.

Het volgende vlak heet Kansen. Hier beschrijf je welke kansen je in de markt ziet ontstaan waarop jij kunt inspelen. Let op, het gaat hier om kansen die ontstaan door externe invloeden, dus door zaken waarop je zelf geen directe invloed hebt. Een voorbeeld is misschien die concurrent in dezelfde wijk die z´n deuren sluit. Zoiets schept kansen voor jouw onderneming. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere externe kansen te vinden.

Het laatste blok beschrijft de Bedreigingen die je ziet voor jouw bedrijf. Ook hier gaat het om bedreigingen door externe invloeden waar je zelf niet direct invloed op hebt, maar waarop je wel kunt reageren. Bij dit blok kun je bijvoorbeeld denken aan de opening van een andere fitnessclub verderop in de straat, maar ook het afsluiten van een doorgaande weg waardoor jouw bedrijf ineens veel slechter bereikbaar wordt.

Het is belangrijk dat je deze SWOT-analyse zo eerlijk mogelijk maakt. Maak hem niet alleen, maar vraag je managers of andere mensen die de club goed kennen om ook zo´n analyse te maken. Vergelijk daarna de uitkomsten en maak van alle input één volledige lijst. Als jullie het goed hebben gedaan, heb je nu een lijst beschikbaar waaruit je punten ter verbetering kunt halen.

En dat is de tweede stap, die net zo belangrijk is als het maken van de analyse zelf: het opstellen van de lijst met actiepunten. Bekijk ieder punt op de lijst en probeer er een actiepunt van te maken. Als jouw bedrijf al ergens in uitblinkt, hoef je er waarschijnlijk geen verbeterpunt van te maken, maar de overige drie onderdelen, namelijk Zwaktes, Kansen en Bedreigingen moeten in duidelijke actiepunten worden omgezet.

Waar zit de pijn?
Nu je de SWOT-analyse hebt gemaakt, kun je eenvoudig de pijnpunten van jouw bedrijf in kaart brengen. De meeste kleine fitnessondernemers hebben pijn op de volgende onderwerpen:
 1. Het bedrijf is té afhankelijk van de ondernemer
 2. Er is geen exitstrategie en geen plan voor de toekomst
 3. De operationele kosten zijn te hoog
 4. De onderneming levert te weinig op
 5. De eigenaar wordt gerund door de club in plaats van andersom
 6. Er is geen geld om te investeren
 7. De omzet staat onder druk door toenemende concurrentie
Misschien zijn er uit jouw SWOT-analyse nog wel andere pijnpunten gekomen. Noteer die ook.
8.  ………………………………………………
9. ………………………………………………
10. ……………………………………………… 

De oplossing
Als je een serieuze poging hebt gedaan om een SWOT-analyse te maken, heb je goed inzicht gekregen in jouw bedrijf en de uitdagingen waarvoor het staat. Je weet nu ook waar het niet goed gaat en waarom dat het geval is. Nu kun je beginnen met nadenken over de oplossing.

Eén van de dingen die duidelijk zal zijn geworden is dat je een exitstrategie nodig hebt om je bedrijf zo goed mogelijk te kunnen verkopen. Dat verkoopplan heeft te maken met jouw rol in het bedrijf, met de eenvoud van de procedures in je club, met de potentie van het bedrijf en met de winstgevendheid (EBITDA). Je hebt ook gelezen dat een gemiddelde stand alone club tussen de 1 en 2 keer EBITDA opbrengt. Hoe hoger het EBITDA, des te meer je voor jouw club krijgt. Het is dus belangrijk om het EBITDA van jouw onderneming te verhogen.

De oplossing is dus: verhoog het EBITDA van jouw onderneming.

Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Want dat betekent dat je iets moet bedenken om meer omzet te draaien en gelijktijdig de kosten omlaag te brengen. Je bent al lang genoeg ondernemer om te weten dat dat niet zo één, twee, drie is gedaan. Of misschien toch wel?

Wil je meer weten over hoe je de waarde van jouw club eenvoudig kunt verhogen tot wel 6 keer EBITDA? Hoe je dus veel meer voor je bedrijf kunt vragen? Stuur dan een mail naar info@easyactive.nl en ontvang deel 2 van het e-book Wat is jouw exitstrategie?

Ik wens je veel succes bij het maken van de SWOT-analyse en het ondernemen!Remco Stekelenburg

Fitnessondernemer

Remco is al ruim 30 jaar in de fitnessbranche actief met een eigen club in Oud-Beijerland en weet als geen ander met welke problemen ondernemers te maken krijgen en de zorgen die ze hebben over de toekomst. Daarnaast is hij managing director bij Fitnessclub Easy Active

 
exitstrategiepensioenverkopenebitdaswot-analyseFitnessclub Easy Active
Gerelateerde artikelen