2 maanden geleden

NL Actief stelt protocol op voor heropening fitnesscentra

2 maanden geleden
NL Actief is in de afgelopen periode achter de schermen druk bezig geweest met het opstellen van een protocol op welke wijze fitnesscentra - onder voorwaarden - weer hun deuren mogen openen.

Leidend daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM en de voorwaarden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het protocol voor de fitnessbranche is deze week neergelegd bij de leden om te toetsen of het in de praktijk ook uitvoerbaar is. Want als het protocol wordt geaccordeerd en fitnesscentra op basis daarvan weer open mogen, moet daar ook strikt invulling aan gegeven worden en op gehandhaafd worden. Het protocol is dus geen vrijblijvend advies, maar een dwingende maatregel.

Inmiddels is het protocol ingediend bij het ministerie van Economische Zaken ter accordering. Aanstaande dinsdag 21 april zal het kabinet in haar wekelijkse persconferentie aankondigen of de huidige maatregelen die tot 28 april van kracht, hierna mogelijk versoepeld worden. Pas in dit geval en met goedkeuring van het protocol kunnen fitnesscetra - onder voorwaarden - hun deuren weer openen. 

UPDATE vrijdag 17 april:
NL Actief heeft na de vele vragen en verzoeken vanuit de fitnessbranche de conceptversie van het protocol 'Verantwoord Sporten Fitness', dat zij samen met experts en leden hebben geschreven, openbaar gemaakt.

Bekijk de CONCEPTversie van het protocol via deze link: https://lnkd.in/ejCmERY
protocolCoronavirus
Gerelateerde artikelen
Bedrijf

NL Actief

Laatste artikelen van dit bedrijf