6 march 2020

Verschillen maken onze sector rijker

Eric Vandenabeele
Directeur Fitness.be
6 march 2020
Het belang van bewegen hebben we niet uitgevonden. Wie zich binnen onze sector op dit vlak profileert als uniek en origineel gaat niet alleen voorbij aan de eigen concurrentie en andere spelers binnen hetzelfde segment, maar negeert zelfs vooraanstaande Griekse filosofen welke toen reeds duidelijk maakten dat bewegen essentieel is voor een goede gezondheid. Uniciteit en originaliteit worden dikwijls schromelijk overschat. Als slechte raadgever pushen ze ons richting vijandigheid tegenover concurrenten, ja zelfs collega’s.

Nochtans kunnen we enorm veel leren van elkaar door te luisteren. Praten is essentieel, zeker in gepolariseerde tijden, zoals we ze nu kennen.

Overal vijanden
Het zit waarschijnlijk ingebakken in het DNA van fitnessondernemers om vooral koning te willen zijn in de eigen straat. Zo moet het ook, want het grootste deel van onze klanten komt uit de onmiddellijke omgeving. Net zoals de middeleeuwse koningen hebben we de neiging om onze eigen grenzen telkens te willen verleggen. Gebiedsuitbreiding maakt ons rijker. Ook de muren van ons eigen bastion moeten hoger en dikker. Niemand mag binnen en wie buiten deze muren staat is de vijand. Welke verhalen ze ook vertellen.

Overal zien we vijanden. Buiten of op de rand van onze sector: de gesubsidieerde sportsector die ons ten onrechte afschildert als plat commercieel. Verenigingen, zonder al dan niet fictief winstgevend doel, welke in parochiezalen allerlei groepslessen kopiëren en organiseren. Overheidsinstanties en -administraties welke ons beschimpen en stigmatiseren. Krachtsportcentra die ons een slecht imago bezorgen. Binnen onze sector: clubs met een identiek verhaal in eenzelfde regio. Ketens voor wie investeren en communiceren blijkbaar minder kost. Boutique clubs welke pretenderen beter en professioneler te zijn in bepaalde segmenten. Low budget die ondernemingen op de rand van de afgrond of zelf erin hebben gedreven. Creatieve ondernemers die minder btw moeten betalen, subsidiëring binnen halen, goedkoper aan locaties geraken of gewoon groter zijn. Allemaal vijanden.

Wat is het resultaat als je iedereen als vijand beschouwt…? Dat iedereen je zal willen aanvallen.
We zijn een prachtige sector, maar verdeeldheid maakt ons zwakker. Divide et impera, verdeel en heers, een spreuk toegeschreven aan Philippus II uit Macedonië. Hij zou deze tactiek hebben toegepast tegen de Griekse stadsstaten. Wij trappen in die val… ook ik. We maken allemaal samen deel uit van een prachtige sector. In Vlaanderen alleen bereiken we ‘allemaal samen’ meer dan 500.000 beoefenaars. We nemen een belangrijke plaats in binnen de gezondheidszorg. Misschien niet altijd door alle spelers doelbewust, maar we doen het wel. En nochtans worden we daar niet zo voor erkend. Omdat we te verdeeld zijn. We spreken niet als één sector. We bekampen en beschimpen zelf te veel onze vijanden in plaats van op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke belangen en te leren van elkaar.

Leren van elkaar
Het feit dat we allemaal samen 8 tot 20% van de bevolking bereiken ‘is’ onze werkelijkheid. Of mensen daar nu weinig of veel voor betalen. Of ze kiezen voor meer of minder begeleiding, meer of minder sociaal contact, meer of minder kwaliteit. Het is een realiteit dat we de grootste speler zijn in ‘het sport voor allen’ verhaal met een product waar behoud en verbetering van de gezondheid op een grotendeels risicovrije laagdrempelige manier wordt aangeboden. Dit is een werkelijkheid welke we allemaal samen hebben gerealiseerd. We werken er samen aan en samen zullen we de komende jaren voor nog meer groei zorgen.

Natuurlijk hebben we als diverse spelers in dit fitnessveld ook verschillende visies op die gedeelde werkelijkheid. Als we echt een stem willen hebben bij overheid en publiek dan moeten we geen afzonderlijke werkelijkheden cultiveren, maar vooral leren dat al onze verschillen ons rijker maken. Als we er samen voor gaan kunnen we nog veel groeien, groter en sterker worden. Of zoals EuropeActive het formuleert: More people, more active, more often.

Niet afzetten tegen, maar leren van elkaar. Praten en luisteren. Tijdens gesprekken zal het gemeenschappelijke altijd komen bovendrijven. Zelfs bij de spelers binnen de fitnessmarkt waarmee we sterk van mening verschillen. Zelfs bij concurrenten die ons bestrijden met een andere benadering van ons product met een compleet andere visie op de gedeelde werkelijkheid. Soms is het veel beter om ons niet te laten verleiden tot het zoeken naar en beschimpen van een gezamenlijke vijand. Het is al te makkelijk om een ander de schuld te geven van misschien ons eigen tekortkomingen en falen. Soms is het veel beter om net te luisteren naar de mensen, de ondernemers waar we het absoluut niet mee eens zijn. Beter dan te luisteren naar onze lotgenoten, naar onze supporters, die ons naar de mond praten en ons in een negatieve spiraal van zelfbeklag, zwartkijkerij en zwaarmoedigheid drijven. We moeten ons niet laten voeden door afgunst.

Luisteren en leren van elkaar. Op zoek gaan naar wat ons bindt, rijker en sterker maakt. Ook grote spelers op de markt hebben nood aan de kleinere. Diversiteit en verschillen maken ons tot een volwassen industrie met een groot groeipotentieel. Een doel dat we enkel samen kunnen bereiken. Vechten op de muren van onze kastelen tegen onze vijanden beperkt ons tot deze muren en staat groei en uitbreiding in de weg.

Het is een doel dat Fitness.be zich stelt voor 2020. Binding zijn tussen alle spelers in onze sector. De belangen van de volledige sector verdedigen bij alle overheden, administraties en instanties. Zorgen dat we in alle deelsegmenten erkend worden als waardige vertegenwoordigers, specialisten die burgers meer dan wie ook ‘in beweging’ krijgen.

We gaan ernaar streven om alle spelers binnen onze sector een brede kijk te geven op ons product. Luisteren en leren van elkaar, de woorden van de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven indachtig: ‘Een specialist is niet iemand die steeds meer over steeds minder weet, zodat hij ten slotte bijna alles weet over bijna niets. Hij is iemand die op een bepaalde en steeds duidelijker bepaalde wijze een greep heeft op de werkelijkheid en die daarin de hele wereld ontdekt.’

Hou je fit, Eric

ERIC VANDENABEELE
Fitness.be -
eric@fitness.be
Auteur

Eric Vandenabeele

Bedrijf

Fitness.be

Laatste artikelen van dit bedrijf